Archive for the ‘La centenar’ Category

La centenar (32)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (32)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 36 (891), 5-11 octombrie 2017, p. 8.

Acum mai bine de o sută de ani, pe 20 iulie 1917, cădea pe unul din fronturile Primului Război Mondial unul dintre fii satului Turmaș (comuna Mărtinești). Din crucea veche de piatră, care la rândul ei probabil că a înlocuit o și mai veche cruce de lemn, se mai păstrează astăzi doar un soclu în trei trepte prea puțin diferențiate între ele, însă decorate cu motivul romburilor alăturate și oarecum suprapuse. Respectivul motiv aduce aminte de conurile de pin, element decorativ pe care îl regăsim în mai toate marile civilizații ale lumii, simbolizând până la urmă viața veșnică a eroilor care s-au sacrificat pe câmpurile de luptă.

Momunentul la care facem referire acum se găsește în curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gravriil” din Turmaș, biserică ridicată între anii 1880-1883. Pe vechiul soclu a fost amplasată relativ recent o cruce de marmură cu design modern, ornamentată cu doi trandafiri și pe care a fost cioplit și următorul text: „ÎNTRU POMENIREA / lui / COSTESCU VASILE / Nas. 1891. IX. 16 / RĂPOSAT PE CÎMPU / DE LUPTĂ / 1917. VII. 20 / ODIHNEASCĂ-SE / ÎN PACE // Ridicat de nepoți / CORNEL și IONEL”.

Din păcate textul nu ne lămurește asupra condițiilor în care și-a pierdut viața eroul din Turmaș și nu oferă nici un detaliu despre frontul pe care acesta a luptat. În plus, nici data morți nu este suficient de clară, nespecificându-se faptul dacă este vorba de stilul vechi (iulian) sau de stilul calendaristic nou (gregorian). Până la identificarea unor date prin arhive, putem doar să facem anumite presupuneri. Astfel, în perioada în care își pierde viața Vasile Costescu, are loc o contraofensivă austro-germană în Galiția (între 6/19 iulie și 6/19 august), menevre în care este implicată Armata 7 austro-ungară, comandată de arhiducele Iosif de Austria. Iar în subunitățile acestei armate au fost înrolați și numeroși români, mulți dintre ei murind pe diferitele fronturi din estul Europei.

LC 32, in Palia expres, XXII, 36 (891), 5-11 octombrie 2017, p. 8

Posted 2018/10/04 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (31)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (31)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 34 (889), 21-27 septembrie 2017, p. 8.

Un alt monument funerar foarte bine păstrat îl întâlnim în localitatea Simeria Veche (orașul Simeria) și este înălțat în fața unei case amplasate de-a lungul Drumului Comunal 44. Foarte probabil, monumentul nu este cel original, el fiind reconstruit ulterior de către familie în urma deteriorării crucii inițiale, așa cum s-a întâmplat în numeroase alte situații.

Este vorba despre o cruce de marmură, ridicată în amintirea eroului Ioan Igna și amplasată pe un postament de ciment, aproape lipită de zidul cu învelitoare de țiglă care împrejmuiește gospodăria. Cândva, în ultimele decenii, odată cu introducerea gazului metan în localitate, o țeavă galbenă îl înconjoară, intervenind neplăcut din punct de vedere estetic în cadrul imaginii de ansamblu a monumentului.

Compozițional, acesta este oarecum atipic, faptul fiind determinat și de ridicarea lui ulterioară, familia dorind probabil ca el să fie cât mai original. Înălțat, așa cum spuneam, pe un soclu de ciment, monumentul este constituit tot din trei registre, cel inferior și cel median  fiind relativ simple. Textul este amplasat pe toată suprafața părții mediene și este următorul: „Întru amintirea lui / JOAN IGNA / căzut în lupta de la Görz în 8 Aprilie / 1917 în etate de 30 ani s-a ridicat / aceasta cruce de cătră părinții / ARON și ANA IGNA, soția / ZICA IGNA născ. TODOR și fiul sěu JOAN / In veci pomenirea lui”.

