Archive for the ‘La centenar’ Category

La centenar (37)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (37)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 41 (896), 9-15 noiembrie 2017, p. 8.

Un alt monument impresionant din Ținutul Orăștiei, din categoria celor „cu vultur” se găsește în localitatea Bozeș, aflată administrativ pe raza orașului Geoagiu. Asemănător din multe puncte de vedere cu cel din localitatea Gelmar, despre care am mai vorbit, monumentul eroilor din Bozeș să găsește amplasat aproape de intersecția drumurilor spre Balșa și Băcâia. Din păcate, impresia generală este oarecum umbrită, ca în nenumărate alte cazuri de la noi, de amplasarea, total inestetică, a stâlpilor de energie electrică în imediata vecinătate a monumentului, astfel încât cablurile de curent se situează în fundal din orice parte ai privi.

Monumentul din Bozeș este unul de tip obelisc, în trepte compuse din trunchiuri de piramidă puțin vizibile care își reduc volumele pe măsură ce se înalță, iar în vârf este împodobit cu un vultur cu aripile larg desfăcute, ce ține în gheare un sceptru și în cioc o cruce. Sub un brâu stilizat cu frunze de laur este săpată o cruce latină, iar mai jos începe textul: „EROILOR BOZEȘENI / 1914 – 1919 / PRIN JERTFĂ / LA BIRUINȚĂ!”

Urmează enumerarea celor căzuți pe fronturile Primului Război Mondial: „ABRUDEAN IOSIF / BOLDOR SIMION / BORZA MACAVEI / BUDA IOAN / BUDA IOSIF / BUDA ROMULUS / BUDA NICOLAE / BUDA IOSIF / BUDOIU IOAN / CĂLIMAN OCTAVIAN / CIORAN DIONISIE / CRISTIAN IOSIF / CURUȚ IOSIF / FILIMON DAVID / FILIMON TOMA / FLOREA NICODIM / FRĂȚILĂ AMBROZIE // GIURGIU IOAN / HENDREA ONISIM / JDIRA LUCA / MEDREA CANDIN / MEDREA LUCA / MOȚA IOSIF / NOJA IOAN / NOJA MIHĂILĂ / NOJA AUGUSTIN / ROȘU ADAM / SANFIRA ACHIM / SANFIRA ARON / SAV IOAN / SAV ARON / SAV IOAN / ȘTEF TĂNASE / VLAIC IOSIF / VARTOLOMEI AVIRON”. Puțin mai jos se găsește și o placă de fontă pe care se găesc turnate cuvintele „1916 – 1919 PENTRU PATRIE”, precum și cîteva elemente ce amintesc de Marele Război: în centru o cască de infanterie de „tip Adrian” (realizată de colonelul francez Louis Auguste Adrian și intrată și în echipamentul standard al armatei române). Sub cască, încrușișate, se găsesc o ramură de laur și un pumnal stilizat, iiar puțin mai jos se deslușește clar medalia „Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918”, instituită de regele Ferdinand I prin Decretul Regal 1744 din 8 iunie 1918.

Ulterior, pe monument au mai fost amplasate două plăci de marmură albă. Una dintre îi menționează și pe cei căzuți în al Doilea Război Mondial și conține textul: „1941 – 1945 / ABRUDEAN AUREL / BOLDOR IOSIF / CURECHEAN IOAN / FILIMON IOSIF / FLOREA SIMION / MERMEZAN IOSIF / MUNTOIU IOSIF / NOJA AMOS // RUSU N. IOSIF / RUSU S. IOSIF / SAMFIRA IOAN / VARTOLOMEI VIOREL / VARTOLOMEI LUCA / VARTOLOMEI IOAN / VASILE SIMION / VASILE CANDIN // VASILE IOAN”. Cea de-a doua placă amintește de „Eroul – Martir Timișoara ’89 / STUDENT / MUNTEAN NICOLAE-OVIDIU / 1967.IX – 1989.XII”.

La centenar 037, in Palia expres, an. XXII, nr. 41, 896, 9-15 noiembrie 2017, p. 8

Reclame

Posted 2018/11/12 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (36)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (36)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 40 (895), 2-8 noiembrie 2017, p. 3.

Al doilea monument al eroilor din localitatea Mada (comuna Balșa, județul Hunedoara) este amplasat, așa cum spuneam, la intrarea în cimitirul din jurul bisericii cu hramul „Sfinții Mihail și Gavriil”. Construit în anul 2010, poartă amprenta contemporaneității: un paralelipiped dreptunghic, din ciment placat cu bucăți de marmură albă și amplasat pe un soclu cu trei trepte.

