Archive for the ‘Pro memoria’ Category

Pro memoria (32)   Leave a comment

Monumentele din Trestia și Săliște

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2234, 24 august 2018, p. 8.

În localitățile comunei Băița există mai multe monumente ridicate în memoria eroilor căzuți în războaiele mondiale, da nu numai. Printre acestea se numără și două monumente noi, înălțate în ultimele decenii, la Trestia și la Săliște.

Eroii din Trestia

La Trestia monumentul este amplasat lângă stația de autobuz. Butucănos, construit pe un soclu în patru trepte, obiectivul memorial din Trestia atrage atenția prin irealitatea proporțiilor. Ansamblul este înconjurat de un gard format din stâlpișori și lanțuri, vopsit în roșu și alb. Într-un colț e atârnat un drapel, iar în față stă de obicei o coroană ofilită.

Deasupra e o cruce de tip grcesc, din marmură albă, cu brațul principal terminat în formă de triunghi, inscripționată cu altă cruce și cu literele de consacrare. Mai jos e un monolit din ciment în formă trunchi de piramidă dezvoltat pe verticală, pe care se află încastrată o placă de marmură cu următorul text: „EROII SATULUI TRESTIA CĂZUȚI ÎN / PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 1914 – 1918 / POPA ILIE / DAN TODOSE / DAN ROMAN / CHINDA GHEORGHE // SORCOTA DUMITRU / DUBAR GHEORGHE // BARB PETRU / OPRIAN GHEORGHE / STANCA TEODOR / JURCA IOAN / DUBAR PETRU // AL DOILE RĂZBOI MONDIAL 1939 – 1945 / SÎNZIANA ANGHEL / VESA ARON / BARB ALEXANDRU / HANCI PETRU / HOGMAN IOAN / TOMA ANDREI / DUMA NICOLAE / BEDEA PETRU / BARB ILIE / BARB TRAIAN / TRIF IOAN / CRIȘAN NICOLAE / STANCI AVRAM / DRĂGUȘ SOLOMON / IGNA LAZĂR / DAN ROMAN / CRIȘAN ROMAN / SÎNZIANA NICOLAE / SANDRU NICOLAE”.

Registrul inferior este alcătuit din două nivele, pe unul dintre ele fiind o altă placă de marmură cu epitaful: „A TOT PUTERNICE PĂRINTE / AL ZĂRILOR ALBASTRE / AȘEAZĂ ÎN LOCURILE SFINTE / EROII ȚĂRII NOASTRE”. Pe treptele soclului se află alte texte, realizate din bucăți mici de marmură aranjate în ciment: „CONSTR. NEAGU I. / RIDICAT ÎN MEMORIA EROILOR DE CETĂȚENII SATULUI / 1997”…

Eroii din Săliște

În localitatea apropiată, la Săliște, se află alt monument, construit într-un stil oarecum asemănător, dar mai redus din punct de vedere al proporțiilor. Crucea superioară este în stil latin, mai zveltă, ceea ce conferă obiectivului memorial un aspect general mai impunător deși are diemnsiuni mai mici ca cel din Trestia. Pe lângă drapelul României, la acest monument flutură și steagul Uniunii Europene. În centrul registrului superior se află triunghiul și „ochiul lui Dumnezeu”, iar pe baza brațului principal este inscripționat următorul text: „LUPTA CEA BU- / NĂ AU LUPTAT / CĂLĂTORIA / AU SĂVÂRȘIT”. Textul din registrul principal este următorul: „EROII SATULUI SĂLIȘTE / 1914 – 1918 // MIHĂILĂ ARON / RAD PETRU / SAFTA GHEORGHE / MIHĂILĂ IOAN / MIHĂILĂ MIRON / DUGA PETRU / PÂS PETRU / FEIER NICOLAE / FAUR IOAN // 1940 – 1944 / RAD GHEORGHE // RAD PETRU / RAD PETRU / SAFTA VASILE / RAD IOAN / SAFTA TOADER / TOPOR AVRAM / MIHĂILĂ / CORNEL / BRĂNEȚ / SEBASTIAN / MIHĂILĂ ARON / PERIAN ARON / MIHĂILĂ ANDREI / BOTICI NICOALE / GHERMAN IOAN // PRIMEȘTE DOAMNE SUFLETELE LOR / ÎN ÎMPĂRĂȚIA TA ȘI SCRIE NUMELE LOR / ÎN CARTEA VIEȚII!”. Conform textului de pe soclu, acest monument a fost ridicat în anul 2003.

Posted 2020/02/29 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (31)   Leave a comment

Monumentul eroilor din Turdaș

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2227, 10 august 2018, p. 8.

În piațeta din centrul localității Turdaș, distrusă în ultimii ani de o construcție neterminată și devenită deja ruină, în apropierea micului cimitir care înconjoară biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” (datând de la 1774), se găsește un alt monument al eroilor căzuți pe fronturile celor două războaie mondiale.