Mai interesantă este partea superioară, constituită dintr-o cruce latină al cărei braț principal se sprijină pe o falsă arcadă. Brațele crucii, la punctul lor de intersecție, sunt înconjurate de un disc, dorind probabil să simbolizeze soarele, iar pe ele se regăsesc incizate inscripțiile de consacrare: „IC XC NI KA”.

Momentan nu se cunosc prea multe detalii despre cel căzut în Marele Război, într-una din luptele de la Görz (în ialiană Gorizia, în slovenă Gorica), mai ales că în valea superioară a râului Isonzo au avut loc douăsprezece confruntări în timpul cărora armatele austro-ungare (din care făceau parte și români) au suferit pierderi de ordinul sutelor de mii de soldați. Cercetările viitoare vor aduce însă, sperăm, lămuriri suplimentare.

La centenar 031, in Palia Expres, XXII, 34, 889, 21-27 septembrie 2017, p. 8

Posted 2018/10/01 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (30)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (30)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 31 (886), 31 august – 6 septembrie 2017, p. 7.

O altă cruce la care ne vom referi astăzi, se află situată în localitatea Simeria Veche. Chiar dacă se află la limita Ținutului Orătiei, trebuie să avem în vedere că, de-a lungul timpului zona administrată efectiv de la Orăștie dar și cea aflată sub influența directă a „centrului” local au suferit numeroase modificări, extinzându-se sau reducându-se în funcție de alte creșterea sau descreșterea puterii „polilor de influență” din vecinătate.

Este vorba despre un monument de piatră cioplită amplasată în în cimitirul din satul Simeria Veche, aproximativ în fața intrării în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, care a fost ridicată la 1803, aspectul actual căpătându-l însă după o amplă renovare ce a avut loc în anul 1864. Crucea de piatră se află în stare relativ bună, însă cu textul destul de greu de descifrat. Es se încadrează într-o tipologie binecunoscută, cu trei registre amplasate pe un piedestal, tot ansamblul fiind confecționat dintr-o singură bucată.

În partea superioară, vârfurile brațelor au terminații trilobate destul de puțin accentuate și inscripțiile de consacrare greu vizibile, iar la intersecția lor este incizat, simplu, semnul crucii. Brațul principal se lățește spre bază și devine matricea în care s-a săpat o arcadă semicirculară, din care începe să curgă textul prin cuvântul „Întru”. Cea mai mare parte a inscripției se regăsește într-un chenar simplu în registrul median al crucii, doar ultimele trei rânduri fiind săpate în segmentul de bază, înălțat pe soclul simplu.

Întregul monument este de altfel extrem de simplu lipsind în totalitate elementele de ornamentică, cel mai important element fiind textul, care cu toate imperfecțiunile sale de compoziție și stilistică ne aduce aminte că a fost scris din suflet, pentru un erou: „Intru / Aducere Aminte / si OdiCI. sufletu / lui NICULae LUCa / RePs. in SPit. MiLt. iN / POJONI IN 15 AQUSt / 1916 ÎN EtAtEA DE 43 / dE ani. ACES. sfantĂ / cruce sau Ricat / de JeLNICa sa sotae / NICA și JeLniCUL său fiu ARON IN / ANUL 1918”.

Eroul este menționat și pe monumentul nou, de marmură, din centrul localității, cu numele Luca Nicolae, dar asupra acestuia în întregul lui vom reveni cu altă ocazie.

La centenar 030, in Palia Expres, XXII, 31, 886, 31 august-6 septembrie 2017 p. 7

Posted 2018/09/23 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (29)   2 comments

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (29)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 29 (884), 10-23 august 2017, p. 8.

Alte două exemple de cruci dedicate cel mai probabil memoriei celor căzuți în Primul Război Mondial, se găsesc pe raza comunei Rapoltu Mare. Ele sunt interesante din două perspective care conduc în cele din urmă la același rezultat: ridică anumite incertitudini legate de cei decedați și de evenimentele în care au fost implicați.

