La centenar (9)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (9)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 4 (859), 2-8 februarie 2017, p. 8.

Un alt monument ridicat în memoria eroilor din cele două războaie mondiale se găsește în părculețul din localitatea Orăștioara de Sus, centrul comunei cu același nume. Este un monument nou, din ciment placat cu marmură albă. Monumentul este simplu, de forma unui trunchi de obelisc încununat cu o cruce de marmură de dimensiuni relativ mici și ridicat pe un soclu format din cinci trepte.

Două plăci negre sunt amplasate pe fațeta principală a monumentului. Prima, aflată în partea superioară a trunchiului de obelisc, este decorată cu imaginile stilizate a două puști încrucișate peste care se suprapune o cască de infanterist. Cea de-a doua cuprinde textul „ÎN MEMORIA EROILOR CĂZUȚI / ÎN PRIMUL ȘI AL DOILEA / RĂZBOI MONDIAL” sub care, pe două coloane sunt înșiruite numele celor morți în „PRIMUL / RĂZBOI MONDIAL / 1914-1919 // MANOLESC ILISIE / TROSAN ADAM / ANDREȘOI VASILE / PREDA DUMITRU / MUNTEAN IOAN / CRISTINESC ADAM / CRISTINESC GEAORGE / BÂLDEA VICTOR / PAȘTIOIU IOAN / LĂZĂROIU SAMOILĂ / BODEA NICOLAE”, precum și în „AL DOILEA / RĂZBOI MONDIAL / 1941-1945 // TONCEA SAMOILĂ / FLORAN ILIE / DANESCU VASILE / ZGAVÂRDEAN PETRU / LAZARESCU CORNEL / DAMINOI SAMOILĂ / STANC NICOLAE / DANESCU VASILE / TROSAN PETRU / MUNTEANU GHEORGHE / DAMINOI VASILACHE / DRAGAN AUREL / PESTEREAN VASILE / GRĂDINAR PETRU”.

O altă placă neagră, situată pe fațeta din stânga, menționează că este un „MONUMENT RIDICAT / ÎN ANUL 2012 / DE PRIMĂRIA COMUNEI / ORĂȘTIOARA DE SUS / CU SPRIJINUL / CONSILIULUI JUDEȚEAN / HUNEDOARA / ȘI CU APORTUL / ALBINA COOP ORĂȘTIE”, deoarece până la acea dată se pare că nu a existat o asemenea construcție în localitatea Orăștioara de Sus, care să reflecte recunoștința publică a comunității locale, nefiind menționată în listele întocmite până atunci (vezi Ioachim Lazăr, Nicolae Marcel Morar, Hunedorenii și Marea Unire din 1918, Deva, 2009, p. 49). Nu excludem însă posibilitatea existenței la un moment dat a unei troițe de lemn, care să se fi deteriorat și distrus în timp.

În sfârșit, o altă placă, de mai mici dimensiuni amintește faptul că „Sfințitu-s-a acest monument cu binecuvântarea / Preasfântului Duh și prin rugăciunile Preasfințitului / Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, / în anul Domnului 2012, luna mai, ziua 24”…

La centenar 009 Palia expres, nr. 4, 859, 2-8 febr. 2017, p. 8

Posted 2017/07/21 by danieliiancu in Articole, La centenar

Fotograf de ocazie (3)   1 comment

Pe coperta revistei „Astra blăjeană”…

Este o mare bucurie și o onoare pentru mine că am avut ocazia să fotografiez lucrări de maestrul Aurel Nedel (1930-2014). O parte dintre aceste fotografii ilustrează coperta revistei „Astra blăjeană”, anul XXI, nr. 2 (83), din iunie 2017, completând astfel articolul semnat de prof. univ. dr. Cornel Tatai-Baltă, Acuarele de Aurel Nedel (p. 44).

