Archive for the ‘La centenar’ Category

La centenar (15)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (15)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 10 (865), 16-22 martie 2017, p. 3.

Un semnal de alarmă trebuie tras și asupra stării de conservare a monumentelor de for public care amintesc de eroii căzuți în timpul celor două conflagrații mondiale. Luând în considerare mai ales faptul că de câțiva ani se tot împlinesc câte o sută de ani de la diferite evenimente ce au avut loc în timpul Marelui Război, poate că nu ar fi lipsite de interes, dar mai ales ar fi o dovadă de recunoștință dacă monumentele eroilor s-ar bucura de o mai mare atenție din partea comunităților și a autorităților locale. Pentru că unele dintre ele, deși peticite din când în când, arată deplorabil.

Aici există un paradox constând în faptul că majoritatea monumentelor realizate în perioada interbelică se găsesc și astăzi într-o stare de conservare bună sau chiar excelentă, în timp ce multe dintre monumentele ridicate după 1989 parcă stau să se prăbușească. Fără a încerca să tragem concluzii, poate că ar trebui să ne punem mai multe întrebări legate de modul cum considerau cei de acum aproape un secol să păstreze memoria eroilor vizavi de realizările de astăzi în același domeniu.

Un exemplu în acest sens este și monumentul din centrul satului Pricaz (comuna Turdaș), ridicat cândva după Revoluție. Momentul exact poate fi identificat studiind eventual actele primăriei, ale parohiei sau presa vremii, deoarece informațiile orale nu ne-au fost de nici un folos, cele trei persoane intervievate oferind trei posibilități de datare. În plus, nu există nici o referire sculptată/gravată pe monument sau în apropierea lui care să se ofere informații despre an, artist, constructor etc. Cert este faptul că el nu apare în lista specificată de Ioachim Lazăr și N. M. Morar (vezi Hunedorenii și Mareea Unire, Deva, 2009, p. 49).

Monumentul în sine este interesant mai ales prin concepție: pe un soclu cu mai multe trepte realizat din marmură albă, se ridică o structură modulară realizată/placată cu marmură neagră care prin îmbinare dau forma unei cruci „de aer”. Din păcate, se pare că monumentul a suferit mai multe deteriorări (cauzele fiind posibil antropice, posibil naturale), reabilitarea lui făcându-se cam în pripă, ca să nu spunem mai mult. Apoi mai trebuie specificat faptul că inscripția de pe monument nu face nici o distincție între sacrificiile supreme din timpul Primului Război Mondial și cele din Al Doilea Război Mondial, eroii fiind menționați doar în ordinea gradului și apoi alfabetic.

…„EROII SATULUI / PRICAZ / DIN CELE DOUĂ / RĂZBOAIE MONDIALE // GHIȘOIU TRAIAN – LT. / CIUȘCĂ ACHIM – SLT. / DAVIDESCU NICOLAE – SERG. / JUNIE NICOLAE – SERG. / OPREAN NICOLAE – SERG. / LICESCU NICOLAE – CAP. / STÂRC ALEXANDRU – CAP. / PETRUȚESCU DUMITRU – FR. / BACIU PETRU – SOLD. / BĂIȘAN CHIRILĂ – SOLD. // DOROGA ROMULUS SOLD / DRAGOI IOAN SOLD / DUTCA DUMITRU SOLD / GEORGESCU NICOLAE SOLD / IVASCOI NICOLAE SOLD / JUNIE NICULAE SOLD / LUP IOAN SOLD / MANIU LEONIDA SOLD // OLEA ARON – SOLD. / OPREANN IOAN – SOLD. / POPA IOASIF – SOLD. / STÂRC IONAȘ – SOLD. / STOIAN SOLOMON – SOLD.”…

La centenar 015, Palia Expres, XXII, 10, 865, 16-22 martie 2017, p. 3

Anunțuri

Posted 2017/09/21 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (14)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (14)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 9 (864), 9 – 15 martie 2017, p. 8.

