Archive for the ‘La centenar’ Category

La centenar (24)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (24)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 22 (877), 22-28 iunie 2017, p. 3.

Panteonul eroilor din localitatea Pricaz, comuna Turdaș, amplasat, așa cum am mai spus, în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, amintește de un alt soldat căzut pe fronturile Primului Război Mondial: Leonida Maniu. Mai multe lucruri mi-au rămas momentan nedeslușite în legătură cu acest monument funerar, pentru că la data la care am cercetat respectivul loc poarta de intrare în curtea bisericii era închisă. În primul rând, pe monument este amplasată și o fotografie a eroului, fotografie care se întrezărește parțial sub o jerbă de flori de plastic decolorate de vreme.

Neputând intra să dau la o parte kitsch-ul și chipul bărbatului din fotografie a rămas pentru mine, momentan, necunoscut. În plus respectiva jerbă poate ascunde și alte detalii legate de ornamentică și decorațiuni, ori poate chiar un alt mic text din registrul superior al crucii. Apoi, din cauza lichenilor, nu am reușit să fie sigur de începutul unui rând pe care l-am întregit prin analogie cu alte monumente de acest gen.

În general însă, crucea turnată din ciment și amplasată pe un soclu de piatră mai vechi, probabil provenind de la o cruce inițială, se găsește într-o stare bună de conservare. Micile detalii stânjenitoare și enervante, precum debarasarea de kitsch-ul de plastic și curățirea de licheni, pot fi remediate cu ușurință.

Monumentul este unul clasic, înscriindu-se în tipologia pe care am mai amintit-o de câteva ori. Registrul superior, compus dintr-o cruce greacă cu terminațiile brațelor treflate, se sprijină pe brațul principal care adăpostește și medalionul – posibil oval – în care este amplasată fotografia. Textul principal se găsește încadrat în registrul de mijloc de două coloane semicilindrice: „Această cruce / sa ridicat / în amintirea lui / Leonida Maniu / răp. pe câmpul de luptă / [pentru țară] în 18 Febr. 1916 / în etate de 35 ani”. Urmează, în partea inferioară, extrem de simplă, epitaful: „Fiei țărâna ușoară / și memoria binecuvântată / Ridicată de soția sa / Domnica Maniu”. Ar fi interesant de aflat unde și în ce context și-a sacrificat viața Leonida…

La centenar 24, in Palia expres, an. XXII, nr 22, 877, 22-28 iunie 2017, p. 3

Reclame

Posted 2018/05/10 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (23)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (23)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 20 (875), 1-7 iunie 2017, p. 7.

Un monument al eroilor din Geoagiu Băi căzuți în Primul Război Mondial este menționat ca fiind ridicat în localitatea respectivă, aflată administrativ pe teritoriul orașului Geoagiu, înainte de anul 1989 (vezi Ioachim Lazăr, Nicolae Marcel Morar, Hunedorenii și Marea Unire din 1918, Deva, 2009, p. 49).

Într-adevăr, pe plăcuța de tablă înșurubată pe cruce se menționează anul 1965 ca fiind cel al edificării monumentului, dar nu se menționează dacă a existat anterior un alt monument dedicat exclusiv eroilor din Primul Război Mondial, pe plăcuța respectivă fiind amintiți și eroii căzuți pe fronturile celei de-a doua conflagrații majore.

Monumentul este extrem de simplu și este redat ca o cruce de mari dimensiuni, vopsită în alb, cu terminațiile brațelor trilobate și ridicat pe un postament în trei trepte, realizat din piatră acoperită cu ciment. Chiar dacă crucea propriu-zisă este bine îngrijită, fiind, cred, de mai multe ori reabilitată (ori poate chiar înlocuită total?) de-a lungul timpului, postamentul este destul de degradat și, în vederea sărbătoririi Centenarului Unirii va fi nevoie de o reabilitare a acestuia. La încrucișarea brațelor crucii mari se regăsesc pictate inscripțiile de consacrare („IIS / HS / NI / KA”) , despărțite de o altă cruce, de data aceasta de tip grecesc, cu brațele perfect egale, iar puțin mai jos, pe brațul principal al monumentului este pictat și tricolorul.

Sub acesta se află plăcuța deja amintită, ce conține următorul text: „EROI / 1914 – 1918 / serg. BUDA IOAN / cap. HERȚA IRIMIE / cap. PERA NICOLAE / cap. COCOȘ PETRU / sold. PERA ROMULUS / sold. BLAGA SIMION / sold. FERI IOAN / sold. GHEZA PETRU / sold. CIGMĂIAN IOAN / sold. BOLOVAN PETRU / sold. LĂDARU FILIP / sold. BABA PETRU / sold. BURSUC TOADER // 1941 – 1945 / lent. LĂDARU APOSTOL / lent. FLOARE IOAN / serg. PĂCURARU VIOREL / serg. MUNTEAN SABIN / sold. LENUȚ VASILE / sold. GHEZA IOAN / sold. PÎRVA REMUS / sold. GĂZDĂU FILIP / sold. LĂDAR PETRU // VEȘNICA LOR POMENIRE! / Ridicată de cei ce nu vă vor uita niciodată / 1965”.