Numele eroilor

Principalul obiectiv memorial din Turdaș este construit într-un stil caracteristic unui anumit tip de monumente ridicate în perioada interbelică. Partea superioară are forma unui obelisc creștinat cu semnul crucii dispus chiar în vârf pe două dintre fețele monumentului și înconjurat pe margini de motive decorative geometrice.

Textele, dispuse imediat sub cele două semne ale crucii, au literele foarte îngrijit și artistic săpate în piatră și conțin următoarele informații: „EROILOR / CĂZUȚI PENTRU / ÎNTREGIREA / NEAMULUI / 1914 – 1918 / TODOR ROMULUS / SENTIVAN NICOLAE / TODOR NICOLAE / LUPȘOR GHEORGHE / RĂDUȚ IOSIF / BURS GHEORGHE / TALABA NICOALE / BENKÖ IOAN / LAZĂR TITU / LUPȘOR IOAN / RĂDUȚ ADAM / LAZĂR IOSIF / KIS IOAN / LUPȘOR IOAN / KIS MARTIN / VLAD IOAN // BEKES MATEI / CHIFOR PETRU”.

Pe partea cealaltă inscripția este dedicată „EROILOR / CĂZUȚI ÎN / RĂSBOIUL DIN / 1940 – 1945 / CAP. BÎLDEA IOSIF / SERG. TODOR CORNEL / -//- MUNTEAN CORNEL / -//- RADU ADAM / -//- URS DĂNILĂ / -//- ȘTEF NICOLAE”.

Registrul inferior este realizat în trepte, simplu, fără ornamente sau alte texte. O gradenă de piatră, decorate cu motive vegetale dar care nu a face efectiv parte din structura monumentului, este amplasată pe una din treptele inferioare. Obiectivul memorial este ridicat pe un postament de piatră văruită în alb și este amplasat în centrul unei mici grădinițe cu flori înconjurată de un mic gărduleț de piatră și fier, acesta din urmă fiind vopsit cândva în albastru.

Trei dintre crucile eroilor

În ultimii ani, în cadrul cercetărilor de teren efectuate în cadrul proiectului privind Centenarul, am identificat mai multe cruci ridicate în memoria eroilor în localitatea Turdaș, cruci amplasate fie de-a lungul drumurilor din localitate, fie în cimitirele din jurul bisericilor. Amintim acum doar textele de pe trei cruci, extrem de interesante atât din punctul de vedere al realizării lor artistice cât și din cel al informațiilor care se regăsesc în textele inscripționate.

„Întru memoria lui / IOAN LUPȘOR / în etate de 20 ani / cazut pe campul de / onore în Războiul / …dial / la anul 1918. / Aceasta s. Cruce / sa ridicat de jalnici sei / Parinti la anul…”

„Aici odihnește / în Domnul / Octavian Todor / rěp. în 11 Nov. 1918 / în etate de 18 ani. // Dormi în pace suflet blînd. // Deplîns de dulcele său Tată / Mamă soră și Moș.”… „GHEORGHE  LUPȘOR / ÎN ETATE DE 29 ANI / CĂZUT CU ONOARE / ÎN RĂZBOIUL DIN 1917”. În acest din urmă caz textul inițial a fost mult mai amplu și realizat prin cioplire cu o scriere impresionantă, caligrafică, după cum se poate constata și din epitaful amplasat în registrul inferior și descifrabil parțial: „[…] e o taină / Viația lui e vis / Sufletelor blânde / Ceriul e deschis! // Împărăția cerească / e […]”.

Posted 2020/02/19 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (30)   Leave a comment

Eroii din Hățăgel

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2222, 3 august 2018, p. 8.

Despre monumentul eroilor din localitatea Hățăgel (comuna Densuș), amplasat lângă biserica cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” și ridicată la anul 1910 după planurile arhitectului Iosif  Kalabis din Hațeg, am scris în urmă cu câteva săptămâni. În același perimetru se găsesc și trei cruci de eroi așezate lângă gardul ce înconjoară curtea bisericii și cimitirul satului.

Crucea lui Lesconi Simion

O primă cruce de erou din Marele Război amintește de un localnic din Hățăgel mort nu pe front ci într-un lagăr rusesc, la aproximativ un an de la izbucnirea conflictului. Obiectivul memorial este simplu, turnat în ciment și constituit din două registre care fac corp comun cu un soclu de mici dimenisuni. Partea superioară este reprezentată de o cruce greacă fără nici un fel de ornament sau inscripție, în timp ce textul este săpat într-un chenar din registrul inferior: „Această S. cruce sau / redicat întru eterna / memoria a lui / LESCONI SIMION / repausat ca prinsioneri în / Rusia la 27 Iulie 1915”.