Este vorba despre fotografii după acuarelele și desenele pictorului Aurel Nedel, ce au fost prezentate în cadrul unei expoziții vernisate în Foaierul Teatrului de Artă Deva pe data de 13 decembrie 2016, mutată ulterior în spațiul generos de la „Jos pălăria – Cafeneaua dependentă de cultură”…

nedel

Posted 2017/07/12 by danieliiancu in Fotograf de ocazie

La centenar (8)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (8)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 48 (854), 15 – 21 decembrie 2016, p. 5.

În curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Dâncu Mare (comuna Mărtinești), între mai multe cruci de eroi dispăruți pe fronturile celor două războaie mondiale, poate fi identificată și una extrem de simplă, de dimensiuni reduse, fără soclu ori cu soclul adâncit în sol. Chiar dacă zona medalionului oval destinată amplasării fotografiei eroului (astăzi decolorată total), precum și porțiunea situată imediat deasupra solului sunt deteriorate, inscripția poate fi descifrată în integralitatea ei.

…„În amintirea lui / Simion Țanc / născ. în anul 1897 / în 27 Oct. 1917 find grav rănit / în luptele de la Piave a fost / transportat întrun spital / unde după cîteva oare / a murit moarte de erou”… Crucea este din ciment cu mult nisip în compoziție, fapt care a condus la exfolierea unor porțiuni din suprafața monumentului sau distrugere prin eroziunea determinată de precipitații. Partea superioară este formată dintr-o cruce greacă, cu terminațiile brațelor trilobate și marginile conturate în relief, având pe ea incizată altă cruce și inscripțiile de consacrare. Brațul principal, îngroșat, adăpostește în centrul său ovalul medalionului din care acum a mai rămas doar sticla crăpată. Partea inferioară este simplă, dreptunghiulară, cu inscripția curgând pe întreaga suprafață a registrului.

Simion Țanc, din Dâncu Mare, a murit într-un spital din zona Piave, undeva prin nord-estul Italiei. În istoria militară, zona Piave este asociată cu mai multe confruntări desfășurate în timpul Marelui Război, atât în anul 1917, cât și în 1918. În urma unei ofensive declanșate de către armatele Puterilor Centrale la Caporetto și Talmino, între 24 octombrie și 25 noiembrie 1917, forțele armate italiene suferă o înfrângere de proporțiile unui dezastru (37.000 de morți, 335.000 de prizonieri, 3.000 tunuri pierdute), iar frontul se stabilizează pe râul Piave. După cum se vede însă, nu numai italienii au avut pierderi. Căci printre soldații Puterilor Centrale trimiși pe fronturile Italiei de Nord se numără și Simion Țanc, ajuns să moară nu departe de Veneția.

La centenar 8

Posted 2017/07/05 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (7)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (7)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 47 (853), 8 decembrie 2016, p. 7.

„MONUMENTUL / EROILOR / DIN COMUNA FOLT / CĂZUȚI ÎN / RĂZBOIUL PENTRU / ÎNTREGIREA / NEAMULUI / 1914 – 1918 / 12.VI.1938”… Monumentul din satul Folt, actualmente decăzut de la statutul de comună (aparține azi de Rapoltu Mare),  e realizat din ciment, cu o formă simplă și dimensiuni reduse, înălțat de un soclu cu trei trepte.

În vârf, o cruce mică se sprijină cu brațul mai lung și terminat într-un fel de acoperiș, pe registrul median al monumentului. Patru cruci grecești, înscrise fiecare în câte un cerc, marchează fiecare latură, dând senzația unui brâu lat ce înconjoară și apără textele inscripțiilor. Partea inferioară este simplă, doar câteva îngroșări „în trepte” creând iluzia unei copii ale soclului, sau mai bine spus constituindu-se în modelul acestuia.