La centenar 23, in Palia expres, an. XXII, nr. 20. 875, 1-7 iunie 2017, p. 7.

Posted 2018/03/31 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (22)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (22)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 18 (873), 18-24 mai 2017, p. 3.

În localitatea Beriu, chiar în piațeta din fața primăriei, există un monument al eroilor pe care am cam ezitat până acum să-l amintesc. Monumentul propriu-zis, relativ simplu, e ridicat pe un soclu înalt, în trei trepte, amplasat într-un mic părculeț. De astă dată brațul principal al crucii din registrul superior e mai lung și aduce cu cel al unei cruci latine, însă are terminațiile celorlalte brațe treflate. Nu lipsesc inscripțiile de consacrare și conturul incizat al unei alte cruci.

În frontonul din partea superioară a registrului median, ornamentat relativ simplu, se află textul „ÎN / AMINTIREA / EROILOR BERIENI”, iar mai jos, între două coloane semicilindrice se găsește continuarea: „Căzuți în răsboiul / pentru întregirea / neamului nostru / 1914 – 1919. / Ridicat de credincioși / Gheorghe Rob / soția Domnica / și mama Sofia / la 10. Iunie 1937”. Atât și nimic mai mult…

Cine au fost însă eroii berieni căzuți în Primul Război Mondial ne ajută arhivele să aflăm. La Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale există un registru intitulat „Cartea de aur a ostașilor căzuți (morți) în răsboiul 1914 – 1919 Beriu”, registru întocmit la 1 iulie 1930 de către primarul de atunci Ioan Popa și notarul Iosif Stăneasc. În acel registru regăsim numele tuturor celor 26 de eroi din localitatea Beriu căzuți în război sau din cauza lui, alături de pronumele părinților, anul nașterii, regimentul în cadrul căruia a servit fiecare, locul și data morții, precum și o rubrică de „observațiuni”, rămasă fără nici un fel de însemnare.

Deoarece spațiul nu ne permite să facem alte considerații, ne limităm acum la a le aminti numele, data și locul morții: Baciu Samoilă (Galiția, 1916), Bârsan Dumitru (Doberta, 1915), Crișan Ioan (Galiția, 1915), Cugerean Vasilie (Galiția, 1915), Ciuflea Ioan (Galiția, 1918), Heiuș Ioan (Galiția, 1915), Lup Ioan l. Gligor (Galiția, 1914), Murgoiu Ioan (Cluj, 1915), Pienar Todor (Sîrbia, 1914), Ponivesc Gheorghe (Italia, 1917), Popa Samoilă (Galiția, 1914), Samoilesc Ioan (loc și dată necunoscute), Ștefănie Samoilă (Galiția, 1915), Stiopesc Ioan (Galiția, 1915), Tomuța Iosif l. Luca (Galiția, 1916), Țigu Ioan (Italia, 1918), Țirlea Simion (Viena, 1918), Visărie Ioan, Baciu Ioan, Bărboiu Ioan (ultimii trei „morți în comuna Beriu în urma rănilor căpătate în răsboiu”), Balica Ioan (Rusia, 1918), Covaciu Gheorghe (Rusia 1915), Firidon Filimon (Rusia, 1917), Moga Ioan (Rusia, 1914), Teacoi Samoilă ( Rusia, 1915) și Tomuța Samoilă (Rusia, 1015)…

La centenar 22, in Palia expres, an. XXII, nr. 18, 873 , 18-24 mai 2017, p. 3

Posted 2018/03/24 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (21)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (21)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 16 (871), 4 – 10 mai 2017, p. 5.

Una dintre cele mai simple cruci de eroi întâlnite până acum se găsește în curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din localitatea Orăștioara de Jos (comuna Beriu), de care am mai amintit. Amplasată în imediata vecinătate a monumentului ridicat în memoria celor căzuți în timpul Primului Război Mondial, ea a fost înălțată de către familia lui „Ploscari Petru”, al cărui nume îl regăsim menționat și pe respectivul monument.