Eroii n-au murit doar pe câmpurile de luptă ci și în spitale. Și, mai ales în timpul Primului Război Mondial, unii dintre ei nu s-au stins din cauza rănilor pricinuite de gloanțe, schije sau șrapnele, ci și datorită unei catastrofe epidemice: tifosul exantematic.

Astfel în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Pricaz, comuna Turdaș, printre crucile de eroi se regăsește și una  care amintește prin textul său de un tânăr de 25 de ani, răpus de tifos în spitalul din Munkács și aflându-și odihna în mormântul cu numărul 123 din preajma localității: „Această cruce sa așezat / întru amintirea lui / NICULAE JUNIE / ULIU / rep. în 28 Mart. 1915 / și în 29 la înmormântat / în mormântul Nr. 123 / rep. de tifus în spitalul / din Muncacs / în etate de 25 ani”…

Partea superioară a monumentului este și cea mai interesantă din punct de vedere al realizării artistice, crucea greacă fiind terminată cu brațe realizate tot în formă de cruci, având incizate inscripțiile de consacrare precum și contururile altor trei cruci, desenate câta una în jurul alteia, cea mai mare încadrând la bază și literele „XC” din inscripția de consacrare. Registrul superior și cel median sunt unite printr-un mini ansamblu constituit din două elemente decorative, ornamentate, precum și un medalion oval conținând o fotografie destul de deteriorată, a cărei ramă pare, la o primă vedere sumară, să redea ramuri de laur. Tânărul reprezentat în fotografie e îmbrăcat în costum popular, putându-se identifica unele elemente ale cămeșii, ale pieptarului și forma pălăriei.

Registrul median, în care se găsește și textul inscripției menționate mai sus, este delimitat de două coloane pe bază pătrată, terminate în capiteluri stilizate. Partea inferioară și postamentul sunt simple, fără alte inscripții sau elemente decorative.

Poate că interesant de amintit ar fi și faptul că orașul Muncacs, aflat astăzi în vestul Ucrainei (și numit Mukacheve), a fost prin secolele XVI și XVII parte a Principatului Transilvaniei, de-a lungul timpul el mai aflându-se sub administrația Regatului Ungar, Imperiului Austro-Ungar, Cehoslovaciei sau URSS-ului. Dar asta e altă poveste, care ar merita spusă dacă cineva s-ar încumeta să găsească cimitirul din localitate și să afle cum se mai găsesc (dacă se mai găsesc) mormintele eroilor.

La Centenar, 014, Palia expres, 9 (864), XXII, 9-15 martie 2017, p. 8

Posted 2017/09/06 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (13)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (13)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 8 (863), 2 – 8 martie 2017, p. 4.

Tot în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Pricaz, comuna Turdaș, se găsește și o altă cruce de erou, mort în Italia la vârsta 18 ani, 4 luni și 15 zile. Tăvălugul războiului pare să-i fi luat total prin surprindere pe membri familiei, dar mai ales pe adolescentul abia ieșit din copilărie și trimis direct spre cimitirul din Gorizia (în germană Görz), un oraș din regiunea Friuli-Venezia Giulia, în nord-vestul Italiei.

Acest aspect reiese și din faptul că în momentul în care familia a comandat crucea nu a găsit să pună pe ea nici o fotografie cu eroul în uniformă militară ori, cel puțin, la o vârstă apropiată de cea la care a murit. Căci din medalionul oval încadrat de arabescuri vegetale stilizate ne privește extrem de serios un băiat, mai mult copil decât adolescent, îmbrăcat în costum popular specific zonei Orăștiei și văii Grădiștei. Fotografia, de atelier local, ar putea fi datată mult mai precis la o cercetare mai aprofundată, pe baza recuzitei care se distinge destul de clar: masa, fața de masă, vaza, panoul din fundal ori colțul unui scaun sau fotoliu.

Revenind la monument, el se încadrează în tipologia crucilor de eroi relativ des întâlnite, realizate în trei registre. Conține elementele specifice, registrul superior fiind o cruce greacă cu terminațiile trilobate, având semnul crucii și inscripțiile de consacrare incizate și brațul principal lățit deasupra spațiului unde este amplasat medalionul cu fotografia.