Prima dintre ele se găsește amplasată în cimitirul din jurul bisericii datând din secolul XVIII, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Bobâlna. Este o cruce de piatră, constituită din două registre amplasate pe un soclu în formă de trunchi de piramidă și aflată în stare relativ bună, însă cu partea de început și partea de sfârșit a textului săpat în scutul central, deteriorate: „… / [sc. an] (?) domn / ului iubiți mei / fi laiuți și / gorgyți  ră / posați în / anul 1915 fie / țărîna / ușo[ră]”. Stratul de var aplicat în ultimii ani îngreunează și mai mult transcrierea textului. Fără elemente decorative evidente, pe respectiva cruce nu este specificată moartea pe front, însă amplasarea ei în zona crucilor ridicate în amintirea eroilor din Primul Război Mondial face probabilă această ipoteză, mai ales că monumentul se încadrează într-o tipologie pe care o regăsim frecvent, iar faptul că pe o singură cruce fără mormânt evident sunt menționați ambii fii este un element în plus care să ridice un pic din vălul incertitudinii.

Al doilea exemplu este dat de o cruce înălțată la intrarea în localitatea Rapoltu Mare, dinspre Bobâlna. Redăm pentru început textul: „IOAN COSTA / DE 47 ANI CĂZUT ÎN / RĂZBOIUL MONDIAL / ÎN ANUL 1911 / A FOST RIDICATĂ / ÎN 1921”. Bineînțeles că primul lucru care pur și simplu sare în ochi este cel referitor la „războiul mondial” din anul 1911, astfel că trebuie să prezentăm câteva lămuriri. Monumentul în sine este atipic, fiind constituit din două părți ridicate în perioade total diferite. Din partea originală, cea ridicată conform mențiunii la 1921, se mai păstrează doar soclul cu ornamente alveolate în basorelief și registrul inferior, extrem de interesant, cu reprezentarea unei cărți deschise, aluzie la Marea Carte a Eroilor Neamului. Deasupra însă se găsește o altă cruce, realizată relativ recent, care încearcă să imite monumentele originale de același tip, realizată din ciment, cu trei registre și o placă de marmură pe care este inscripționat textul, amplasată în partea centrală. Confuzia creată de acel an 1911, poate fi explicată prin faptul că în momentul în care cei care au făcut „reabilitarea” monumentului acesta era deja grav afectat, iar descifrarea insripției originale s-a bazat pe o intuiție care nu avea la bază și cunoștințe de istorie și epigrafie. Pentru că se întâlnesc deseori cazuri în care, în momentul cioplirii în piatră anumite litere sau cifre se aseamănă între ele, cum ar fi de exemplu 4 cu 6 sau 1 cu 7. Astfel, cel mai probabil este ca în loc de 1917, meșterul care a săpat îm marmură noul text, încercând să îl copieze pe cel din 1921, să fi citit 1911.

La centenar 029, in Palia expres, anul XXII, nr. 29 (884), 10-23 august 2017, p. 8

Posted 2018/09/03 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (28)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (28)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 28 (883), 3-9 august 2017, p. 4.

Există pe raza județului Hunedoara și implicit în Ținutul Orăștiei, o serie de monumente dedicate eroilor ce cu greu mai pot fi încadrate în această categorie. Motivul îl reprezintă, așa cum am amintit și cu alte ocazii, starea de degradare avansată a acestora, stare care permite doar anevoie descifrarea unor cuvinte răzlețe din textul principal al inscripțiilor sau al epitafelor.

Dintre acestea, pentru exemplificare amintim două. Prima se găsește în cimitirul din jurul bisericii cu hramul „Sfânta Treime” din satul Spini, comuna Turdaș. Crucea este din piatră, în trei registre, înălțată pe un soclu cubic, decorat cu romburi, aceasta fiind o caracteristică des întâlnită în cazul acestor monumente dedicate eroilor.

