Archive for the ‘La centenar’ Category

La centenar (19)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (19)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 14 (869), 13-26 aprilie 2017, p. 3.

Când traversezi localitatea Ludești (comuna Orăștioara de Sus), te simți mai tot timpul vegheat de fleșa zveltă, realizată în stil neobaroc și acoperită cu tablă a bisericii înălțată pe un pinten de deal cam în centrul satului. Inițial închinată „Sfântului Ierarh Nicolae”, locașul de cult poartă azi hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” și este înconjurată de un cimitir în care pătrunzi pe o poartă străjuită de arbore, probabil tisă. Chiar sub ramurile sale se află, parcă la adăpost, mai multe cruci de eroi din cele două războaie mondiale.

Una dintre ele, amplasată pe un soclu circular înalt și masiv, zidit din bolovani de râu, se înalță o cruce relativ simplă, din piatră, văruită cândva cu al și cu marginile registrului superior vopsite cu negru. Acest registru e format dintr-o cruce greacă cu terminațiile brațelor trilobate, având incizată în centrul ei semnul altei cruci. Brațul principal se îngroașă spre bază, terminându-se în doi cilindri decorați în partea din față cu simboluri solare. Sub el se găsește o arcadă în trei trepte realizată în arc coborât, sub care a fost stilizată î ramură de măslin.

Registrul median este și mai sărac în ornamentație, doar două coloane aproximativ dreptunghiulare cu baze și capiteluri simple, ce-și doresc să imite stilul doric, încadrează textul ce oferă doar următoarele informații: „În amintirea lui / Ioan Bogdănescu / dispărut / pe câmpul de luptă / în anul 1914 / în etate de 24 ani / Odihnească în pace / în pământ străin”…

Este trist că nici nu a început bine războiul și tinerii, cel mai probabil în această primă fază a conflagrației, dispar fără urmă pe fronturile din Serbia sau din estul Europei. Cine știe prin ce gropi comune s-or mai fi aflând osemintele lor. Ce se mai poate face în asemenea cazuri este doar o cercetare a arhivelor militare și civile pentru a se cunoaște cel puțin zona în care a fost trimis la moarte și a dispărut fără urmă un erou. Există și posibilitatea ca familia să fi aflat ulterior, după înălțarea crucii, unde și când a murit tânărul Ioan Bogdănescu din Ludeștii de Jos, de pe Valea Grădiștii, dar informațiile să fi rămas doar în amintirea lor, nemaifiind trecute pe monument.

LC 14, in Palia expres, XXII, 14 (869), 13-26 aprilie 2017, p. 3

Anunțuri

Posted 2017/10/10 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (18)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (18)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 13 (868), 6-12 aprilie 2017, p. 3.

O altă cruce ridicată în amintirea unui erou din Primul Război Mondial și amplasată în micul panteon din satul Pricaz, comuna Turdaș, în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, amintește de Alexandru Stârcu, decedat pe un pat de spital din Moldova. Adică tot dincolo de graniță, o graniță pe care „corporalul” de 29 de ani nu a mai apucat s-o vadă desființată.

Crucea se încadrează în seria cea mai numeroasă a monumentelor ridicate în memoria eroilor: trei registre de dimensiuni medii și aproximativ egale ca suprafață, înălțate pe un soclu de piatră. Partea superioară este constituită din cunoscuta cruce greacă cu extremitățile treflate, cu semnul altei cruci incizate la întretăierea brațelor și cu inscripțiile de consacrare. Partea inferioară a brațului principal se dezvoltă într-o arcadă semicirculară care adăpostește fotografia eroului, înfățișat în costum popular, mai precis o cămașă și un pieptar specifice zonei. Atitudinea mândră, redată în special de privire, este accentuată de mustața cu colțurile puțin ridicate și părul pieptănat cu grijă. Ovalul auriu al medalionului este încadrat de două ramuri de măslin, sculptate în marmură.