Crucea lui Arad Dumitru

Alt erou din Primul Război Mondial este Arad Dumitru. Informațiile despre el sun mai puține, astfel că din inscripția de pe cruce putem afla doar că aceasta a fost ridicată „Întru vecinica / pomenire a soldatului / ARAD DUMITRU / răposat în câmpul de luptă / la 4 August 1916 / Această sântă cruce esta / ridicată de jalnicii săi părinți / Dan și Dumitra”. Este aproape identica din punctul de vedere al compoziției, singura diferență fiind dată de faptul că deasupra textului se găsește o nișă care ar fi trebuit să adăpostească o fotografie a eroului.

Asemănările existente între cele două cruci conduc la concluzia că ele au fost realizate în aceeași perioadă de către familiile celor doi, cel mai probabil în locul unor cruci de lemn mai vechi și posibil amplasate în altă zonă a cimitirului sau chiar în altă parte a localității.

Crucea lui Latug Filip În sfârșit, alături de cele două amintite mai sus se găsește și crucea unui erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial. Crucea este mai impozantă și mai îngrijită decât celelalte, fiind „împodobită” și cu o jerbă de flori de plastic, legată cu sârmă. Structura ei conține un registru în plus, care face legătura între partea mediană și soclul în formă de trunchi de piramidă. În nișa de deasupra textului se găsește un medalion cu fotografia eroului, fotografie care, din păcate, este extrem de decolorată. În ceea ce privește textul, două dintre cuvinte au fost martelate, cel mai probabil evenimentul având loc în timpul perioadei comuniste, cele două cuvinte lipsă redate de noi între paranteze pătrate: „Întru amintirea / Eroului / Sold. LATUG FILIP / născ. 1912 mort în Răsboiul [sfânt al] / Reîntregirii la 12 Aug. 1942 în / luptele comuna Zelemschi Rusia / Glorie și binecuvântare memoriei lui // Deplîns de soția Viorica și fiul Filip / Socrii Ioja – Malviva / Părinții Ianeș – Lucreția / Frații Romulus – Ianeș”.

Posted 2020/02/15 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (29)   Leave a comment

Monumentul din Ribița

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2217, 27 iulie 2018, p. 8.

În localitatea Ribița există, pe lângă mult mai cunoscutul monument ridicat în amintirea evenimentelor de la 1784 și un altul care pomenește de eroi căzuți în primul Război Mondial. Monumentul este amplasat în apropierea Primăriei Comunei Ribița, pe un teren ce pare că aparține unei proprietăți private, fiind izolat de spațiul pietonal printr-un gard și o poartă.

Eroii din localitate

Ridicat pe un mic soclu de ciment, obiectivul memorial este înalt, suplu, construit într-un stil cu trei registre și încadrabil tipologic unei categorii de monumente din perioada interbelică. Diferențele dintre dimensiunile registrelor nu sunt foarte mari, deși ele există. Deasupra se găsește o cruce cu terminațiile brațelor trilobate, pe ambele fețe fiind incizate atât semnul crucii, cât și inscripțiile de consacrare, acest registru superior fiind protejat de un acoperiș de tablă de formă semicirculată, cu marginile dantelate, amplasat sau schimbat relativ recent.

Pe fața principală registrul median conține textul „Cruci tale ne în- / chinăm Stăpâne / și sânta învierea / Ta o lăudăm și o / mărim”.

Inscripția continuă pe aceași față a monumentului în registrul inferior cu următoarele mențiuni: „Mântueșce Domne / poporul tĕu și bine / cuventă moștenirea / ta, biruința Împeratu / lui nostru asupra și o / tirnicilor [?] dăruieșce-i / și cu cucea ta păzeș / ce pre poporul tău. / Acest monument să ridi / că întru mărirea lui = / D:zeu și spre iertare / păcatelor acestor ome / ni Vasile Vlad I. Dumitru / Lazăr Cleș I. Niculae / Niculae Vlad I. Aron și / Niculae Dan lui Ioan / omiorâți în […] / ca […]”.

Mitropolitul și restaurarea din 1947

Pe ambele fețe decorarea monumentului este la fel, textele de pe cele două registre fiind încadrate în niște ocnițe stilizate, cu marginile teșite. Pe partea din spate, textul de deasupra este următorul: „S-a / renovat în / anul 1947 lu / na Iunie 1 De / Onea Dumitru / I. Petru cu fam. / Vlas Tănase / cu familia / Crezii lui”, după care continuă pe registrul inferior: „Uibar Petru / Onea Marcu cu fa / Vlad Nicolae cu / familia Huliu So / fia cu fam. Niță / Dionisie cu fam. / Vlad Vasile cu / fam. Cleșiu Lazăr / cu fam. Cleșiu / Toader I. Nicolae / cu fam. Cleșiu / Toader I. Visalon / cu fam. Gorcea / Gerasim cu fam. / Mitr. Nicoale Bă- / lan. Sfințiță de / Pr. Iosif Comșa”. Tot într-o ocniță, pe una din laturile obiectivului memorial se mai găsește inscripția „Comu- / na / Ribi- / ța”. Este de remarcat faptul că pe monumentul eroilor din Ribița este menționat și Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan, o personalitate  controversată dar extrem de activă a vieții bisericești din România anilor ’20 – ’50 ai secolului trecut, membru de onoare al Academiei Române din 1920.