Partea superioară este reprezentată de o cruce greacă în centrul căreia se află incizată o altă cruce, latină, care se înaltă de la îmbinarea a două ramuri de laur. Nu sunt vizibile inscripțiile de consacrare, însă este posibil ca ele să nu fi existat. Brațul principal al crucii, îngroșat, se sprijină pe registrul mijlociu care se termină sus într-un fronton triunghiular dublu, frânt spre margini. În interiorul acestuia se găsește nișa care avea rolul de a adăposti fotografia eroului, fotografie ce lipsește însă. În centrul registrului se găsește sculptat și textul, care din păcate nu poate fi descifrat decât parțial: „… / IOAN …ANCIU / … / … câmpul de onoare / … / … anul 1915 … / … / … / … / … / la anul 1916”. Urmează epitaful, complet ilizibil și el.

Un monument aproape identic ca formă și stare de conservare îl întâlnim în curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Dâncu Mare, comuna Mărtinești.  Aceleași registre, aceleași decorațiuni, aceeași nișă pentru fotografia cu chipul eroului din care au mai rămas câteva cioburi de sticlă. Până și literele sculptate sunt aceleași, ceea ce denotă faptul că cele două monumente au fost realizate de același meșter crucer. Iar din text se mai poate citi, cu greu, următoarele: „… / … / … TEACOI / … / … XII mort / … în / … / …”.

La Centenar, 028, Palia expres, 28 (883), XXII, 3-9 august 2017, p. 4

Posted 2018/08/28 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (27)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (27)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 26 (881), 20-26 iulie 2017, p. 4.

În cimitirul din satul Vaidei (comuna Romos), undeva în apropierea bisericii cu hramul „Nașterii Domnului”, se găsește o cruce extrem de simplă. Realizată din patru țevi de fier, cam ruginite, unite între ele prin sudură cu cercuri de fier și pe care se găsește o placă de inox de formă romboidală, crucea actuală a înlocuit, cu siguranță, un monument mai vechi care în timp s-a deteriorat iremediabil. Crucea actuală este amplasată direct în iarba cimitirului, fără nici un fel de soclu, iar textul înscris pe placa de inox este următorul: „OPREAN GHEORGHE / Născ. 1894 / Dec. 1920 / în război la / BICHIȘCHIȘABA”!!!

La prima vedere textul intrigă prin mesajul pe care îl transmite. Bichișcișaba se dorește a fi transcrierea (greșită, evident) a numelui localității Békéscsaba din Ungaria (în slovacă Békešská Čaba), localitate situată în districtul Békéscsaba, județul Békés, la granița cu România. Pe de altă parte, moartea lui Oprean Gheorghe în războiul din 1920, trebuie situată în contextul unor evenimente militare prea puțin cunoscute, deși deseori amintite în cadrul discuțiilor cu tentă naționalistă. Multe volume de istorie militară se opresc brusc cu descrierea evenimentelor la data de 11 noiembrie 1918, punând apoi accentul pe momentul Unirii și amintind doar în treacăt anumite confruntări militare ulterioare acestei date.

Situația a fost generată de-a lungul timpului – și se menține și azi – , de motive diplomatice și politice, încercându-se astfel evitarea sau ameliorarea unor resentimente între două națiuni. Astfel, prea puțin utilizat în redactarea lucrărilor de specialitate a fost volumul generalului G. D. Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei (1918-1920), apărut la București în 1921. Acesta fusese numit la comanda trupelor din Transilvania la data de 12 aprilie 1919 și scrie amintita carte cu scopul de a da „un rezumat asupra evenimentelor și mersului operațiunilor”. Se estimează de către unii autori că în perioada așa-numitului „război ungaro-român”  – de la sfârșitul anului 1918 și până la încheierea completă a operațiunilor pe 20 aprilie 1920 – și-au pierdut viața aproximativ 70 de ofițeri și 3600 de soldați. Printre aceștia s-a aflat și Oprean Gheorghe din Vaidei, mort în 1920 în război la Bichișchișaba…

LC 027 XXII, 26, 881, 20-26 iulie 2017, p. 4

Posted 2018/08/23 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (26)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (26)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 25 (880), 13-19 iulie 2017, p. 4.