Registrul median cuprinde textul principal, încadrat de două coloane terminate în baze și capiteluri pătrate: „Această cruce / sau ridicat în amintirea / fiului meu / Alexandru Stârcu / CORPORAL / născut la 14 Aug. s.v. 1888 / Reposat la 28 Dec. s.n. 1917 / în spitalul din BĂLTĂCEȘTI / jud. Peatra Neamțu / ca luptătoriu de PATRIE”. „S.v”, adică născut pe stilul vechi sau conform calendarului iulian, și decedat pe „s.n.”, adică stilul nou sau calendarul gregorian. Menționarea acestor aspecte ne oferă unele indicii asupra momentului aproximativ când a fost ridicată crucea, cel mai probabil imediat după anul 1919, când România a adoptat oficial stilul nou, dar populația încă se mai raporta și la vechiul calendar.

Partea inferioară, simplă, conține epitaful  „Fie-i țărâna ușoară și memoria / binecuvântată. // Ridicată de iubita sa mamă MĂRIUȚA STÂRCU / spre vecinica pomenire”. Puțin mai jos se găsesc alte două-trei cuvinte, pe care până acum nu le-am putut descifra și care, cel mai probabil indică meșterul care a realizat crucea.

La centenar 018, in Palia expres, XXII, 13, 868, 6-12 aprilie, p. 3

Posted 2017/10/04 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (17)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (17)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 12 (867), 30 martie – 5 aprilie 2017, p. 3.

Monumentul eroilor din Căstău (comuna Beriu) e un exemplu de urmat în ceea ce privește interesul comunității locale pentru păstrarea memoriei ostașilor căzuți mai ales în primul război mondial. Fiind unul dintre cele mai simple din punctul de vedere al realizării, cu un minimum de motive decorative și amplasat pe un soclu modest din piatră, monumentul din centrul localității Căstău aduce mai mult, la o primă vedere, cu o cruce de răspântie înconjurată de un gărduleț din fier forjat.

Când te apropii însă și citești textul deslușești următorul text încadrat de formele a două coloane torsionate: „În semn de mulțumire / cătră D-ZEU. / pentru înfăptuirea / ROMÂNIEI MARI / și întru pomenirea / OSTAȘILOR din Căstău / morți în răsboiul din / 1914-1919”, iar pe registru inferior, sub baza coloanelor, mai găsești și informația următoare: „Ridicată de credincioșii bis. ort. rom. / Căstău. la 21. V. 1930”. Deci de ziua prăznuirii Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Cealaltă față a crucii e mult mai interesantă din punctul de vedere al informațiilor pe care le conține. Cei care au realizat monumentul și-au dat silința să afle și sape în piatră nu numai numele celor căzuți prin războaie, ci și locurile unde aceștia s-au jertfit și sunt cunoscute. Cum însă de unii nu s-a mai știut nimic, niciodată, dispărând pur și simplu pe fronturi fără a fi identificați, în dreptul numelor lor nu se află decât un loc gol ce are puține șanse să mai fie umplut vreodată: „Dionisie Morar † Italia / Vasilie Grămesc † Polonia / Nicolae Dubleș † Viena / Dănilă Dăian † Galiția / Nicolae Roșca † Galiția / Ioan Stănuț † Serbia / Samoilă Samoilesc † – / George Crîznic † – / Dănilă Lazăr † Bucovina / Nicoale Lungu † Viena / Iacob Crîznic † Viena / Ilie Măniuț † – / George Samonid † Polonia / Ioan Stanc † Italia / Petru Simerian † – / Nicolae Curea † Italia / Ioan Udrea † Galiția / Nic. Fenișan † – / Ioan Moise † Rusia / George Tomesc † Polonia / Ioan Trifan † Galiția / Savu și Ilie Simion † – / Vasilie Popovici † – / Ioan Lungu † Galiția / Ioan Dănil † Serbia / 1941 – 1944 / Vasilie Dănilă † Rusia / Vasilie Andrei † Pesta / Ioan Cugerian † Turda / Ioan Stanciu † Călimănești / Nicolae Grămesc † Rusia / Ilie Grămesc † M. Tatra / Ioan Spinian † Rusia // Andrei Ioan † Rusia / Andrei Gh. † Lopadia Mare”…

LC 017, in Palia expres, , XXII, 12, 867, 30 martie - 5 aprilie, p.3

Posted 2017/10/03 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (16)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (16)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 11 (866), 23-29 martie 2017, p. 5.

