Archive for the ‘La centenar’ Category

La centenar (6)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (6)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 45 (849), 24-30 noiembrie 2016, p. 6.

O altă cruce amintind de-un tânăr devenit erou exact acum un secol se află la ieșirea din satul Folt (comuna Rapoltu Mare), cum mergi spre Boiu, pe partea dreaptă a drumului… „ACIAStA / SFÎntĂ CRU / cie SA rĂdicAt / în onorEA LUI / BudA nicuLAIE / din foLt mort / pe cîmpu de u / nore în POO / lOnIIA // 1916 IULIe 9 HoaDI / nește în PACIe / LUCrAtĂ în BOZEȘ / de IOSIV stef”…

Monumentul e cioplit în piatră și văruit alb. Sau cel puțin așa era la data documentării, în primăvara anului 2013. Sper ca între timp să nu fi fost distrus de lucrări de amenajare a teritoriului, de „îmbunătățiri stilistice” cu ceva marmură ori de vreo mașină care să se proptească în el. Dimensiunile sunt relativ reduse, iar forma se încadrează în tipologia crucilor de eroi ridicate în perioada interbelică. Pe un soclu de ciment, turnat mult mai târziu, se înalță crucea cioplită dintr-o singură bucată de piatră și lucrată în două registre majore, dintre care unul dublu.

În partea superioară este conturată o cruce greacă cu brațele având terminațiile trilobate, cu marginile și un alt însemn al crucii plasat în centru executate în relief. Inscripțiile de consacrare sunt realizate, în schimb, prin incizare. Brațul principal, îngroșat spre bază, se sprijină pe o arcadă semiovală cioplită în trepe spre interior, care a adăpostit inițial (sau trebuia să adăpostească) fotografia eroului Buda Niculaie din Folt. Arcada, aducând a poartă, este însoțită pe laturi de câte două ferestre oarbe, cu simplu rol decorativ, cioplite tot în trepte spre interior.

Registrul dublu conține textul principal incizat, încadrat de două coloane realizate în basorelief, fiecare sprijinite pe câte un soclu și având deasupra marcat câte un capitel. Partea inferioară a acestui registru redă epitaful, foarte important din perspectiva informațiilor pe care le conține. În primul rând este vorba de data la care a murit eroul pe frontul din Polonia: 9 iulie 1916. Apoi de crucerul care a executat lucrarea: Iosiv Ștef din Bozeș. Despre meșterul pietrar se pot afla mai multe amănunte studiind bibliografia sau arhivele.

Cert este că la 9 iulie 1916 România nu intrase în război. Dar pe frontul de răsărit luptau mulți români, mai ales că între 4 iunie și 13 august s-a desfășurat așa-numita „Ofensivă Brusilov”. În care au fost implicate 39 de divizii austro-ungare de infanterie și 10 de cavalerie, cărora li s-au opus patru armate, adică 40 de divizii de infanterie și 15 de cavalerie rusești.

Atunci armata austro-ungară, în care erau înregimentați extrem de mulți români, a suferit cele mai mari pierderi, aproximativ 1,5 milioane de oameni (dintre care doar 400.000 de prizonieri, după cum se afirmă în lucrarea lui Vincențiu Cojan, Primul Război Mondial. Repere de cronologie militară, București, 1997). Printre cei 1,5 milioane s-a numărat și Buda Laie din Folt. Născut lângă Orăștie, mort prin Polonia…

la-centenar-006

Posted 2016/12/04 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (5)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (5)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 43 (849), 10-16 noiembrie 2016, p. 4.

Monumentul Eroilor din Aurel Vlaicu este unul dintre acele monumente asupra cărora s-a intervenit agresiv, restaurarea constând practic într-o „tencuire” a suprafețelor inițiale și amplasarea mai multor plăci de marmură peste inscripțiile originale. Forma acestuia este relativ simplă, fiind înălțat pe un soclu compus din mai multe trepte. Monumentul propriu-zis se constituie din patru registre ale căror dimensiuni se reduc dinspre bază spre vârf, ultimul dintre aceste registre constituind și baza pe care se sprijină brațul principal al unei mici cruci grecești, ce încununează ansamblul. După cum se poate observa în fotografiile vechi, în forma sa inițială inscripțiile cu numele eroilor se regăsesc pe cele trei registre superioare, câmpul principal fiind încadrat de două semicoloane care după restaurarea de la sfârșitul anilor 2000 nu mai există.