Posted 2020/02/12 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (28)   Leave a comment

Monumentul din Orăștioara de Jos

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2212, 20 iulie 2018, p. 8.

Monumentul din Orăștioara de Jos

Monumentul din localitatea Orăștioara de Jos (comuna Beriu), ridicat în memoria celor căzuți în timpul Primului Război Mondial, se înscrie în categoria monumentelor simple, fiind practic doar o cruce tipică, utilizată pentru comemorarea individuală a eroilor, ridicată însă pe un soclu în trei trepte pentru a mai câștiga în înălțime. Se găsește amplasat în curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificiu construit în anii 1910-1911 și precedat de un locaș de cult mult mai vechi menționat în conscripția de la 1733, precum și în cele ulterioare.

Monumentul eroilor din Orăștioara de Jos

Partea superioară redă, cum era și normal în contextul tipologiei amintite, o cruce greacă cu terminațiile brațelor treflate pe care se pot citi cu ușurință inscripțiile de consacrare ce încadrează simbolul altei cruci incizate. Puțin mai neobișnuit este faptul că în arcada semicirculară situată la baza brațului principal, unde de obicei sunt plasate medalioanele cu fotografiile celor căzuți pe front, în cazul monumentului de la Orăștioara de Jos se găsește cuvântul „EROILOR”, practic începutul textului care se continuă atât în cele două registre inferioare, cât și pe prima treaptă a soclului: „EROILOR // MORȚI / PENTRU PATRIE / 1914 – 1919 / Fenișan Nicolae / Olari Pavel / Gheorghesc Ion / Cosmesc Ion / Șendroi Ion / Cimporesc Ilie / [lipsește numele, înlocuit doar de două puncte, ceea ce înseamnă că e tot Cimporesc] Ion // Tâmpean Stănilă / Teacoi Solomon / Cosmesc Nicolae / Ploscari Petru / Denciulesc Adam / Vințan Ion / .. [Vințan] Nicolae / Sigoi Zaharie / Boșorogan Ion // Filipesc Stănilă / Vințan Solomon / Popesc Petru / Samoilesc Ion / Istrățoi Nicolae / .. [Istrățoi] Filimon / Cândroi Izidor / .. [Cândroi] Adam / Filipesc Ion. // Pomenește D-ne / pe toți făcătorii de bine”.

După cum spuneam, simplitatea monumentului este evidentă, singura concesie făcută ornamentației fiind cele două coloane cilindrice, realizate în basorelief, care încadrează textul incizat pe registrul median. Registrul inferior este simplu, iar epitaful de pe prima treaptă a soclului este încadrat într-o casetă dreptunghiulară adâncită în cimentul din care este turnat monumentul.

Crucea lui Petru Ploscari

Amplasată în imediata vecinătate a monumentului ridicat în memoria celor căzuți în timpul Primului Război Mondial, ea a fost înălțată de către familia lui Ploscari Petru, al cărui nume îl regăsim menționat și pe respectivul monument.

Crucea se găsește ridicată pe un soclu de ciment, fiind probabil mutată de-a lungul timpului din locul unde fusese amplasată inițial. Partea superioară este constituită din binecunoscuta cruce greacă cu terminațiile treflate, cu inscripțiile de consacrare și semnul unei cruci incizate. Singurul decor îl reprezintă o stea în opt colțuri, sculptată în semiarcada de sub brațul principal. Registrul de mijloc și cel inferior sunt puternic degradate, inclusiv o parte a textului fiind distrusă, acesta putând fi, din fericire, reîntregit. Acesta se găsește amplasat integral pe partea de mijloc, fiind încadrat de un chenar incizat și, stilul crucii, este simplu și concis: „În amintirea lui / Petru Ploscari / răp. în 1915 / pe câmpul de luptă / în etate de 38 ani. / Ridicată [de] soția / fiul și m[ama] lui”…

Posted 2020/02/05 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (27)   Leave a comment

Eroi din Pricaz

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2202, 6 iulie 2018, p. 8.

În urmă cu aproximativ doi ani atrăgeam atenția asupra stării de conservare a monumentelor de for public care amintesc de eroii căzuți în timpul celor două conflagrații mondiale. Luând în considerare mai ales faptul că de câțiva ani se tot împlinesc câte o sută de ani de la diferite evenimente ce au avut loc în timpul Marelui Război, poate că nu ar fi lipsite de interes, dar mai ales ar fi o dovadă de recunoștință dacă monumentele eroilor s-ar bucura de o mai mare atenție din partea comunităților și a autorităților locale. Pentru că unele dintre ele, deși peticite din când în când, arată deplorabil.