Sfințit la 12 iunie 1938, după cum atestă ultimul rând din inscripția de pe registrul median, el se înscrie în categoria largă a cenotafurilor ridicate de către comunitate drept recunoștință publică în memoria eroilor localității. În județul Hunedoara cel puțin 60 de monumente au fost ridicate până în anul 1989,

Pe una dintre fețele crucii, mai precis pe partea opusă textului principal, se regăsesc și numele eroilor. Nu sunt mulți, căci nici satul n-a fost niciodată prea întins, ci mai degrabă îngrămădit pe malul drept al Mureșului: „ANTONE PASCOTA CAPORAL / ION LOIȘ CAPORAL / AVRAM ADAM / ION DAN / LAIE BUDA”. Doi caporali și trei soldați, plecați pe fronturile Marelui Război și de unde s-au mai întors înapoi doar numele.

Alături de documentele răspândite prin arhive, aceste monumente colective ne oferă posibilitatea de a identifica crucile simple de eroi, cele pe care nu scrie mai mult decât numele unui om și anii viețuirii sale. Căci nu întotdeauna lumea s-a ostenit să ofere amănunte despre modul i-au murit (sau pur și simplu au dispărut) neamurile sau consătenii. Unii n-au vrut, alții n-au știut pe unde le putrezesc ori le sunt încarcerate oasele. Căci primeau de multe ori doar câte o depeșă oficială, însoțită de condoleanțele de rigoare, cum că omul nu mai este. Rare sunt cazurile în care se mai întorcea și trupul eroului…

La centenar 7

 

Posted 2017/07/01 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (6)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (6)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 45 (849), 24-30 noiembrie 2016, p. 6.

O altă cruce amintind de-un tânăr devenit erou exact acum un secol se află la ieșirea din satul Folt (comuna Rapoltu Mare), cum mergi spre Boiu, pe partea dreaptă a drumului… „ACIAStA / SFÎntĂ CRU / cie SA rĂdicAt / în onorEA LUI / BudA nicuLAIE / din foLt mort / pe cîmpu de u / nore în POO / lOnIIA // 1916 IULIe 9 HoaDI / nește în PACIe / LUCrAtĂ în BOZEȘ / de IOSIV stef”…

Monumentul e cioplit în piatră și văruit alb. Sau cel puțin așa era la data documentării, în primăvara anului 2013. Sper ca între timp să nu fi fost distrus de lucrări de amenajare a teritoriului, de „îmbunătățiri stilistice” cu ceva marmură ori de vreo mașină care să se proptească în el. Dimensiunile sunt relativ reduse, iar forma se încadrează în tipologia crucilor de eroi ridicate în perioada interbelică. Pe un soclu de ciment, turnat mult mai târziu, se înalță crucea cioplită dintr-o singură bucată de piatră și lucrată în două registre majore, dintre care unul dublu.

În partea superioară este conturată o cruce greacă cu brațele având terminațiile trilobate, cu marginile și un alt însemn al crucii plasat în centru executate în relief. Inscripțiile de consacrare sunt realizate, în schimb, prin incizare. Brațul principal, îngroșat spre bază, se sprijină pe o arcadă semiovală cioplită în trepe spre interior, care a adăpostit inițial (sau trebuia să adăpostească) fotografia eroului Buda Niculaie din Folt. Arcada, aducând a poartă, este însoțită pe laturi de câte două ferestre oarbe, cu simplu rol decorativ, cioplite tot în trepte spre interior.

Registrul dublu conține textul principal incizat, încadrat de două coloane realizate în basorelief, fiecare sprijinite pe câte un soclu și având deasupra marcat câte un capitel. Partea inferioară a acestui registru redă epitaful, foarte important din perspectiva informațiilor pe care le conține. În primul rând este vorba de data la care a murit eroul pe frontul din Polonia: 9 iulie 1916. Apoi de crucerul care a executat lucrarea: Iosiv Ștef din Bozeș. Despre meșterul pietrar se pot afla mai multe amănunte studiind bibliografia sau arhivele.