Un prim pas pentru păstrarea vie a memoriei eroilor care s-au jertfit în timpul celor două războaie mondiale este acela de identificare a monumentelor și crucilor ridicate în amintirea lor. Este, din păcate, un demers îngreunat de faptul că timp de un secol nimeni nu s-a preocupat de inventarierea, clasarea pe categorii, elaborarea de fișe sintetice sau tabele sinoptice (care să cuprindă spre exemplu numele inițiatorilor, al susținătorilor materiali, al arhitecților, anul dezvelirii, materialele de construcție, dimensiuni, asemănări și deosebiri, elemente ornamentale sau decorațiuni specifice etc.).

Chiar dacă, izolat, anumite comunități locale au întreprins unele demersuri mai ales prin anumiți reprezentanți ai lor care au menționat (pe parcursul elaborării unor monografii locale) anumite date însoțite de fotografii despre monumentele și crucile de eroi dintr-o localitate sau alta, rezultatele sunt mult prea puțin satisfăcătoare, ca să nu spunem dezamăgitoare. Cu atât mai mult cu cât de-a lungul ultimilor ani a apărut o întreagă suită de monografii de localități, iar marea majoritate a primăriilor au site-uri de prezentare a zonelor pe care le administrează. Foarte rar însă autorii respectivelor volume sau pagini on-line s-au preocupat de monumentele reprezentative, ca să nu mai spunem de crucile de eroi. În cel mai bun caz, ele sunt menționate în câteva propoziții generale sau amintite doar vizual printr-o fotografie slab retușată.

Un asemenea caz este și cel al monumentului eroilor din localitatea Gelmar (orașul Geoagiu), situat în vecinătatea biserici ortodoxe cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Personal nu am găsit nici o informație despre acesta în volumele pe care le-am consultat în ultimele zile. Nu spun că ele nu există, ci doar că momentan nu le-am descoperit eu, o investigație atentă a presei interbelice putând oferi pe viitor detalii semnificative în acest sens. Astfel încât la ora actuală putem oferi doar o descriere sumară a obiectivului, care se încadrează într-o tipologie numeric semnificativă: aceea a „monumentelor cu vulturi”. Realizat din piatră, de dimensiuni impresionante, are o formă de paralelipiped dreptunghic amplasat pe un trunchi de piramidă. Ornamentat simplu în general, dar încununat cu un vultur de bronz cu aripile desfăcute, monumentul conține următoarea inscripție: „EROILOR / CĂZUȚI PE CÂMPUL DE LUPTĂ / PT ÎNTREGIREA NEAMULUI // CISMAȘ VASILIE / ROMOȘAN ZAHARIE / CRANCIOVA IOAN / BOZEȘAN AMOS / ALBU IOAN / CĂLIMAN ADAM / ARDEAN VIOREL / BOZEȘAN VASILIE / BOZEȘAN CALINIC”… Mai multe informații pe viitor!

LC 016, in Palia expres, XXII, 11, 866, , 23-29 martie 2017, p. 5

Posted 2017/09/28 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (15)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (15)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 10 (865), 16-22 martie 2017, p. 3.

Un semnal de alarmă trebuie tras și asupra stării de conservare a monumentelor de for public care amintesc de eroii căzuți în timpul celor două conflagrații mondiale. Luând în considerare mai ales faptul că de câțiva ani se tot împlinesc câte o sută de ani de la diferite evenimente ce au avut loc în timpul Marelui Război, poate că nu ar fi lipsite de interes, dar mai ales ar fi o dovadă de recunoștință dacă monumentele eroilor s-ar bucura de o mai mare atenție din partea comunităților și a autorităților locale. Pentru că unele dintre ele, deși peticite din când în când, arată deplorabil.

Aici există un paradox constând în faptul că majoritatea monumentelor realizate în perioada interbelică se găsesc și astăzi într-o stare de conservare bună sau chiar excelentă, în timp ce multe dintre monumentele ridicate după 1989 parcă stau să se prăbușească. Fără a încerca să tragem concluzii, poate că ar trebui să ne punem mai multe întrebări legate de modul cum considerau cei de acum aproape un secol să păstreze memoria eroilor vizavi de realizările de astăzi în același domeniu.