De această dată, cum este și normal, informațiile sunt mai detaliate, nu mult, însă suficient ca să cunoaștem faptul că eroul a murit în vârstă de 38 de ani pe unul dintre fronturile anului 1915, deci nu la mult timp după declanșarea conflictului. Nu știm dacă omiterea locului unde și-a găsit sfârșitul Petru Ploscari din Orăștioara de Jos se datorează lipsei de spațiu de pe cruce (aceasta, pe lângă simplitate, remarcându-se și prin dimensiunile reduse), sau pur și simplu la momentul înălțării monumentului respectiva informație nu ajunsese încă la cunoștința familiei. Ori, poate, pur și simplu locul morții le-a fost comunicat de către autorități, dar numele acelui loc nu le spunea absolut nimic astfel încât nu s-au gândit să-l mai menționeze în epitaf.

Crucea se găsește ridicată pe un soclu de ciment, fiind probabil mutată de-a lungul timpului din locul unde fusese amplasată inițial. Partea superioară este constituită din binecunoscuta cruce greacă cu terminațiile treflate, cu inscripțiile de consacrare și semnul unei cruci incizate. Singurul decor îl reprezintă o stea în opt colțuri, sculptată în semiarcada de sub brațul principal. Registrul de mijloc și cel inferior sunt puternic degradate, inclusiv o parte a textului fiind distrusă, acesta putând fi, din fericire, reîntregit. Acesta se găsește amplasat integral pe partea de mijloc, fiind încadrat de un chenar incizat și, stilul crucii, este simplu și concis: „În amintirea lui / Petru Ploscari / răp. în 1915 / pe câmpul de luptă / în etate de 38 ani. / Ridicată [de] soția / fiul și m[ama] lui”…

La centenar 21, in Palia expres, an. XXII, nr. 16, 871, 4-10 mai 2017, p. 5

Posted 2018/03/20 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (20)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (20)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 15 (870), 27 aprilie – 3 mai 2017, p. 3.

Monumentul din localitatea Orăștioara de Jos (comuna Beriu), ridicat în memoria celor căzuți în timpul Primului Război Mondial, se înscrie în categoria monumentelor simple, fiind practic doar o cruce tipică, utilizată pentru comemorarea individuală a eroilor, ridicată însă pe un soclu în trei trepte pentru a mai câștiga în înălțime. Se găsește amplasat în curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificiu construit în anii 1910-1911 și precedat de un locaș de cult mult mai vechi menționat în conscripția de la 1733, precum și în cele ulterioare.

Partea superioară redă, cum era și normal în contextul tipologiei amintite, o cruce greacă cu terminațiile brațelor treflate pe care se pot citi cu ușurință inscripțiile de consacrare ce încadrează simbolul altei cruci incizate. Puțin mai neobișnuit este faptul că în arcada semicirculară situată la baza brațului principal, unde de obicei sunt plasate medalioanele cu fotografiile celor căzuți pe front, în cazul monumentului de la Orăștioara de Jos se găsește cuvântul „EROILOR”, practic începutul textului care se continuă atât în cele două registre inferioare, cât și pe prima treaptă a soclului: „EROILOR // MORȚI / PENTRU PATRIE / 1914 – 1919 / Fenișan Nicolae / Olari Pavel / Gheorghesc Ion / Cosmesc Ion / Șendroi Ion / Cimporesc Ilie / [lipsește numele, înlocuit doar de două puncte, ceea ce înseamnă că e tot Cimporesc] Ion // Tâmpean Stănilă / Teacoi Solomon / Cosmesc Nicolae / Ploscari Petru / Denciulesc Adam / Vințan Ion / .. [Vințan] Nicolae / Sigoi Zaharie / Boșorogan Ion // Filipesc Stănilă / Vințan Solomon / Popesc Petru / Samoilesc Ion / Istrățoi Nicolae / .. [Istrățoi] Filimon / Cândroi Izidor / .. [Cândroi] Adam / Filipesc Ion. // Pomenește D-ne / pe toți făcătorii de bine”.

După cum spuneam, simplitatea monumentului este evidentă, singura concesie făcută ornamentației fiind cele două coloane cilindrice, realizate în basorelief, care încadrează textul incizat pe registrul median. Registrul inferior este simplu, iar epitaful de pe prima treaptă a soclului este încadrat într-o casetă dreptunghiulară adâncită în cimentul din care este turnat monumentul.

La centenar 020, in Palia expres, an. XXII, nr. 15, 870, 27 aprilie - 3 mai 2017, p. 3

Posted 2018/03/14 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (19)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (19)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 14 (869), 13-26 aprilie 2017, p. 3.

Când traversezi localitatea Ludești (comuna Orăștioara de Sus), te simți mai tot timpul vegheat de fleșa zveltă, realizată în stil neobaroc și acoperită cu tablă a bisericii înălțată pe un pinten de deal cam în centrul satului. Inițial închinată „Sfântului Ierarh Nicolae”, locașul de cult poartă azi hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” și este înconjurată de un cimitir în care pătrunzi pe o poartă străjuită de arbore, probabil tisă. Chiar sub ramurile sale se află, parcă la adăpost, mai multe cruci de eroi din cele două războaie mondiale.