Cert este că la 9 iulie 1916 România nu intrase în război. Dar pe frontul de răsărit luptau mulți români, mai ales că între 4 iunie și 13 august s-a desfășurat așa-numita „Ofensivă Brusilov”. În care au fost implicate 39 de divizii austro-ungare de infanterie și 10 de cavalerie, cărora li s-au opus patru armate, adică 40 de divizii de infanterie și 15 de cavalerie rusești.

Atunci armata austro-ungară, în care erau înregimentați extrem de mulți români, a suferit cele mai mari pierderi, aproximativ 1,5 milioane de oameni (dintre care doar 400.000 de prizonieri, după cum se afirmă în lucrarea lui Vincențiu Cojan, Primul Război Mondial. Repere de cronologie militară, București, 1997). Printre cei 1,5 milioane s-a numărat și Buda Laie din Folt. Născut lângă Orăștie, mort prin Polonia…

la-centenar-006

Posted 2016/12/04 by danieliiancu in Articole, La centenar

Poveștile orașului (3)   Leave a comment

Poveștile orașului. Însemnări de acum un secol

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 44 (850), 17-23 noiembrie 2016, p. 8.

Cum arăta Orăștia acum mai bine de un secol? Știu, sunt destule mențiuni, prin presă sau volume de călătorii de exemplu, dar acum vreau să vă propun câteva însemnări ale unui om de-al locului. Căci la muzeul din Deva, se găsește un manuscris, în două volume (mai precis în două caiete studențești), intitulat Impresii din Război (1914) și scris de Ioan Cherecheș. De fapt, cum se arată și pe prima pagină sunt însemnări din „copilărie și războiu”, căci primele vreo zece pagini poartă un titlu ca de capitol: „Copilăria mea”.

Uneori notițele sunt naive, alteori duioase și contradictorii, precum chiar primele rânduri: „Nimic ca amintire nu e așa de frumos ca amintirile din copilărie. Anii copilăriei sunt cei mai frumoși ani ai vieții: plini de duioase amintiri, aventuri, plăceri și chiar supărări”. O să trecem peste pasajele personale, amintind doar faptul că autorul menționează faptul că după ce a terminat școala primară bunica sa l-a „dat la școală la Sași, unde încă am învățat 1 an. Buna fiind bătrână și neputând câștiga mult, s-a gândit să mă dea la o ocupațiune practică: și așa m-a dat ca om de serviciu la Tipografia D-lui Moța”.

Însemnările provoacă și nostalgii printre cei de-ai locului, autorul vorbind despre Zăvoi, despre Ulița Căstăului ori despre cum mergeau mai mulți flăcăi să aibă grijă de-o singură vacă în timp ce păștea printre livezile de pe Dealul Mic. Apoi, pe lângă tipografia lui Ioan Moța, mai sunt amintiți pantofarul Balomiri, „moara de sub vii” ori magazinul cu mărunțișuri al Schenăroaiei, de unde se cumpăra „salamă” și „cele mai bune mere de soiu de la Balșa”. Nici hotelul „Transsylvania” ori „intrarea în Țigănime lângă Riebel” nu sunt uitate, mai ales că au jucat un rol important în copilăria autorului respectivelor Impresii. Dar cu mai multe amănunte și citate mai ample, vom revenii într-unul din numerele viitoare…

povestile-orasului-003

Posted 2016/11/25 by danieliiancu in Articole, Poveștile orașului

Eu prin presă (2)   Leave a comment

Eu prin presă (2)… adică „Daniel „Întâiul”, aplaudat”…

La Observator, Antena 1 Deva, 23 noiembrie 2015…

Feisbucul m-a atenționat că știrea de acum un an are 3269 vizualizări!!! Mulțumesc, prieteni!!!

… Ceea ce mă bucură e faptul că „dujmanii” nu au cum să își ia vizualizările înapoi!!!

Posted 2016/11/24 by danieliiancu in Uncategorized