Trebuie specificat că monumentul se înscrie în seria dedicată de comunitățile locale eroilor proveniți din rândurile lor, în perioada în care organizarea administrativă a teritoriului a dispus ca localitatea Aurel Vlaicu să se încadreze în rândul comunelor. Din acest acest motiv regăsim în partea superioară a plăcii principale de marmură inscripția „MONUMENTUL EROILOR / DIN COMUNA / AUREL VLAICU / 1914-1919”, urmată de listele cu numele celor căzuți pe fronturile „Marelui război”: „SERG. BOȘOROGAN NICOLAE / GAVRILĂ LAZĂR / MĂIERAȘ NICOLAE / FLOREA IOAN / CHIRILĂ LAZĂR / SUSAN DUMITRU / BODEA LAZĂR / CARAȘCĂ ACHIM / FRÎNCU AUREL / CĂRĂGUȚ ANTONIE // MARTA PAVEL / HERȚA ACHIM / IOAN RUSAN / BORZA ACHIM // MURG NISTOR / MIHUȚ GHEORGHE / MOȚA TODOR / COLOJI IOSIF”. Celelalte două plăci de marmură, cuprind martirii din răscoala de la 1784 și eroii căzuți în cel de-al doilea război mondial la care a fost adăugat în momentul restaurării și numele maiorului (p. m.) Tiberiu Iancu.

la-centenar-005

Posted 2016/11/23 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (4)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (4)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 39 (845), 13-19 octombrie 2016, p. 5.

Monumentul Eroilor din localitatea Balșa face parte din categoria monumentelor prin care comunitățile locale au ținut să-și materializeze recunoștința publică față de jertfele consătenilor lor, consăteni care în proporție covârșitoare le erau bunici, tați, frați, copii, unchi sau verișori. Până la urmă, poate cu foarte puține excepții, cam fiecare familie a fost afectată de „Marele Război” și și-a adus partea sa de sacrificiu pe fronturile îndepărtate din Balcani sau din alte părți ale Europei.

Monumentul, din ciment, are o formă simplă de obelisc pe care sunt săpate numele celor câteva zeci de eroi căzuți în timpul Primului Război Mondial. Este înălțat pe un piedestal ce are pe una din cele patru fețe inscripționat următorul text: „ACEST MONUMENT / SA RIDICAT IN ANUL / 1925 / CU SPESELE NOTARIULUI / IOAN TRIF / SI A ÎNVĂȚĂTORIULUI / ARON TODEA”. Pe latura din față a piedestalului se găsește încastrată o placă de marmură cu inscripția „CA SEMN DE MULȚĂMITĂ / LUI DUMNEZEU / PENTRU ÎNFĂPTUIREA / ROMÂNIEI MARI”, în timp ce pe celelalte două fețe se află amplasate mai recent alte două plăci de marmură cu „EROII COMUNEI BALȘA CĂZUȚI / ÎN AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL / 1940 – 1945”.

la-centenar-4-palia

Posted 2016/10/14 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (3)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (3)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 38 (844), 6-12 octombrie 2016, p. 8.

„In // amintirea / scumpului meu frate / Adam Heiuș / năs. 1883 rep in / Rusia 1917 // Ridicată de sora lui / Ana 1942”…

Crucea, turnată din ciment și lucrată foarte îngrijit, se află în cimitirul din jurul Bisericii Ortodoxe cu hramul „Înălțarea Domnului ” din localitatea Romos. Este prima dintr-un aliniament de patru cruci ridicate, presupunem că tot în anul 1942, în imediata vecinătate a bisericii și aducând aminte de unii dintre membrii aceleiași familii, Heiuș.

Destul de obișnuită ca formă, are brațele crucii propriu-zise de formă grecească, cu terminațiile trilobate, pe suprafața căruia se găsesc atât inscripțiile de consacrare „IC XC NI KA”, cât și semnul simplu incizat al unei alte cruci. Brațul principal, îngroșat spre bază, se sprijină pe o arcadă în interiorul căreia se regăsește primul cuvânt al textului. Registrul din mijloc, la fel de simplu, de formă pătrată, conține într-un chenar având colțurile rotunjite spre interior, restul inscripției funerare, mai puțin detaliile legate de ridicarea monumentului, care sunt săpate pe suprafața registrului inferior. Acesta se sprijină pe postamentul comun al șirului de patru cruci mai sus amintite.

Interesant este faptul că această cruce a fost ridicată în timpul unui război mondial, când România lupta contra URSS-ului, pentru un erou mort cu 25 de ani înainte, în una din bătăliile de pe fronturile din Rusia…

la-centenar-3

Posted 2016/10/06 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (2)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (2)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 37 (843), 29 septembrie – 5 octombrie 2016, p. 8.