Textul este împărțit pe alte șase plăci de marmură, de o nuanță mai închisă, bătând spre roz și lipite pe corpul principal al monumentului. Cea din partea superioară, aducând a formă cu un fronton triunghiular, poartă incizat semnul unei cruci latine sub care scrie: „EROII NEAMULUI ROMÂNESC DIN MADA – STEUINI”. Prin urmare aici sunt amințiti și ostașii căziți pe diferite fronturi, originari din localitatea Stăuini, situată în amonte de Mada, spre vârful Setraș.

Alte trei plăci, amintind de niște coloane, le menționează numele: „1914 – 1918 / ADAMESC AVRAM / INDREI N. / ȚIC IOAN / IGNAT SIMION / BOGDAN AVRAM / VÂRTOP ILIE / MÂNZAT IOSIF / VÎRTOP SEVASTIAN / BOTA IOSIF / CAZAN SABIN / CAZAN ILIE / BOGDAN PETRU / CAZAN NICOLAE / CAZAN IOSIF / MARIȘ LAZĂR / CAZAN AVRAM // 1939 – 1947 / CAZAN IOAN / PÎRȘTIN AUREL / TOMESCU SIMION / ADAMESC ROMAN / CAZAN SIMION / IOSIVESCU IOAN / BOGDĂNESC SIMION / CAZAN SABIN / DAN ROMAN / MOȚA SIMION / BOGDAN ROMAN / ROF REMUS / PÎRȘTIN IRIMIE / BUHA ROMAN / BUHA IOAN / PETRESCU IOSIF / ȘANDRU ROMAN / MURG ILIE / TREPTEȘ ROMAN / MOȚA AVRAM // 1939 – 1947 / BOGDAN IOAN / BOGDĂNESC SIMION / COSTEA ILIE / TOMESC ROMAN / BOGDAN ROMAN / CAZAN IOAN / CAZAN SABIN / CAZAN SABIN / GĂLDEAN SABIN / MARIȘ ANGHEL / TREPTEȘ IOSIF / MARIȘ IOSIF / CAZAN ZAHARIA / MARIȘ IOSIF / MARIȘ SIMIOAN / IOSIVESCU ROMAN // PREOT / TOMESCU CORNEL /  1912 – 1962 / ÎNCHIS ȘI DECEDAT / ÎN TEMNIȚELE / COMUNISTE”.

Mai jos, la baza monumentului propriu-zis și pe prima treaptă a soclului se găsesc celelalte două plăci, cu următoarele inscripții: „FIE CA BUNUL DUMNEZEU SĂ LE DĂRUIASCĂ / CUNUNA NEVEȘTEJITĂ A MUCENICIEI / RIDICATĂ SUB PREOT PAROH ADINEL POPOVICI / RIDICATĂ DE fam. MARIȘ SIMION; COLENIAC DORIN; SAMOILĂ VALER. 2010. // MONUMENT ZIDIT DE / MURG CORNEL”.

La centenar 36, Palia expres, an XXII, nr. 40, 895, 2-8 noiembrie 2017, p. 3

Posted 2018/11/05 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (35)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (35)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 39 (894), 26 octombrie – 1 noiembrie 2017, p. 6.

Un caz foarte interesant, poate nu unic dar cel puțin singurul întâlnit de noi până acum este cel al satului Mada (comuna Balșa, județul Hunedoara). Spun asta deoarece în respectiva localiatate există două monumente ale eroilor, iar acest lucru se poate constitui într-un exemplu de bună practică pentru autoritățile locale și bisericești din alte zone.

Ambele monumente sunt aplasate în preajma bisericii cu hramul „Sfinții Mihail și Gavrii”, construită în anii 1919 – 1920, îmediat după Marele Război, pe locul unei mult mai vechi biserici de lemn atestată încă de către conscripțiile de la 1733 sau 1750. Primul dintre ele se găsește la întrarea în cimititul larg, asemănător uneori cu o livadă, a fost zidit în anul 2010 și cuprinde eroii din ambele războaie mondiale.