Monumentul eroilor din Pricaz

Monumentul din centrul satului Pricaz (comuna Turdaș) a fost ridicat cândva după Revoluție. Obiectivul memorial în sine este interesant mai ales prin concepție: pe un soclu cu mai multe trepte realizat din marmură albă, se ridică o structură modulară realizată/placată cu marmură neagră care prin îmbinare dau forma unei cruci „de aer”. Din păcate, se pare că monumentul a suferit mai multe deteriorări (cauzele fiind posibil antropice, posibil naturale), reabilitarea lui făcându-se cam în pripă, ca să nu spunem mai mult. Apoi mai trebuie specificat faptul că inscripția de pe monument nu face nici o distincție între sacrificiile supreme din timpul Primului Război Mondial și cele din Al Doilea Război Mondial, eroii fiind menționați doar în ordinea gradului și apoi alfabetic.

…„EROII SATULUI / PRICAZ / DIN CELE DOUĂ / RĂZBOAIE MONDIALE // GHIȘOIU TRAIAN – LT. / CIUȘCĂ ACHIM – SLT. / DAVIDESCU NICOLAE – SERG. / JUNIE NICOLAE – SERG. / OPREAN NICOLAE – SERG. / LICESCU NICOLAE – CAP. / STÂRC ALEXANDRU – CAP. / PETRUȚESCU DUMITRU – FR. / BACIU PETRU – SOLD. / BĂIȘAN CHIRILĂ – SOLD. // DOROGA ROMULUS SOLD / DRAGOI IOAN SOLD / DUTCA DUMITRU SOLD / GEORGESCU NICOLAE SOLD / IVASCOI NICOLAE SOLD / JUNIE NICULAE SOLD / LUP IOAN SOLD / MANIU LEONIDA SOLD // OLEA ARON – SOLD. / OPREANN IOAN – SOLD. / POPA IOASIF – SOLD. / STÂRC IONAȘ – SOLD. / STOIAN SOLOMON – SOLD.”…

Eroul Solomon Stoian

Crucea ridicată în amintirea ultimului erou menționat mai sus se găsește în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Pricaz, comuna Turdaș, ridicată între 1931 și 1934 pe locul unei mai vechi biserici de zid. Acesta este și motivul pentru care regăsim crucile frumos înșiruite de o parte și de alta a intrării în locașul de cult, cele care amintesc de eroii din prima conflagrație mondială fiind foarte probabil reașezate după ctitorirea bisericii.

Astfel, printre crucile respective, prima din stânga, se regăsește cea ridicată „În amintirea lui / Solomon Stoian / răp. pe câmpul de luptă / în Galiția / în anul 1916 / în etate de 30 ani”. Relativ simplă din punctul de vedere al realizării, crucea este înălțată pe un postament de ciment, complet dezvelit, care demonstrează faptul că a fost mutată de pe amplasamentul inițial.

Încadrabilă tipologic în seria monumentelor funerare dedicate eroilor, crucea este ornamentată destul de sărac. Partea superioară este constituită dintr-o cruce pe model grecesc, cu terminațiile brațelor trilobate și având săpate pe ea inscripțiile de consacrare și semnul crucii. Brațul principal se lățește spre bază, terminându-se de fiecare parte cu câte un cilindru, ambele sectoare de cerc frontale fiind ornamentate cu semnul stilizat al unei stele cu cinci brațe ori poate al unei flori cu cinci petale. Mai jos, încadrat de un fronton triunghiular se află fotografia eroului într-un medalion oval. Destul de deteriorată, ea ne permite totuși să identificăm un tânăr de până în 30 de ani, cu mustață cu vârfurile răsucite, îmbrăcat în uniforma militară a armatei austro-ungare, cu figură serioasă, de fotografie de studio și cu decorație. Sub fotografie se află textul deja amintit, încadrat într-un chenar de formă pătrată, ornamentat simplu, mai precis având colțurile stilizate sub forma unor mici scuturi franceze. Registrul inferior este destul de deteriorat, mai ales la îmbinarea cu postamentul de ciment.

Posted 2020/02/02 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (26)   Leave a comment

Monumentul din Mărtinești

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2197, 29 iunie 2018, p. 8.

Realizat la câțiva ani după evenimentele din 1989, obiectivul memorial din localitatea Mărtinești se înscrie într-o categorie relativ bine definită a monumentelor de eroi: preia multe elemente din epocile anterioare. Căci este simplu precum majoritatea crucilor de eroi din perioada interbelică, dar are și o structură bazată pe forme monolitice și încununate cu o cruce de marmură.

„Pentru apărarea Patriei”…

Amplasat într-un mic scuar octogonal, cu gărduleț din fier forjat, monumentul nu este impresionant, dar este necesar. În centrul octogonului, pe un soclu simplu din ciment mozaicat, se înalță doi monoliți dreptunghiulari, primul dispus pe orizontală, al doilea pe verticală, ambii realizați din același material. Registrul superior este o cruce mică, din marmură, cu terminațiile brațelor în formă trilobată și având inscripțiile de consacrare. Registrul inferior nu are nici o inscripție sau ornament.