Un exemplu în acest sens este și monumentul din centrul satului Pricaz (comuna Turdaș), ridicat cândva după Revoluție. Momentul exact poate fi identificat studiind eventual actele primăriei, ale parohiei sau presa vremii, deoarece informațiile orale nu ne-au fost de nici un folos, cele trei persoane intervievate oferind trei posibilități de datare. În plus, nu există nici o referire sculptată/gravată pe monument sau în apropierea lui care să se ofere informații despre an, artist, constructor etc. Cert este faptul că el nu apare în lista specificată de Ioachim Lazăr și N. M. Morar (vezi Hunedorenii și Mareea Unire, Deva, 2009, p. 49).

Monumentul în sine este interesant mai ales prin concepție: pe un soclu cu mai multe trepte realizat din marmură albă, se ridică o structură modulară realizată/placată cu marmură neagră care prin îmbinare dau forma unei cruci „de aer”. Din păcate, se pare că monumentul a suferit mai multe deteriorări (cauzele fiind posibil antropice, posibil naturale), reabilitarea lui făcându-se cam în pripă, ca să nu spunem mai mult. Apoi mai trebuie specificat faptul că inscripția de pe monument nu face nici o distincție între sacrificiile supreme din timpul Primului Război Mondial și cele din Al Doilea Război Mondial, eroii fiind menționați doar în ordinea gradului și apoi alfabetic.

…„EROII SATULUI / PRICAZ / DIN CELE DOUĂ / RĂZBOAIE MONDIALE // GHIȘOIU TRAIAN – LT. / CIUȘCĂ ACHIM – SLT. / DAVIDESCU NICOLAE – SERG. / JUNIE NICOLAE – SERG. / OPREAN NICOLAE – SERG. / LICESCU NICOLAE – CAP. / STÂRC ALEXANDRU – CAP. / PETRUȚESCU DUMITRU – FR. / BACIU PETRU – SOLD. / BĂIȘAN CHIRILĂ – SOLD. // DOROGA ROMULUS SOLD / DRAGOI IOAN SOLD / DUTCA DUMITRU SOLD / GEORGESCU NICOLAE SOLD / IVASCOI NICOLAE SOLD / JUNIE NICULAE SOLD / LUP IOAN SOLD / MANIU LEONIDA SOLD // OLEA ARON – SOLD. / OPREANN IOAN – SOLD. / POPA IOASIF – SOLD. / STÂRC IONAȘ – SOLD. / STOIAN SOLOMON – SOLD.”…

La centenar 015, Palia Expres, XXII, 10, 865, 16-22 martie 2017, p. 3

Posted 2017/09/21 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (14)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (14)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 9 (864), 9 – 15 martie 2017, p. 8.

Eroii n-au murit doar pe câmpurile de luptă ci și în spitale. Și, mai ales în timpul Primului Război Mondial, unii dintre ei nu s-au stins din cauza rănilor pricinuite de gloanțe, schije sau șrapnele, ci și datorită unei catastrofe epidemice: tifosul exantematic.

Astfel în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Pricaz, comuna Turdaș, printre crucile de eroi se regăsește și una  care amintește prin textul său de un tânăr de 25 de ani, răpus de tifos în spitalul din Munkács și aflându-și odihna în mormântul cu numărul 123 din preajma localității: „Această cruce sa așezat / întru amintirea lui / NICULAE JUNIE / ULIU / rep. în 28 Mart. 1915 / și în 29 la înmormântat / în mormântul Nr. 123 / rep. de tifus în spitalul / din Muncacs / în etate de 25 ani”…

Partea superioară a monumentului este și cea mai interesantă din punct de vedere al realizării artistice, crucea greacă fiind terminată cu brațe realizate tot în formă de cruci, având incizate inscripțiile de consacrare precum și contururile altor trei cruci, desenate câta una în jurul alteia, cea mai mare încadrând la bază și literele „XC” din inscripția de consacrare. Registrul superior și cel median sunt unite printr-un mini ansamblu constituit din două elemente decorative, ornamentate, precum și un medalion oval conținând o fotografie destul de deteriorată, a cărei ramă pare, la o primă vedere sumară, să redea ramuri de laur. Tânărul reprezentat în fotografie e îmbrăcat în costum popular, putându-se identifica unele elemente ale cămeșii, ale pieptarului și forma pălăriei.