Monumentul Eroilor din localitatea Romos e de un tip aparte. Construit în plină „epocă de aur”, la inițiativa Asociației Culturale înființate în 1971 (vezi Enciclopedia Orăștiei, Deva, 2001), arhitecții și sculptorii au evitat orice apropiere de simbolurile creștine sau cele care țin de cultul eroilor.

Descris ca un obelisc, monumentul, placat cu marmură, are una dintre laturi edificată într-un arc de cerc ce tinde spre cer, în timp ce pe cealaltă parte se regăsește un chenar patrulater ce conține un fragment de poezie-epitaf de Niculae Stoian. Lipsește semnul crucii și, mai mult, inscripția principală – „EROILOR DIN ROMOS” –  nu este însoțită, așa cum ar fi fost normal, de o cunună de lauri, ci se sprijină pe două „brațe” de spice de grâu, împreunate prin intermediul unei panglici ce amintește de stema RSR. Epitaful-poem este următorul: «EROI ce v-ați lăsat ogor și casă. / Fii bravi ai strămoșescului ROMOS. / Să vă-ncunune jertfa glorioasă / Statornicul urmașilor prinos / Pioasă amintirea vă petrece / În fiecare suflet de ROMÂN. / Vrăjmași țării-s ”apa care trece, / Voi sunteți ”pietrele care RĂMÂN” // Niculae Stoian».

Pe cealaltă parte a monumentului sunt trecuți cei care au pierit în timpul celor două Războaie Mondiale, cu numele săpate tot într-o placă de marmură: „EROII CĂZUȚI ÎN PRIMUL RĂZBOI / MONDIAL // BABA VASILE / BABOI VASILE / BASARAB VASILE / BIRK MATEI / BLIDAR VASILE / BORZA AVRAM / BROTSCH HERMAN / CĂSTĂIAN PETRU / COCA IOAN / COCA NICOLAE / DRĂGAN GHE. / DĂIAN GHE. / DRAGOLEA ADAM / FLEISCHER ION GH. / GROZA DEMIAN / HEIUȘ ADAM / JULA IOAN / JURJU TOMA / JURJU GHE. / MĂRIUȚIU VASILE / MOLDOVAN VASILE / MUNTEAN IOAN / NEAGU IOAN / NEAGU VASILE / NEDEL NICOLAE / PĂDURE IOAN / PRICĂJAN IOAN / PRICĂJAN PETRU // RAFILIU IOAN / RENTEA VASILE / SCOANȚĂ GHE. / STOICA GHE. / SIBIȘAN ADAM / SCHMIDT MARTIN / SCHMIDT TOMA / ȘTEFAN VASILE / ȘTEFAN IOAN  / TĂBAN ADAM / ZEIL MATEI / FURDUI GHE. // EROII CĂZUȚI ÎN RĂZBOIUL / ANTIFASCIST // DAIAN GHE. / BINDER IOAN / CIBIAN NICOLAE / PURCAR IOAN / FRUPTU NICOLAE / DRĂGAN IOAN / LENTZ IOAN MATEI / GANGA AUREL / BINDER MATEI / MUNTEAN OCTAVIAN / COZMOI CHIRILĂ / HENING CRISTIAN / BORZA ADAM / BASARABĂ GHE. / STOICA NICOLAE / VOICHIȚ ADAM”…

LC 026 XXII 25 880 13-19 iulie 2017 p. 4

Posted 2018/08/21 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (25)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (25)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 24 (879), 6-12 iulie 2017, p. 5.

Monumentul eroilor din localitatea Romoșel (comuna Romos) se încadrează într-o categorie mai „modernistă”, crucea fiind simbolizată prin îmbinarea spațiilor libere apărute prin  alăturarea a două corpuri verticale de ciment, acoperite cu plăci de marmură. Înălțat pe un postament larg, constituit din trei trepte, monumentul are amplasat pe unul din corpurile care delimitează simbolul crucii un chenar ce conține textul cu numele eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. În unele locuri, respectivele plăci s-au desprins deja, astfel încât din anumite poziții monumentul a devenit nefotografiabil.