Pe cele patru fețe ale registrului median se găsesc amplasate patru plăci de marmură. Prima este decorată sus cu o cască militară săpată într-un cerc sprijinit de două ramuri de laur încrucișate la bază, după care urmează textul „RIDICATĂ ÎN / AMINTIREA EROILOR /

CĂZUȚI ÎN LUPTĂ / PENTRU APĂRAREA / PATRIEI”. Mai jos, în conturul României, sunt redate stilizat o sabie și o pușcă, dispuse încrucișat.

Eroii din ambele Războaiele Mondiale

A doua placă de marmură amintește de eroii din „1914-1918 / BODEA GHEORGHE / BIRESCU DAVID / COSTESCU EFTENIE / COSTESCU VASILE / COSTESCU IFRAPT / COZAC IOAN / FILIPESCU IOAN / GRĂDINAR NICOLAE / LĂUDAT IOAN / MUNTEAN ADAM / OCOLIȘAN IOAN / POPOVICI AUREL / STÎRC IOAN / VINȚAN NICOLAE”. Pe partea opusă se află placa cu numele eroilor din „1940-1944 / AVRĂMESCU VIOREL / BRAN NICOLAE / BOTESCU VIOREL / CÂNDROI NICOLAE / DĂNESCU SAMOILĂ / DRĂGULESC TRAIAN / FERENCZ FERENCZ / IOVESCU VIOREL / LĂUDAT MOILĂ / LĂZĂRESCU MANASIE / MARTIN VOINA / STANCIU ADAM / TELMÁN IOAN / VEREȘ SAMOILĂ / ZUDOR GEZA / ZUDOR ÁRPÁD”. În sfârșit, ultima placă de marmură menționează ca „SPONSORI / S.C. MARMOSIM S.A. SIMERIA / S.C. CONDOR S.A. / FILIALA – 3 – ORĂȘTIE // RIDICATĂ ÎN ANUL 1995”.

Posted 2020/01/31 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (25)   Leave a comment

Eroii din Pui

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2192, 22 iunie 2018, p. 8.

În amintirea eroilor, numeroși, din localitatea Pui căzuți pe fronturile celor două Războaie Mondiale se găsesc două obiective memoriale, extrem de diferite atât ca mod de realizare, cât și ca amplasare. Prima este o mică cruce de lemn amplasată pe un deal deasupra satului, ce poartă o inscripție simplă: „GLORIE ETERNĂ / EROILOR / 1916”.

Monumentul nou

În centrul localității, în fața Căminului Cultural și a clădirii Primăriei Comunei Pui, este amplasat însă un monument realizat relativ recent, simplu și bine îngrijit. Pe postamentul larg, realizat în două trepte, se înalță monumentul propriu-zis, constituit din trei registre: o cruce greacă cu brațul principal mai dezvoltat la bază, fără nici un fel de motiv decorativ și fără inscripții de consacrare; o placă dreptunghiulară inscipționată pe ambele fețe și o bază simplă, de mici dimensiuni, tot dreptunghiulară.

Partea din față, sus, conține epitaful „Recunoștință veșnică / eroilor căzuți pentru / apărarea patriei din / comuna PUI”. Mai jos, între imaginea unei cruci amplasată pe un soare ce apune și două ramuri de laur se găsește și mențiunea „Acest monument a fost / ridicat de Primăria / Comunei PUI în data de / 25.10.2015”.

