Archive for the ‘Orăștie 796’ Category

Orăștie 796 (2)   Leave a comment

Clubul Sportiv din Orăștie. Raport din martie 1925

Apărut în Palia Expres, an. XXV, nr. 9 (1007), 5-11 martie 2020, p. 4.

„Desvoltarea repede a industriei mari a adus cu sine îngrămădirea locuitorilor în orașele industriale (cu fabrici) mai de frunte și a desvoltat viața orășenească, în care cea mai mare parte a locuitorilor își duc traiul, de cărturari sau de industriași, închizându-se între pereții strâmți ai cancelariei sau ai Atelierului (lucrătoriei) cu aerul îmbâcsit, pare că anume ca să slăbească nervii și așa ruinați de muncă, a muncitorilor”.

Astfel începe un articol din 1925 publicat în revista Libertatea (an. XXIII. nr. 14, 26 martie, p. 2), intitulat Dela Clubul Sportiv din Orăștie și semnat de profesorul I. Rodean. Introducerea continuă cu relatarea efectelor sedentarismului, specificându-se că înlăturarea relelor păgubitoare sănătății societății a ajuns a fi un gând mare pentru cârmuitorii de pretutindenea”, cel mai bun mijloc de luptă fiind întărirea întărirea trupului pe cale sportivă, „prin mișcări viguroase în aer sănătos”. Sunt amintite apoi măsurile luate la nivel central de către autorități, prin înființarea Institutului Național de Educație Fizică, dar și ajutoarele legislative și materiale acordate mișcării sportive.

Prin urmare, „s-a pus temei unui Club local de acest fel și în orașul Orăștie cu scopul ca toți fiii acestei localități să aibă prilegiul a-și cultiva sănătatea lor trupească”. Profesorul Rodean încurajează tinerii să se înscrie în această Societate Sportivă („fac călduroasă chemare către toți”), pentru că „tânărul Club, prin bunăvoința Primăriei, în curând va avea la capătul Promenadei un loc sportiv al său, unde membri vor avea pe viitor prilej a-și arăta destoinicia”.

Printre sporturile practicate acum 95 de ani la Orăștie se numărau „atletica, scrima, tenisul, footbalul etc.”, care trebuiau promovate prin conferințe publice destinate atragerii atenției asupra „îngrijirii de trup”, dar și prin „aranjarea de sărbări câmpenești și excursiuni”.

„Dintre Secțiile Clubului și-a început lucrarea de timpuriu aceea a footbalului. În Dumineca trecută, în ziua de 8 l.c. (luna curentă), a aranjat o întrecere amicală cu echipa Regimentului 92 Orăștie, pe arena din curtea liceului Kun. Jocul s-a început la orele 3 d.m., pe lângă participarea unui public numeros și ca fapt foarte îmbucurător, am putut zări acolo câteva doamne și domni chiar din fruntașii societății noastre, ceea ce e o nădejde de bine pentru viitor”.

În continuare este redată pe scurt o cronică a meciului de fotbal, specificându-se faptul că „ambele echipe sunt la începutul deprinderilor, ceea ce se vede pe stângăcia loviturilor, pe lipsa jocului metodic, prin obosirea de timpuriu a jucătorilor. Totuși, așa cum s-a jucat, întrecerea a fost plină de interes, mai ales că în repriza lor a doua, când au căzut toate goalurile. Dintre jucători s-au osebit câțiva printr-un joc mai ales. Am putut privi cu multă plăcere apărarea portarului din echipa C. S. O. Tot de aicea, halful stâng, centrul înaintaș și mărginașul dela dreapta dau dovadă de a fi elementele de tărie ale echipei. La militari jocul e mai compact, exceptând apărarea. S-au remarcat centrul half și linia înaintașilor.”. În cele din urmă echipa Regimentului 92 a câștigat meciul cu Clubul Sportiv Orăștie, scorul fiind 3 la 2. Este menționat și arbitrul partidei: „dl. Szöllösy”.