„Aici odihnește / în Domnul / Octavian Todor / rěp. în 11 Nov. 1918 / în etate de 18 ani. // Dormi în pace suflet blînd. // Deplîns de dulcele său Tată / Mamă soră și Moș.”…

Crucea nu este cea originală, fiind refăcută ulterior, turnată din beton, dar ridicată pe soclul inițial cioplit din piatră în cimitirul din jurul Bisericii Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” din satul Turdaș. Partea superioară este constituită dintr-o cruce greacă cu extremitățile brațelor trilobate, în timp ce brațul principal, îngroșat spre bază, cuprinde și se sprijină pe arcada circulară a registrului de mijloc. Regăsim aici și inscripțiile de consacrare, „IC XC NI KA”, la capetele unei mici cruci incizate.

Registrul median cuprinde primele două propoziții ale textului, iar în partea lui superioară, în arcadă, se găsește fotografia eroului de 18 ani, într-un medalion de formă ovală, din ceramică. Atât medalionul, cât și prima literă din text și inițialele numelui său, sunt înconjurate de viniete, realizate prin incizare și aducând aminte de vechile manuscrise și tipărituri. Partea inferioară a monumentului conține ultima propoziție a epitafului și are formă simplă, fără alte ornamente, de trunchi de piramidă.

Două lucruri trebuie neapărat menționate în legătură cu această cruce de erou. În primul rând trebuie remarcată seriozitatea care marchează fotografia tânărului de 18 ani, îmbrăcat în cămașă populară și cojocel și având pe față linia subțire a unei mustăcioare abia mijite. Apoi data morții sale: 11 noiembrie 1918. Este data la care, în urma semnării armistițiului de la Compiègne, între Puterile Antantei și Germania, Primul Război Mondial ia sfârșit pe toate fronturile. Practic, Octavian Todor din Turdaș moare în ultima zi de război, întâia zi de pace…

untitled

Posted 2016/09/29 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (1)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (1)

Apărut în Palia Expres, anul XXI, nr. 36 (842), 22-28 septembrie 2016, p. 5.

A trecut suta de ani și mai bine de la izbucnirea „Marelui Război”. Căci pentru cei din Ardeal Primul Război Mondial a început la sfârșitul lunii iunie 1914. Bucuria unui conflict ce avea să conducă la configurarea României Mari avea să se transforme în curând în jale, iar eroii și-au făcut apariția. Sunt pline satele transilvănene de cruci fără morminte. Născuți în zone dacă nu idilice, cel puțin egocentrice, și sortiți să moară prin alte capete de lume, prin Serbia, Pocuția, Polonia rusească ori, ironia sorții, după terminarea conflictului, prin Ungaria sau îndepărtata Siberie. Nimic nu mai amintește de ei în afara unor monumente ridicate de comunitate sau a unor cruci răsfirate prin cimitire și la răscruci de ulițe de sate.

Și chiar dacă nu mai putem face noi mare lucru, ne propunem ca în săptămânile, lunile și chiar anii următori, să ne mai aducem aminte de eroii din Ținutul Orăștiei, prin prezentarea succintă a unora dintre monumentele sau crucile comemorative.

„Întru memoria lui / IOAN LUPȘOR / în etate de 20 ani / cazut pe campul de / onore în Războiul / …dial / la anul 1918. / Aceasta s. Cruce / sa ridicat de jalnici sei / Parinti la anul…”

Cruce de piatră, cu unele zone din registrul principal puternic deteriorate, se află amplasată la intrarea în localitatea Turdaș, dinspre Deva. Este una dintre cele mai interesante și îngrijite cruci din Ținutul Orăștiei, pe care le-am identificat până acum, chiar dacă textul nu poate fi întregit. Cioplit dintr-un singur bloc de piatră și înălțată pe un soclu ornamentat cu șiruri de romburi, monumentul se compune practic din trei registre. Deasupra regăsim crucea propriu-zisă, de tip grecesc, ce are în mijloc incizate două ramuri stilizate de laur, pe îmbinarea cărora se sprijină o altă cruce, tot incizată, cu brațul principal mult înălțat. Registrul de mijloc este spectaculos, având forma unui scut simplu de inspirație renascentistă, în câmpul căruia, încadrat de o bandă formată din linii paralele ce urmează forma scutului, se regăsește textul mai sus menționat. Partea inferioară este simplă, de formă dreptunghiulară și face legătura cu soclul.

Prin urmare, tânărul de 20 de ani Ioan Lupșor din Turdaș a murit pe câmpul de luptă din Războiul Mondial, în anul 1918. Și nu e singurul!

la-centenar-1-1-palia

Posted 2016/09/23 by danieliiancu in Articole, La centenar