Registrul median, în care se găsește și textul inscripției menționate mai sus, este delimitat de două coloane pe bază pătrată, terminate în capiteluri stilizate. Partea inferioară și postamentul sunt simple, fără alte inscripții sau elemente decorative.

Poate că interesant de amintit ar fi și faptul că orașul Muncacs, aflat astăzi în vestul Ucrainei (și numit Mukacheve), a fost prin secolele XVI și XVII parte a Principatului Transilvaniei, de-a lungul timpul el mai aflându-se sub administrația Regatului Ungar, Imperiului Austro-Ungar, Cehoslovaciei sau URSS-ului. Dar asta e altă poveste, care ar merita spusă dacă cineva s-ar încumeta să găsească cimitirul din localitate și să afle cum se mai găsesc (dacă se mai găsesc) mormintele eroilor.

La Centenar, 014, Palia expres, 9 (864), XXII, 9-15 martie 2017, p. 8

Posted 2017/09/06 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (13)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (13)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 8 (863), 2 – 8 martie 2017, p. 4.

Tot în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Pricaz, comuna Turdaș, se găsește și o altă cruce de erou, mort în Italia la vârsta 18 ani, 4 luni și 15 zile. Tăvălugul războiului pare să-i fi luat total prin surprindere pe membri familiei, dar mai ales pe adolescentul abia ieșit din copilărie și trimis direct spre cimitirul din Gorizia (în germană Görz), un oraș din regiunea Friuli-Venezia Giulia, în nord-vestul Italiei.

Acest aspect reiese și din faptul că în momentul în care familia a comandat crucea nu a găsit să pună pe ea nici o fotografie cu eroul în uniformă militară ori, cel puțin, la o vârstă apropiată de cea la care a murit. Căci din medalionul oval încadrat de arabescuri vegetale stilizate ne privește extrem de serios un băiat, mai mult copil decât adolescent, îmbrăcat în costum popular specific zonei Orăștiei și văii Grădiștei. Fotografia, de atelier local, ar putea fi datată mult mai precis la o cercetare mai aprofundată, pe baza recuzitei care se distinge destul de clar: masa, fața de masă, vaza, panoul din fundal ori colțul unui scaun sau fotoliu.

Revenind la monument, el se încadrează în tipologia crucilor de eroi relativ des întâlnite, realizate în trei registre. Conține elementele specifice, registrul superior fiind o cruce greacă cu terminațiile trilobate, având semnul crucii și inscripțiile de consacrare incizate și brațul principal lățit deasupra spațiului unde este amplasat medalionul cu fotografia.

Registrul median este încadrat de două coloane torsionate și conține prima parte a textului, cu datele principale: „Această cruce sa ridicat / în amintirea / scumpului meu fiu / Niculaie Georgesc / născut în 15 August 1899 / a murit moarte de erou / pentru tron și patrie / pe frontul Italian / în 30 Decembrie 1917”. Continuarea textului se găsește în registrul inferior, realizat extrem de simplu: „și au fost înmormântat / în cimitirul militar din Görz / Odihnească în pace / Deplîns de jalnica sa Mamă și frate”.

Crucea este ridicată pe un soclu de piatră, ornamentat cu motivul șnurului terminat la capete cu câte doi ciucuri, motiv des întâlnit pe monumentele eroilor. Cât privește bătăliile purtate în ultimele zile ale anului 1917 pe frontul italian sau sintagma „pentru tron și patrie”, vom insista asupra lor în materialele următoare.

La centenar 013, in Palia expres, XXII, 8, 863, 2-8 martie 2017, p. 4

Posted 2017/08/30 by danieliiancu in Articole, La centenar