Registrul median este încadrat de două coloane torsionate și conține prima parte a textului, cu datele principale: „Această cruce sa ridicat / în amintirea / scumpului meu fiu / Niculaie Georgesc / născut în 15 August 1899 / a murit moarte de erou / pentru tron și patrie / pe frontul Italian / în 30 Decembrie 1917”. Continuarea textului se găsește în registrul inferior, realizat extrem de simplu: „și au fost înmormântat / în cimitirul militar din Görz / Odihnească în pace / Deplîns de jalnica sa Mamă și frate”.

Crucea este ridicată pe un soclu de piatră, ornamentat cu motivul șnurului terminat la capete cu câte doi ciucuri, motiv des întâlnit pe monumentele eroilor. Cât privește bătăliile purtate în ultimele zile ale anului 1917 pe frontul italian sau sintagma „pentru tron și patrie”, vom insista asupra lor în materialele următoare.

La centenar 013, in Palia expres, XXII, 8, 863, 2-8 martie 2017, p. 4

Posted 2017/08/30 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (12)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (12)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 7 (862), 23 februarie – 1 martie 2017, p. 8.

Un adevărat panteon al eroilor căzuți în cele două războaie mondiale se regăsește în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Pricaz, comuna Turdaș, ridicată între 1931 și 1934 pe locul unei mai vechi biserici de zid. Acesta este și motivul pentru care regăsim crucile frumos înșiruite de o parte și de alta a intrării în locașul de cult, cele care amintesc de eroii din prima conflagrație mondială fiind foarte probabil reașezate după ctitorirea bisericii.

Astfel, printre crucile respective, prima din stânga, se regăsește cea ridicată „În amintirea lui / Solomon Stoian / răp. pe câmpul de luptă / în Galiția / în anul 1916 / în etate de 30 ani”. Relativ simplă din punctul de vedere al realizării, crucea este înălțată pe un postament de ciment, complet dezvelit, care demonstrează faptul că a fost mutată de pe amplasamentul inițial.

Încadrabilă tipologic în seria monumentelor funerare dedicate eroilor, crucea este ornamentată destul de sărac. Partea superioară este constituită dintr-o cruce pe model grecesc, cu terminațiile brațelor trilobate și având săpate pe ea inscripțiile de consacrare și semnul crucii. Brațul principal se lățește spre bază, terminându-se de fiecare parte cu câte un cilindru, ambele sectoare de cerc frontale fiind ornamentate cu semnul stilizat al unei stele cu cinci brațe ori poate al unei flori cu cinci petale. Mai jos, încadrat de un fronton triunghiular se află fotografia eroului într-un medalion oval. Destul de deteriorată, ea ne permite totuși să identificăm un tânăr de până în 30 de ani, cu mustață cu vârfurile răsucite, îmbrăcat în uniforma militară a armatei austro-ungare, cu figură serioasă, de fotografie de studio și cu o decorație maghiară de tipul celor acordate pentru vitejie. Lipsa culorilor nu ne-a permis momentan identificarea precisă a ordinului și a clasei medaliei.

Sub fotografie se află textul deja amintit, încadrat într-un chenar de formă pătrată, ornamentat simplu, mai precis având colțurile stilizate sub forma unor mici scuturi franceze. Registrul inferior este destul de deteriorat, mai ales la îmbinarea cu postamentul de ciment.

La centenar 12, in Palia expres, XXII, 7, 862, 23 februarie-1 martie 2017, p. 8

Posted 2017/08/29 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (11)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (11)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 6 (861), 16-22 februarie 2017, p. 8.

O altă cruce care, în opinia mea, se situează în aria monumentelor ridicate în memoria eroilor căzuți în războaie se găsește în micul cimitir din jurul bisericii ortodoxe din satul Poienița (comuna Balșa). Chiar dacă nu se specifică în mod direct faptul că decesele celor doi frați ar fi avut loc pe fronturi, există anumite elemente definitorii în acest sens. Până la o viitoare cercetare arhivistică sau la o confruntare cu sursele bibliografice care să ne conducă la o altă opinie, considerăm că respectiva cruce a fost ridicată în memoria fraților Ion și Niculae Opriș, decedați în 1916, respectiv 1942, de către un al treilea frate, Teodor, în anul 1945.