Una dintre ele, amplasată pe un soclu circular înalt și masiv, zidit din bolovani de râu, se înalță o cruce relativ simplă, din piatră, văruită cândva cu al și cu marginile registrului superior vopsite cu negru. Acest registru e format dintr-o cruce greacă cu terminațiile brațelor trilobate, având incizată în centrul ei semnul altei cruci. Brațul principal se îngroașă spre bază, terminându-se în doi cilindri decorați în partea din față cu simboluri solare. Sub el se găsește o arcadă în trei trepte realizată în arc coborât, sub care a fost stilizată î ramură de măslin.

Registrul median este și mai sărac în ornamentație, doar două coloane aproximativ dreptunghiulare cu baze și capiteluri simple, ce-și doresc să imite stilul doric, încadrează textul ce oferă doar următoarele informații: „În amintirea lui / Ioan Bogdănescu / dispărut / pe câmpul de luptă / în anul 1914 / în etate de 24 ani / Odihnească în pace / în pământ străin”…

Este trist că nici nu a început bine războiul și tinerii, cel mai probabil în această primă fază a conflagrației, dispar fără urmă pe fronturile din Serbia sau din estul Europei. Cine știe prin ce gropi comune s-or mai fi aflând osemintele lor. Ce se mai poate face în asemenea cazuri este doar o cercetare a arhivelor militare și civile pentru a se cunoaște cel puțin zona în care a fost trimis la moarte și a dispărut fără urmă un erou. Există și posibilitatea ca familia să fi aflat ulterior, după înălțarea crucii, unde și când a murit tânărul Ioan Bogdănescu din Ludeștii de Jos, de pe Valea Grădiștii, dar informațiile să fi rămas doar în amintirea lor, nemaifiind trecute pe monument.

LC 14, in Palia expres, XXII, 14 (869), 13-26 aprilie 2017, p. 3

Posted 2017/10/10 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (18)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (18)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 13 (868), 6-12 aprilie 2017, p. 3.

O altă cruce ridicată în amintirea unui erou din Primul Război Mondial și amplasată în micul panteon din satul Pricaz, comuna Turdaș, în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, amintește de Alexandru Stârcu, decedat pe un pat de spital din Moldova. Adică tot dincolo de graniță, o graniță pe care „corporalul” de 29 de ani nu a mai apucat s-o vadă desființată.

Crucea se încadrează în seria cea mai numeroasă a monumentelor ridicate în memoria eroilor: trei registre de dimensiuni medii și aproximativ egale ca suprafață, înălțate pe un soclu de piatră. Partea superioară este constituită din cunoscuta cruce greacă cu extremitățile treflate, cu semnul altei cruci incizate la întretăierea brațelor și cu inscripțiile de consacrare. Partea inferioară a brațului principal se dezvoltă într-o arcadă semicirculară care adăpostește fotografia eroului, înfățișat în costum popular, mai precis o cămașă și un pieptar specifice zonei. Atitudinea mândră, redată în special de privire, este accentuată de mustața cu colțurile puțin ridicate și părul pieptănat cu grijă. Ovalul auriu al medalionului este încadrat de două ramuri de măslin, sculptate în marmură.

Registrul median cuprinde textul principal, încadrat de două coloane terminate în baze și capiteluri pătrate: „Această cruce / sau ridicat în amintirea / fiului meu / Alexandru Stârcu / CORPORAL / născut la 14 Aug. s.v. 1888 / Reposat la 28 Dec. s.n. 1917 / în spitalul din BĂLTĂCEȘTI / jud. Peatra Neamțu / ca luptătoriu de PATRIE”. „S.v”, adică născut pe stilul vechi sau conform calendarului iulian, și decedat pe „s.n.”, adică stilul nou sau calendarul gregorian. Menționarea acestor aspecte ne oferă unele indicii asupra momentului aproximativ când a fost ridicată crucea, cel mai probabil imediat după anul 1919, când România a adoptat oficial stilul nou, dar populația încă se mai raporta și la vechiul calendar.

Partea inferioară, simplă, conține epitaful  „Fie-i țărâna ușoară și memoria / binecuvântată. // Ridicată de iubita sa mamă MĂRIUȚA STÂRCU / spre vecinica pomenire”. Puțin mai jos se găsesc alte două-trei cuvinte, pe care până acum nu le-am putut descifra și care, cel mai probabil indică meșterul care a realizat crucea.

La centenar 018, in Palia expres, XXII, 13, 868, 6-12 aprilie, p. 3

Posted 2017/10/04 by danieliiancu in Articole, La centenar