Cel de-al doilea, aflat nu departe de edificiul de cult, înconjurat deja de cruci mai vechi sau mai noi, a fost ridicat în anul 1934 doar în memoria celor căzuți în Marele Război. Mulțumirea noastră rezultă din faptul că autoritățile din 2010 au avut inspirația de a nu deteriora vechiul monument prin pacarea lui cu tot felul de plăcuțe de marmură, preferând, așa cum amintem edificarea unuia nou, astfel încât astăzi mai putem admira monumentul de la 1934 așa cum a fost gândit și realizat atunci.

Este un obelisc de piatră, nu prea înalt, cu vârful terminat în formă de piramidă și care se sprijină pe un piedestal din două trepte, constituit din doi monoliți tot de piatră, unul cubic iar celălalt având aspectul unui paralelipiped dreptunghiular. În momentul aplasării, pentru a-l mai înălța puțin, la bază au mai fost zidite din pietre de rîu și ciment încă două trepte,, astfel încât impactul vizual al monumentului să fie mai mare, creîndu-se totodată și o structură compactă ce evouează pe verticală.

Din punctul de vedere al ornamenticii, monumentul vechi de la Mada este extrem de simplu: o cruce latină, cu terminațiile brațelor care amintesc de crucile trilobate și care practic îl creștinează. Sub acest însemn, fără nici un alt fel de încadrament, se găsește următorul text: „Ridicat în 1934 / de înv. Mihoc Ionel / Nicula Sabin / Nicula Ioachim / în timpul păstorirei / preot Grigorie Iliasă / în amintirea / EROILOR din MADA / căzuți în luptele / din 1914 – 1918 / pentru întregirea / PATRIEI”. Se observă că lipsesc practic numele eroilor, în schimb avem mai multe informații decât cu alte ocazii despre cei care s-au străduit să ridice monumentul. Eroii îi vom aminti cu altă ocazie…

La centenar 35, in Palia expres, XXII, 39 (894), 26 oct.-1 nov. 2017, p. 6

Posted 2018/11/02 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (34)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (34)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 38 (893), 19-25 octombrie 2017, p. 8.

Cei care cunosc Bozeșul (localitate aparținătoare administrativ de orașul Geoagiu), știu că undeva, sus pe o culme de deal, la dreapta cum mergi spre Ardeu și la stânga dacă cârmești spre Bâcâia, se află o biserică veche. De piatră, micuță, monument istoric de categoria A. Pentru cei doritori de statistici, respectiva bisericuță poartă tot hramul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” (ca nenumărate alte biserici din Ținutul Orăștiei), iar tradiția o încadrează în rândul lăcașurilor de cult ridicate în secolul al XVI-lea datorită unor caracteristici pe care le întâlnim în multe alte cazuri: biserică-sală, altar pentagonal decroșat (evident derivat din arhitectura bisericilor de lemn), navă relativ mare cu boltă semicilindircă și turn clopotniță etajat având foișorul dublu și o fleșă ascuțită…

Ideea este că tradiția e tradiție. Prima menționare documentară a bisericii din Bozeș datează abia din 1733 (conform lui Augustin Bunea, în lucrarea Episcopul Ioan Inochențiu Klein, Blaj, 1900), iar ultimele renovări din 1955 și 2005 (vezi Florin Dobrei, Bisericile ortodoxe hunedorene, Reșița, 2011, p. 120). Pentru demersul nostru însă, mai reprezentativ este faptul că, odată pătruns în interiorul cimitirului care înconjoară biserica veche din Bozeș, undeva pe dreapta dai de o cruce de erou. Amplasată departe de biserică, dar aproape de drum.

Este un monument simplu, din piatră, ridicat pe un postament comun. Tot din piatră. Și înconjurat de arbuști. Forma e comună și se pot ghici asemănări cu alte cruci de acest gen. Poate fi vorba despre același meșter, dar poate fi vorba despre epigoni. În partea superioară regăsim crucea de tip grecesc, cu brațele trilobate și inscripțiile de consacrare. Tot repet aceste lucruri nu pentru că nu am ce scrie, ci pentru a depista diferențele. Pentru că, de această dată în locul unei simple cruci latine, cum întâlnim în majoritatea cazurilor, este o cuce cu opt brațe dispuse în stea, brațul superior și cel inferior fiind aproximativ duble ca lungime față de celelalte șase. În plus, brațul principal se sprijină pe un triunghi ce amintește de „ochiul lui Dumnezeu”. Era Budoiu Ioan din Bozeș mason? A copiat meșterul crucer niște simboluri de care habar nu avea?