Numele eroilor

Pe cealaltă față a monumentului, în registrul median, aliniate pe două coloane, se află trecute numele eroilor, fără nici un fel de altă mențiune. Și sunt mulți: „ALEXE LASCU / ANGHELESCU IOAN / ANGHELESCU ȘTEFAN / BAI CĂTĂLINA / BĂLĂBAN TEODOR / BĂNICEAN IOAN / BĂRBUȚ PATRIUS / BĂRBUȚ RUSALIN / BAȘIU NICA IOAN / BECUȘ IOAN (D) / BECUȘ ROMAN / BÎRLEA MIHAI / BISTRIAN IOSIF / BOROI TEODOR / BRAT IANCU / BRAT IUSTIN / BRENBEN FILIP (CREȚU) / BRETEANU NICOLAE / CĂLEAN FILIP / CĂLEAN VICTOR / CERNAR CONSTANTIN / CIOCĂNILĂ ILIE / CIOLEA ION / CISMAȘ IOJA / CODEA MIHAI / COROESCU NICOLAE / COSTA ADAM / COSTA LĂSCUȚ / DĂNILĂ AUREL / DĂNILĂ DRĂGHICI / DAVID IACOB / DAVID PETRU / DEAC KAROL / DRĂGĂNESC IONUȚ / DRĂGĂNESCU ARSENIE / DRĂGHICI IOAN / DRĂGHICI PETRU / DRAGOMIR PETRU / DUMITRESCU VIOREL / DUNCEA BĂIUȚ / DURA GHEORGHE / DURA PAMFIL / DURA ȘTEFAN / FARCAȘ FARCAȘ / FARCAȘ IOAN / FARCAȘ MIHAI / FILIP PĂTRUȚ / GHEORGHE FILIP / GHEORGULESCU PRECUP / GÎRG PĂTRU / GÎRZ DANIEL / GÎRZ GHEORGHE // GURGĂ IOAN / HĂLMAGI ADAM / HĂLMAGI ALEXANDRU / HĂLMAGI ALEXANDRU, HĂLMAGI IOAN / HERNEA MIHAI / HUȚ IOAN / IGNAT IOAN / ILIE IOAN / ILIE RUSALIN / IONICIU IOAN IANCU / Lt AV VONICA IOAN / LENER IOSIF / MAISTER ILIE / MARIAN IONEL / MARIAN MAXIM / MARIȘCA SANDU / MISTĂU TĂNASE / MODOLA ADELUȚ / MOTOC ȘTEFAN / MUNTEAN PAVEL / MURGOI DAJUD / MURGOI IOAN / NAGY GHERGHELI (FABIAN) / NAN GHEORGHE / NANDRA ADAM / NANDRA LĂSCUȚ / NAVRADY OSCAR / NICULA PETRU / NISTOR IOAN / OLARU GHEORGHE / PANATIE DAVID / PANATIE ION / POGAN IOAN / POGAN PETRU / SIMERIA GHEORGHE / SOCACI TĂNASE / STĂNESC GAVRILĂ / ȘTEFĂNESCU MIHAI / ȘTEFĂNESCU PARDOS / STOICA GHEORGHE / STOICA IACOB / STOICA VASILE / TURCU IONEL / VÎLCEAN ȘTEFAN / VITAN MATIEȘ / VULC ARITON / VULC IOAN / VULC SEBASTIAN / WAGNER IOSIF / ZARFIE IOAN / LAZĂR PETRU // GHEORGHE / IOAN / ȘTEFAN / ROMULUS / IOAN / SIMIHAI / TODOR / PAVEL / ILIE / IOAN / PAMFIL / IOAN / SOFRONIE / AUREL / VALERIU / PETRU / MIRON / SIMION / NICOLAE / FLOREA / IOAN / GHEORGHE / DRĂGHICI / MIHAI / ȘTEFAN / ADAM / DUMITRU / VASILE / SABIN / LAE. / DONCA VASILE / DUR ION”…

Posted 2020/01/28 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (24)   Leave a comment

Monumentele din Luncoiu de Jos

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2182, 8 iunie 2018, p. 8.

Cum intri în Țara Zarandului, după ce treci Dealu Mare și înainte să ajungi la Brad, traversezi comuna Luncoiu de Jos. Din Drumul Național 76, recent reabilitat, un indicator te îndrumă spre localitatea Stejărel și spre Primărie. Dar inainte îți apare în cale biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ridicată între 1941 – 1949. Iar dacă intri și curtea bisericii găsești acolo și obiective memoriale dedicate eroilor din cele două Războaie Mondiale.

Monumentul vechi

Așezate unul lângă celălalt, monumentul vechi de piatră atrage totuși privirile de la bun început, fiind amplasat într-un perimetru romboidal, construit din ciment și ornamentat cu o mică tufă de trandafiri. Soclul e redus ca dimensiuni, iar cele două registre superioare sunt scoase în evidență tocmai prin acest fapt. Deasupra e o cruce latină „cu acoperiș de tablă, cu inscripțiile de consacrare evidențiate cu negru și cu terminațiile brațelor terminate în semicercuri. Brațul principal se sprijină pe o semiarcadă care acoperă o mică nișă dreptunghiulară pe care, ulterior, a fost amplastă o placă de tablă, acum cam ruginită, cu eroii din Primul Război Mondial. Nu insistăm asupra ei.

Registrul principal e simplu, cu text săpat tot într-o nișă: „Aciastă / sfântă cruce s-a / ridicat în amintiria / celor morți pentru des / robiria nemaului rom / mânesc în resboiul mo / ndial dela 1914 – 1918 // Nicolae Tod I. Aron / Ioan Groza I. Avram / Costan Roșca / Ioan Bulea / Nicolae Vălean / Florea Suciu / Ioan Tod I. Iosif / Ioan Tod I. Tănase / Andron și Ioan Poenar / Adam Coste / Ioan Ciuclan I. Vaselie / Ioan Benea I. Vasiu / Aron Groza I. Crăciun / Petru Drăgran / Toader și Andron Tod / Lazăr Benea”.