Monumentul poate fi încadrat așadar prin formă, mod de realizare, structura textului dar mai ales ornamentație în categoria crucilor ridicate de familii în memoria unor membrii ai familiei căzuți în războaie. Realizată din piatră, forma ei este relativ simplă, având două registre amplasate deasupra unui soclu. De-a lungul timpul a fost deteriorată, fiind spartă în mai multe bucăți care ulterior au fost reașezate la locul lor prin cimentare, după cum se observă atât la registrul superior, cât și la soclu sau la îmbinarea dintre soclu și registrul inferior.

Partea de sus, încununată de o cruce greacă cu terminațiile brațelor trilobate are incizat semnul crucii și inscripțiile de consacrare, sub care se regăsesc sculptate în relief motive florale și geometrice care trebuie puse în legătură cu atributele cultului eroilor, la fel ca și ornamentația ce se regăsește pe soclul monumentului.

Registrul al doilea, simplu, conține textul principal redat îngrijit și încadrat ca într-o fereastră: „A TALE CRUCE ISUSE / RIDICATĂ ÎN AMINTIREA / MORȚILOR / NICULAE OPRIȘ / NĂSCUT LA 1892 / DECEDAT LA 1942 / ȘI ION / NĂSCUT LA 1888 / DECEDAT LA 1916 / FRAȚ”. Iar mai jos se precizează: „RIDICATĂ DE ALOR FRATE / TEODOR OPRIȘ ÎN ANU 1945”…

Va fi interesant de descoperit unde și în ce împrejurări au murit cei doi frați și, de ce nu, care a fost destinul celui de-al treilea!

La centenar 11, in Palia expres, an. XXII, nr. 6, 861, 16-22 februarie 2017, p. 8

Posted 2017/08/28 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (10)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (10)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 5 (860), 9-15 februarie 2017, p. 8.

Impresionantă și atipică. Astfel ar putea fi caracterizată o altă cruce plasată în cimitirul din jurul Bisericii Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” din satul Turdaș. Bogat ornamentată pe toate suprafețele sale, cu forme și motive destul de rar întâlnite pe crucile din cimitirele sătești chiar și pentru această categorie a crucilor de eroi, este ridicată din piatră locală, foarte probabil provenind din carierele de dincolo de Mureș, din zona localității Bobâlna. Acest fapt a condus în timp la deteriorarea în special a inscripțiilor din registrul principal, ceea ce a determinat urmașii să amplaseze la un moment dat o placă de marmură albă peste o parte a textului inițial, astfel încât acum se pot descifra clar doar următoarele cuvinte: „GHEORGHE LUPȘOR / ÎN ETATE DE 29 ANI / CĂZUT CU ONOARE / ÎN RĂZBOIUL DIN 1917”.

Cu siguranță, textul inițial a fost mult mai amplu și realizat prin cioplire cu o scriere caligrafică, după cum se poate constata și din epitaful aflat mai jos, descifrabil parțial: „[…] e o taină / Viația lui e vis / Sufletelor blânde / Ceriul e deschis! // Împărăția cerească / e […]”.

Așa cum spuneam, dimensiunile și ornamentația sunt impresionante, însă ceea ce atrage în special atenția asupra sa este modul în care a fost amplasat brațul scurt al crucii ce se regăsește în partea superioară a monumentului: puțin în diagonală. Această caracteristică atipică o face extrem de greu încadrabilă în vreo tipologie, căci deși ne conduce oarecum spre crucile slave, în același timp diferă foarte mult de ele. Posibil să existe mai multe asemenea exemplare de cruci, dar momentan nu le-am putut identifica. Cu o sigură excepție: fotografia unei cruci de lemn, având un singur braț oblic, amplasată undeva prin Munții Ural în memoria românilor căzuți pe fronturile din Rusia în timpul retragerii prin Siberia. Din păcate, dimensiunile reduse ale respectivei fotografii nu ne-au permis până acum să descifrăm în totalitate textul.