Nu ne hazardăm să afirmăm nimic, dar imediat sub brațul principal al crucii, se găsește o inscripție sub formă de sprânceană, ce suprapune o nișă în care, de obicei, se regăseau fotografiile eroilor. Aici nu este vorba de un spațiu pentru o fotografie, ci doar de o imitație a acestuia. Un fel de pătrat cu colțurile concave, păstrează următorul text: „BUDOIU IOAN / NĂSCUT 1878. II. 20. / † 1917 POLONIA. / BUDOIU ELISABETA / N. 1884. VII. 4. / † 1960 // SPRE / VEȘNICĂ POMENIRE / RIDICATĂ DE / S […] ION ȘI ANA”…

La centenar 34, in Palia expres, XXII, 38 (893), 19-25 octombrie 2017, p. 8

Posted 2018/10/27 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (33)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (33)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 37 (892), 12-18 octombrie 2017, p. 8.

Un alt monument ridicat în ulmii ani în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, dar nu numai, este cel din satul Băcâia, aflat din punct de vedere administrativ pe raza orașului Geoagiu. Nu am găsit până în acest moment mențiuni care să ateste că în zonă ar fi fost ridicată fie și o simplă cruce de lemn în amintirea eroilor, dar faptul nu ar fi ieșit din comun, personal întâlnind asemenea exemple de cruci dedicate eroilor, păstrate ca atare doar în memoria colectivă a locuitorilor mai în vârstă. Din păcate, unele dintre ele s-au distrus în totalitate, de pe altele dispărând doar textele, astfel încât au devenit simple cruci la întretăieri de drumuri.

Noul monument al eroilor din Băcâia este amplasat în cimitirul din localitate, în vecinătatea bisericii de zid, aflată pe lista monumentelor istorice din România (de categorie B), ce poartă hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Este realizat sub forma unui monolit dreptunghiular de marmură, pe care tronează o mică cruce grecească, tot din marmură, cu inscripțiile de consacrare: „IIS / NI / KA / HR”. Textul propriu-zis este săpat într-o altă placă de marmură, amplasată pe monolit: „EROII NEAMULUI ROMÂNESC / DIN BĂCÎIA // 1914 – 1919 / BARB ARTENIE / RUSAN SIMON // 1939 – 1945 / BARB CANDIN / CRISTEA NICOLAE / CRISTEA VICTOR / HERTA VICTOR / JDIRA NICOLAE / JOCA ARON / JOCA ARON / JOCA ION / JOCA NICOLAE / JOCA SIVISTEAN // PREOT MARTIR / CORNEL TOMESCU / 1912 – 1961 / Ridicată de credincioșii din BĂCÎIA / sub PREOT PAROH POPOVICI ADINEL, în / ANUL 2012 // VEȘNICA LOR POMENIRE”.

După cum se observă, textul conține mai multe informații decât majoritatea monumentelor, ceea ce poate ar mai trebui adăugat sunt câteva lămuriri legate de preotul Cornel Tomescu. Născut în Băcâia pe 17 august 1912, într-o familie de preoți, urmează seminarul teologic la Sibiu și facultatea la Cernăuți, ulterior fiind preot la Mada și Balșa. În 1943 este mobilizat ca preot confesor în cadrul Batalionului II Vânători de Munte, participând la bătălii atât pe frontul de est cât și pe cel de vest, după 23 august 1944. Decorat cu mai multe ordine militare, este ulterior acuzat că asculta Radio „Europa Liberă” și că intona cântece patriotice interzise. Pe 27 decembrie 1958 este condamnat la șapte ani de închisoare. După o perioadă de detenție petrecută în pușcăriile din Deva și Aiud, este trimis în lagărul de exterminare de la Salcia (județul Tulcea), unde moare la 19 mai 1961, mormântul său rămânând necunoscut.

LC 033, in Palia expres, XXII, 37 (892), 12-18 Octombrie 2017, p. 8

Posted 2018/10/20 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (32)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (32)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 36 (891), 5-11 octombrie 2017, p. 8.

Acum mai bine de o sută de ani, pe 20 iulie 1917, cădea pe unul din fronturile Primului Război Mondial unul dintre fii satului Turmaș (comuna Mărtinești). Din crucea veche de piatră, care la rândul ei probabil că a înlocuit o și mai veche cruce de lemn, se mai păstrează astăzi doar un soclu în trei trepte prea puțin diferențiate între ele, însă decorate cu motivul romburilor alăturate și oarecum suprapuse. Respectivul motiv aduce aminte de conurile de pin, element decorativ pe care îl regăsim în mai toate marile civilizații ale lumii, simbolizând până la urmă viața veșnică a eroilor care s-au sacrificat pe câmpurile de luptă.