Inscripția continuă pe cealaltă parte a monumentului cu textul: „George Grof / Petru Groza I. Gerge / Anghel Blăgăilă / Toader Muta / Roman și Toader Mihoc / Visalon Pășcău / Lazăr Dan / Pavel Tod I. Filip / George Benea I. Petru / Petru și Ioan Zoltea // Veșnica lor pomenire / Rădicată / cu ajutoriul Văduvilor / rudenilor, preotului / Ioan Fugătă și / Adamoviciu Agustin / Luncoiu den jos / la 24 maiu / 1931 // Lucrată de Maistru / Nicolae Acim”.

Monumentul nou

Aici predomină marmura, doar soclul fiind construit din ciment. În linii mari, monumentul nou din Luncoiu de Jos se înscrie într-un tipar al minumentelor ridicae după 1989, fiind încadrat de formele stilizate ale unor lumânări și sprijinindu-se pe un piedestal decorat cu imaginile stilizate a două frunze. Registrul superior este constituit dintr-o cruce ce aduce ca formă cu un trup de femeie și care se sprijină pe o placă pătrată pe care se află sculptate imaginea unei căști suprapusă pe o pușcă ce pare de jucărie, și textul „EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA / IOAN 14.6”. Mai jos se află înscripția care amintește de eroii din cel de-al Doilea Război Mondial: „ÎNTRU SLAVA EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC / 1941 – 1945 / DIN SATUL LUNCOIU DE JOS // HĂRĂGUȘ A. PETRU / POENAR A NICOLAIE / POENAR M. NICOLAIE / ȘTEFAN A. PETRU / VĂLEAN A. TEODOR / BENEA P. TEOFIL / ILIA A. GHEORGHE / ILIA A. PĂSCUȚ / ILIA A. ROMAN / DRĂGAN S. ARON / NICU J. NICOLAIE / VASIU M. ROMAN / TOD A . NICOLAIE / PAȘCĂU A. NICOLAIE / BENEA R. NICOLAE / FEIER N. PETRU”…

Posted 2020/01/22 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (23)   Leave a comment

Eroii din Tuștea

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2174, 25 mai 2018, p. 8.

Prin Țara Hațegului găsim, destul de des, cimitire sau simple curți de biserici mărginite de cruci fără morminte. Amplasate discret sau puse la vedere, acestea amintesc de eroi răpuși pe câmpuri de bătălie din Primul sau al Doilea Război Mondial. Este și cazul localității Tuștea, din comuna General Berthelot.

Crucea lui Moise Andrioni

Printre cele zece cruci identificate în cimitirul din preajma bisericii cu hramul „Sfânta Treime”, înălțată pe la mijlocul secolului al XIX-lea, se găsește și una ridicată în memoria lui Moise Andrioni, căzut în Marele Război.

Simplă, de dimensiuni reduse, construită din două bucăți de marmură și amplasată pe un mic soclu de ciment, crucea este lipsită de ornamente. Doar registrul superior, de inspirație grecească, cu îmbinarea brațelor trilobate încadrată într-un cerc, aduce o notă distinctivă în cadrul ansamblului. Registrul inferior are o formă aproximativ dreptunghiulară și pe el se află gravată următoarea inscripție: „În amintirea / eroului / MOISE ANDRIONI / rep. 25 Oct. 1915 pre câmpul / de luptă din Rusia în etate de / 29 ani. Sa ridicat această s. / cruce de soția sa Maria”.

Alți eroi prin Rusia

Crucea deja amintită este situată la marginea cimitirului, lângă gardul de la drum, fiind încadrată de celelalte nouă, printre care se află alți eroi din satul Tuștea care au murit prin Rusia, dar în al Doilea Război Mondial. Nu insistăm acum cu descrierile obiectivelor memoriale, ci îi menționăm doar prin textele săpate pe cruci.

„Întru amintirea Eroului / ANDRIONI PETRU / născ. 1914, / mort la 15 Apr. 1943, / în luptele din Rusia. / Glorie lui! / Fiei memoria / binecuvântată // Deplâns de mama Maria, buna Juja / soția Viorica și fii Moise și Petru”.

„În amintirea lui / DANCI VIOREL / n. 21 IX 1919 / dispărut în 1943 / la STALINGRAD // În veșnica lui / pomenire”.

„Întru amintirea / eroului Sold. / Gheorghioni Ion / mort pentru patrie la / stația Sevastopol 30 Martie / 1943, în etate de 32 ani, / făcând parte din Reg. 2 C.F.R. / Patria recunoscătoare. // Deplîns de soție: Ilinca. / copii: Vuca și Doina”.

„Întru amintirea / Eroului / Sold. MERIAN SAMOILĂ / născ. 1912 comuna Tuștea / mort în luptele dela / Sevastopol la 26 Iunie 1942”.

Despre ceilalți eroi căzuți prin alte țări, pe alte fronturi, vom vorbi cu altă ocazie.

Posted 2020/01/15 by danieliiancu in Articole, Pro memoria