Poate că ar fi necesar, mai ales din perspectiva sărbătoririi Centenarului Unirii în cursul anului 2018, ca respectivul monument să intre într-un proces de reabilitare, inclusiv zona în care este amplasat necesitând o reamenajare urbanistică, pentru a deveni puțin mai atractivă din punct de vedere turistic.

Revenind la monumentul eroilor, nu am identificat încă anul în care el a fost construit, acesta nefiind menționat la vedere. Foarte posibil, el a fost ridicat după 1989, argumentele în acest sens fiind calitatea foarte proastă a lucrărilor precum și nemenționarea lui în lista monumentelor înălțate înainte de acest an (vezi Ioachim Lazăr și N. M. Morar, Hunedorenii și Mareea Unire, Deva, 2009, p. 49). Și un alt lucru interesant, întâlnit mai rar în asemenea cazuri: multe dintre numele eroilor sunt – pare-se – completate cu „cognomenul” sub care era cunoscut în cadrul comunității, iar unora le sunt alăturate prescurtările cuvintelor „senior” și „junior”…

…„GLORIE ETERNĂ EROILOR NEAMULUI // 1914 – 1918 / BALDEA NICOLAE – LUPUȘU / BOTA ALEXE / CÂRȚU CONSTANTIN – SEN. / CÂRȚU CONSTANTIN – JR. / DUBLEȘIU VASILE-LICU / HARDA ALEXE / IOANI NICOLAE – TUDOR / JIDAV NICOLAE – SEN. / LUCACI PETRU / MIHĂILĂ NICOLAE – PAFOIU / PARASCHIV GHEORGHE / PARASCHIV IOAN / PLEȘA IOAN VRĂMOIU / POENARU VASILE – INAT // 1941 – 1945 / CIUTRILĂ ILIE / COSMOI AVRAM – GOLEA / DRĂGAN PAVEL – ȘOFRON / GHERMAN PETRU – ARCHIP / IOANI GHEORGHE – MITIREZU / JIDAV NICOLAE – POAFĂ / JIDAV OCTAVIAN / MIHĂILĂ AVRAM – CREȚU / MAN SIMION / NASTA NIC. – MĂRGINEANU / NASTA PETRU – LEUTAȘIU / NEDEL AVRAM – PEREȘ / OPRA IOAN DELEANU // OPRA ILIE FRĂGARU / PARASCHIV PETRU – BEDA / SODOR AVRAM – CATAREA / PLEȘA TOMA – VRAMOIU / TARAȘCU ALEXANDRU / TARAȘCU IOAN / TOADER IOSIF – SÂVUCU / VASIU AVRAM / VASIU PAVEL – BIVOLARU”…

La centenar 025, in Palia expres, an. XXII, nr, 24, 879, 6-12 iulie 2017, p. 5

Posted 2018/08/18 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (24)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (24)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 22 (877), 22-28 iunie 2017, p. 3.

Panteonul eroilor din localitatea Pricaz, comuna Turdaș, amplasat, așa cum am mai spus, în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, amintește de un alt soldat căzut pe fronturile Primului Război Mondial: Leonida Maniu. Mai multe lucruri mi-au rămas momentan nedeslușite în legătură cu acest monument funerar, pentru că la data la care am cercetat respectivul loc poarta de intrare în curtea bisericii era închisă. În primul rând, pe monument este amplasată și o fotografie a eroului, fotografie care se întrezărește parțial sub o jerbă de flori de plastic decolorate de vreme.

Neputând intra să dau la o parte kitsch-ul și chipul bărbatului din fotografie a rămas pentru mine, momentan, necunoscut. În plus respectiva jerbă poate ascunde și alte detalii legate de ornamentică și decorațiuni, ori poate chiar un alt mic text din registrul superior al crucii. Apoi, din cauza lichenilor, nu am reușit să fie sigur de începutul unui rând pe care l-am întregit prin analogie cu alte monumente de acest gen.

În general însă, crucea turnată din ciment și amplasată pe un soclu de piatră mai vechi, probabil provenind de la o cruce inițială, se găsește într-o stare bună de conservare. Micile detalii stânjenitoare și enervante, precum debarasarea de kitsch-ul de plastic și curățirea de licheni, pot fi remediate cu ușurință.