Revenind la crucea ridicată în memoria eroului Gheorghe Lupșor din Turdaș, trebuie subliniat încă o dată faptul că atât cele trei registre ale monumentului propriu-zis, cât și soclul pe care acesta se sprijină sunt bogat și divers ornamentate cu motive care țin în special de cultul eroilor: cunună de lauri, sceptru și stilizarea unui pergament (pe care se regăsește practic textul), o inimă împlântată într-o ancoră și frunze de acant, dar și alte motive geometrice și florale. Toate acestea fac din crucea tânărului mort pe front la 29 de ani una dintre cele mai spectaculoase monumente de acest gen din Ținutul Orăștiei.

La centenar 10, Palia expres, XXII, 5, 860, 9-15 debruarie 2017, p. 8

Posted 2017/08/23 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (9)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (9)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 4 (859), 2-8 februarie 2017, p. 8.

Un alt monument ridicat în memoria eroilor din cele două războaie mondiale se găsește în părculețul din localitatea Orăștioara de Sus, centrul comunei cu același nume. Este un monument nou, din ciment placat cu marmură albă. Monumentul este simplu, de forma unui trunchi de obelisc încununat cu o cruce de marmură de dimensiuni relativ mici și ridicat pe un soclu format din cinci trepte.

Două plăci negre sunt amplasate pe fațeta principală a monumentului. Prima, aflată în partea superioară a trunchiului de obelisc, este decorată cu imaginile stilizate a două puști încrucișate peste care se suprapune o cască de infanterist. Cea de-a doua cuprinde textul „ÎN MEMORIA EROILOR CĂZUȚI / ÎN PRIMUL ȘI AL DOILEA / RĂZBOI MONDIAL” sub care, pe două coloane sunt înșiruite numele celor morți în „PRIMUL / RĂZBOI MONDIAL / 1914-1919 // MANOLESC ILISIE / TROSAN ADAM / ANDREȘOI VASILE / PREDA DUMITRU / MUNTEAN IOAN / CRISTINESC ADAM / CRISTINESC GEAORGE / BÂLDEA VICTOR / PAȘTIOIU IOAN / LĂZĂROIU SAMOILĂ / BODEA NICOLAE”, precum și în „AL DOILEA / RĂZBOI MONDIAL / 1941-1945 // TONCEA SAMOILĂ / FLORAN ILIE / DANESCU VASILE / ZGAVÂRDEAN PETRU / LAZARESCU CORNEL / DAMINOI SAMOILĂ / STANC NICOLAE / DANESCU VASILE / TROSAN PETRU / MUNTEANU GHEORGHE / DAMINOI VASILACHE / DRAGAN AUREL / PESTEREAN VASILE / GRĂDINAR PETRU”.

O altă placă neagră, situată pe fațeta din stânga, menționează că este un „MONUMENT RIDICAT / ÎN ANUL 2012 / DE PRIMĂRIA COMUNEI / ORĂȘTIOARA DE SUS / CU SPRIJINUL / CONSILIULUI JUDEȚEAN / HUNEDOARA / ȘI CU APORTUL / ALBINA COOP ORĂȘTIE”, deoarece până la acea dată se pare că nu a existat o asemenea construcție în localitatea Orăștioara de Sus, care să reflecte recunoștința publică a comunității locale, nefiind menționată în listele întocmite până atunci (vezi Ioachim Lazăr, Nicolae Marcel Morar, Hunedorenii și Marea Unire din 1918, Deva, 2009, p. 49). Nu excludem însă posibilitatea existenței la un moment dat a unei troițe de lemn, care să se fi deteriorat și distrus în timp.

În sfârșit, o altă placă, de mai mici dimensiuni amintește faptul că „Sfințitu-s-a acest monument cu binecuvântarea / Preasfântului Duh și prin rugăciunile Preasfințitului / Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, / în anul Domnului 2012, luna mai, ziua 24”…

La centenar 009 Palia expres, nr. 4, 859, 2-8 febr. 2017, p. 8

Posted 2017/07/21 by danieliiancu in Articole, La centenar