Publicitate

Posted 2020/03/07 by danieliiancu in Articole, Orăștie 796

Orăștie 796 (1)   Leave a comment

Știri de acum 90 de ani. Ianuarie 1930

Apărut în Palia Expres, an. XXV, nr. 1 (999), 9-15 ianuarie 2020, p. 3.

Schimbăm, cum este normal, titlul seriei de materiale din „Orăștie 795” în „Orăștie 796”. Astfel că o să amintim în acest material câteva știri publicate în revista „Libertatea”, numărul 3, din 1930, apărut fix pe data de 9 ianuarie. Dată la care iese pe piața media și „Palia Expres” în 2020.

În cel de-al XXIX-lea an de apariție, „Libertatea”, „foaie pentru popor” cum se preciza într-o casetă inserată sub titlu, apărea tot joia, director fiind părintele Ioan Moța. Abonamentul pe un an la publicație și la suplimentul acesteia, „Foaia interesantă”, consta acum 90 de ani 160 de lei pe an pentru cei aflați în țară, și 300 de lei pentru străinătate. 3 lei se plăteau pentru un singur exemplar cu suplimentul aferent.

Din cele 4 pagini, primele sunt dedicate problemelor naționale și regionale, de la „Glas de plugar luminat” la aspecte ce țin de biserică și administrație. Nu lipsesc nici știrile externe, căci se amintește faptul că „în Rusia prigoana împotriva bisericii se urmează strașnic: au mai fost arestați 1 Episcop și 30 de preoți pentru sărbarea Crăciunului. Iar încolo în țară, ca bănuiți de necredință stăpânirii, vreo 2500 de inși”.

Pe lângă corespondențele din zonă, județ, Transilvania sau România, sunt câteva despre Orăștie. Trebuie să avem în vedere faptul că lumea era după Sărbătorile de Iarnă și nu prea avea despre ce să scrie, că încă erau la chefuit. Așa că, printre altele, se dă o știre despre un „Mare prăpăd la un cinematograf”: „În orășelul Paislay din Scoția s-a dat în ajunul Anului-nou o reprezentație pentru copii, cu chipuri drăguțe pentru priceperea lor. S-au adunat vreo 300 de copii, mai măricei și mititei, cu părinți ori cu servitoarele lor. Deodată Cinematograful a luat foc dela filmul ce s-a fost aprins. Lumea nebună de spaimă s-a îmbulzit la uși, fiecare căutând să se scape pe sine, Au fost omorâți prin dripire și îndesare 75 de copii! Alți vre-o 200 greu răniți, scrântiți, duși la spital…”

O altă știre interesantă care a putut fi lecturată de către cititorii „Libertății” din 9 ianuarie 1930 se referea la că autobusele au fost „luate la ochi de către Poștă. Direcția generală a poștelor a hotărât să dea de știre proprietarilor de autobuse că în afară de călători le e oprit a duce scrisori, pachete, bani sau orice fel de trimiteri ce cad în dreptul Poștei. Cei ce se vor mai abate dela aceasta vor fi pedepsiți și li se va lua dreptul de cărăușie cu autobusul”. Și dacă tot a venit vorba de Poștă, amintim o altă știre ce menționează o „schimbare în ducerea poștei pe linia Arad – Teiuș”. Astfel, „până acum poșta din Orăștie ce se duce spre Teiuș cu ramificare pentru Cluj – Oradea și Brașov – București se dădea la trenul de persoane ce sosește în gara Orăștie seara la 7 și ceva; iar spre Arad se dădea la trenul de persoane ce sosește dinspre Teiuș la ora 8 și jumătate (o parte și la acceleratul ce vine după acesta la 10 ½Din 10 Ianuarie încolo, poșta pentru Teiuș (cu ramificație spre Cluj și Brașov – București) se dă la trenul ce vine la amiaz dinspre Arad! Aceasta pentru orientarea celor ce țin seamă de plecarea poștei. Să știe că ce dau la poștă dimineața până la 10 mai merge spre Teiuș – ce nu, aci rămâne până mâne la 10”…

Posted 2020/01/16 by danieliiancu in Articole, Orăștie 796