Momunentul la care facem referire acum se găsește în curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gravriil” din Turmaș, biserică ridicată între anii 1880-1883. Pe vechiul soclu a fost amplasată relativ recent o cruce de marmură cu design modern, ornamentată cu doi trandafiri și pe care a fost cioplit și următorul text: „ÎNTRU POMENIREA / lui / COSTESCU VASILE / Nas. 1891. IX. 16 / RĂPOSAT PE CÎMPU / DE LUPTĂ / 1917. VII. 20 / ODIHNEASCĂ-SE / ÎN PACE // Ridicat de nepoți / CORNEL și IONEL”.

Din păcate textul nu ne lămurește asupra condițiilor în care și-a pierdut viața eroul din Turmaș și nu oferă nici un detaliu despre frontul pe care acesta a luptat. În plus, nici data morți nu este suficient de clară, nespecificându-se faptul dacă este vorba de stilul vechi (iulian) sau de stilul calendaristic nou (gregorian). Până la identificarea unor date prin arhive, putem doar să facem anumite presupuneri. Astfel, în perioada în care își pierde viața Vasile Costescu, are loc o contraofensivă austro-germană în Galiția (între 6/19 iulie și 6/19 august), menevre în care este implicată Armata 7 austro-ungară, comandată de arhiducele Iosif de Austria. Iar în subunitățile acestei armate au fost înrolați și numeroși români, mulți dintre ei murind pe diferitele fronturi din estul Europei.

LC 32, in Palia expres, XXII, 36 (891), 5-11 octombrie 2017, p. 8

Posted 2018/10/04 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (31)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (31)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 34 (889), 21-27 septembrie 2017, p. 8.

Un alt monument funerar foarte bine păstrat îl întâlnim în localitatea Simeria Veche (orașul Simeria) și este înălțat în fața unei case amplasate de-a lungul Drumului Comunal 44. Foarte probabil, monumentul nu este cel original, el fiind reconstruit ulterior de către familie în urma deteriorării crucii inițiale, așa cum s-a întâmplat în numeroase alte situații.

Este vorba despre o cruce de marmură, ridicată în amintirea eroului Ioan Igna și amplasată pe un postament de ciment, aproape lipită de zidul cu învelitoare de țiglă care împrejmuiește gospodăria. Cândva, în ultimele decenii, odată cu introducerea gazului metan în localitate, o țeavă galbenă îl înconjoară, intervenind neplăcut din punct de vedere estetic în cadrul imaginii de ansamblu a monumentului.

Compozițional, acesta este oarecum atipic, faptul fiind determinat și de ridicarea lui ulterioară, familia dorind probabil ca el să fie cât mai original. Înălțat, așa cum spuneam, pe un soclu de ciment, monumentul este constituit tot din trei registre, cel inferior și cel median  fiind relativ simple. Textul este amplasat pe toată suprafața părții mediene și este următorul: „Întru amintirea lui / JOAN IGNA / căzut în lupta de la Görz în 8 Aprilie / 1917 în etate de 30 ani s-a ridicat / aceasta cruce de cătră părinții / ARON și ANA IGNA, soția / ZICA IGNA născ. TODOR și fiul sěu JOAN / In veci pomenirea lui”.

Mai interesantă este partea superioară, constituită dintr-o cruce latină al cărei braț principal se sprijină pe o falsă arcadă. Brațele crucii, la punctul lor de intersecție, sunt înconjurate de un disc, dorind probabil să simbolizeze soarele, iar pe ele se regăsesc incizate inscripțiile de consacrare: „IC XC NI KA”.

Momentan nu se cunosc prea multe detalii despre cel căzut în Marele Război, într-una din luptele de la Görz (în ialiană Gorizia, în slovenă Gorica), mai ales că în valea superioară a râului Isonzo au avut loc douăsprezece confruntări în timpul cărora armatele austro-ungare (din care făceau parte și români) au suferit pierderi de ordinul sutelor de mii de soldați. Cercetările viitoare vor aduce însă, sperăm, lămuriri suplimentare.

La centenar 031, in Palia Expres, XXII, 34, 889, 21-27 septembrie 2017, p. 8

Posted 2018/10/01 by danieliiancu in Articole, La centenar