Monumentul este unul clasic, înscriindu-se în tipologia pe care am mai amintit-o de câteva ori. Registrul superior, compus dintr-o cruce greacă cu terminațiile brațelor treflate, se sprijină pe brațul principal care adăpostește și medalionul – posibil oval – în care este amplasată fotografia. Textul principal se găsește încadrat în registrul de mijloc de două coloane semicilindrice: „Această cruce / sa ridicat / în amintirea lui / Leonida Maniu / răp. pe câmpul de luptă / [pentru țară] în 18 Febr. 1916 / în etate de 35 ani”. Urmează, în partea inferioară, extrem de simplă, epitaful: „Fiei țărâna ușoară / și memoria binecuvântată / Ridicată de soția sa / Domnica Maniu”. Ar fi interesant de aflat unde și în ce context și-a sacrificat viața Leonida…

La centenar 24, in Palia expres, an. XXII, nr 22, 877, 22-28 iunie 2017, p. 3

Posted 2018/05/10 by danieliiancu in Articole, La centenar

La centenar (23)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (23)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 20 (875), 1-7 iunie 2017, p. 7.

Un monument al eroilor din Geoagiu Băi căzuți în Primul Război Mondial este menționat ca fiind ridicat în localitatea respectivă, aflată administrativ pe teritoriul orașului Geoagiu, înainte de anul 1989 (vezi Ioachim Lazăr, Nicolae Marcel Morar, Hunedorenii și Marea Unire din 1918, Deva, 2009, p. 49).

Într-adevăr, pe plăcuța de tablă înșurubată pe cruce se menționează anul 1965 ca fiind cel al edificării monumentului, dar nu se menționează dacă a existat anterior un alt monument dedicat exclusiv eroilor din Primul Război Mondial, pe plăcuța respectivă fiind amintiți și eroii căzuți pe fronturile celei de-a doua conflagrații majore.

Monumentul este extrem de simplu și este redat ca o cruce de mari dimensiuni, vopsită în alb, cu terminațiile brațelor trilobate și ridicat pe un postament în trei trepte, realizat din piatră acoperită cu ciment. Chiar dacă crucea propriu-zisă este bine îngrijită, fiind, cred, de mai multe ori reabilitată (ori poate chiar înlocuită total?) de-a lungul timpului, postamentul este destul de degradat și, în vederea sărbătoririi Centenarului Unirii va fi nevoie de o reabilitare a acestuia. La încrucișarea brațelor crucii mari se regăsesc pictate inscripțiile de consacrare („IIS / HS / NI / KA”) , despărțite de o altă cruce, de data aceasta de tip grecesc, cu brațele perfect egale, iar puțin mai jos, pe brațul principal al monumentului este pictat și tricolorul.

Sub acesta se află plăcuța deja amintită, ce conține următorul text: „EROI / 1914 – 1918 / serg. BUDA IOAN / cap. HERȚA IRIMIE / cap. PERA NICOLAE / cap. COCOȘ PETRU / sold. PERA ROMULUS / sold. BLAGA SIMION / sold. FERI IOAN / sold. GHEZA PETRU / sold. CIGMĂIAN IOAN / sold. BOLOVAN PETRU / sold. LĂDARU FILIP / sold. BABA PETRU / sold. BURSUC TOADER // 1941 – 1945 / lent. LĂDARU APOSTOL / lent. FLOARE IOAN / serg. PĂCURARU VIOREL / serg. MUNTEAN SABIN / sold. LENUȚ VASILE / sold. GHEZA IOAN / sold. PÎRVA REMUS / sold. GĂZDĂU FILIP / sold. LĂDAR PETRU // VEȘNICA LOR POMENIRE! / Ridicată de cei ce nu vă vor uita niciodată / 1965”.

La centenar 23, in Palia expres, an. XXII, nr. 20. 875, 1-7 iunie 2017, p. 7.

Posted 2018/03/31 by danieliiancu in Articole, La centenar