Archive for the ‘Pro memoria’ Category

Pro memoria (18)   Leave a comment

Monumentele puse sub lacăte

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2142, 6 aprilie 2018, p. 8.

Pe strada Călugăreni din municipiul Deva se găsesc mai multe spații în care se află fie obiective memoriale, fie cimitire. Dacă cimitirul obișnuit are porțile larg deschise, zona cimitirului militar și a celor două monumente este zdravăn păzită de lanțuri și lacăte chinezești noi, ce blochează porțile de acces. Într-un mod absolut inutil și ironic de altfel, gardurile de beton de pe frontul stradal fiind mai mult decorative, nedepășind pe alocuri 50 de centimetri. 

Despre eroii români

Monumentul eroilor români de pe Călugăreni este probabil cel mai cunoscut monument din județ, datorită faptului că, cel puțin o dată pe an, majoritatea presei hunedorene imortalizează sumedenie de oficialități care depun coroane și ascultă Imnul național cu mâinile la inimă. Nu pot să redau aici data la care a fost ridicat respectivul obiectiv memorial, amplasat pe o esplanadă largă la care se ajunge urmând o alee și urcând șase trepte.

Amplasat pe un piedestal pe trei nivele monumentul bănuiesc că este realizat din ciment și placat cu marmură neagră. Forma lui este dată prin suprapunerea a șase paralelipipede dreptunghice, de dimensiuni variate, deasupra cărora se ridică o mică cruce de tip grecesc. În registrul central se găsește și o placă, tot de marmură neagră, pe care a fost inscripționat cu litere aurii următorul text: „EROI AU FOST… / EROI SUNT ÎNCĂ / ȘI-OR FI ÎN NEAMUL / ROMÂNESC”. Atât.

Dincolo de monument este Cimitirul Eroilor. Zeci de cruci, de pe care numele eroilor aproape că se șterg. Undeva, spre gardul ce delimitează cimitirele, se mai află un spațiu înconjurat de trepte placate cu gresie, care înconjoară o cruce ridicată deasupra unui osuar, încadrată de câte alte două cruci mici, de fiecare parte. Crucea este simplă, realizată din ciment mozaicat, având la îmbinarea brațelor, realizate în basorelief, un cerc înconjurat de inscripțiile de consacrare. Mai jos putem citi textul: „AICI / ODIHNESC / ÎNTRU / DOMNUL / 30 OSTASI / NECUNOS- / CUȚI”…

Despre eroii sovietici

Alături de Monumentul Eroilor Români, despărțit de un alt gărduleț de ciment, se găsește Monumentul Eroilor Sovietici. Amenajat tot pe o esplanadă, acesta este înconjurat de 27 de pietre funerare (sper că le-am numărat bine, dar o să mai verific), simple ca formă și având ca unică decorațiune „steaua roșie”. O singură piatră funerară are și o inscripție: „Sold. KOKURSKIN VLADIMIR ANATOLIEVICI / Reînhumat 1963”.

Monumentul este și el simplu: un obelisc relativ înalt, din ciment, cu câteva ornamente simple amplasate la bază. Două plăci de marmură albă îl decorează: una simplă, cu reproducerea „stelei roșii”. A doua cu un text bilingv amplasat deasupra a două ramuri de măslin încrucișate. : „Textul chirilic (nu îl reproducem, deoarece nu are relevanță în contextul unui asemenea articol, fiind tradus și transcris în română mai jos) // GLORIE OSTAȘILOR / ARMATEI SOVIETICE / CARE ȘI-AU DAT VIAȚA / ÎN LUPTA / PENTRU ELEIBERAREA / OMENIRII DIN ROBIA / FASCISTĂ”.

Reclame

Posted 2019/07/13 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (17)   Leave a comment

Eroi din al doilea Război Mondial

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2136, 30 martie 2018, p. 8.

Așa cum am precizat în mai multe rânduri, încă din anul 2013 apropierea centenarului Primului Război Mondial ne-a îndemnat să demarăm o acțiune de inventariere a monumentelor de roi de pe raza județului Hunedoara, acțiune care s-a transformat ulterior într-un proiect derulat prin intermediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. Acest demers a presupus de la bun început o campanie de identificare, localizare, fotografiere, măsurare și descriere detaliată a tuturor monumentelor de acest tip, fie că aminteau de eroi din Primul Război Mondial, fie de eroi căzuți pe fronturile celei de-a doua mari conflagrații. 

Monumentul Valea Orminzii

Astfel, astăzi ne oprim asupra a două obiective memoriale, diferite ca realizare artistică și ridicate la zeci de kilometri și la decenii distanță unul de celălalt. În primul rând este vorba despre monumentul eroilor din Valea Orminzii, parte a localității Ormindea din comuna Băița.

Amplasat pe un soclu masiv de ciment văruit în alb, monumentul este însă protejat de precipitații într-un mod inestetic (sau cel puțin așa era la data documentării, 9 martie 2014), cu un acoperiș de tablă sprijinit de patru țevi de fier. Obiectivul memorial în sine este în schimb extrem de îngrijit realizat, cioplit în piatră, fiind constituit din două părți distincte: o cruce latină înaltă, cu terminațiile brațelor trilobate și incizate cu inscripțiile de consacrare, și o placă dreptunghiulară lipită practic pe una dintre lateralele crucii.

Pe această placă se află cioplit și textul inscripției, pe care ne-am îngăduit să îl transcriem în felul următor: „ÎN AMINTIREA OSTA- / ȘILOR CĂZUȚI ÎN RĂS- / BOIUL 1941-1945 // COL. P. POPA BĂIȚA / MED. Pl. Z. C. ZAICA BĂIȚA / CAP. C. GABAR BĂIȚA / SERG. GH. BORZA ORMINDEA / SERG. I. DAVID ORMINDEA / SERG. P. DAVID ORMINDEA / CAP. T. ADAM / SOLD. P. GHERMAN ORMINDEA / SOLD. V. OPREAN ORMINDEA / SERG. A. SĂCUI CĂINEL / SOLD. N. MAGDA CĂINEL / SOLD. A. STEGA CĂINEL / CAP. GH. SERBAN PEȘTERIA / SOLD. T. BUDA PEȘTERIA / SOLD. I. BUDA PEȘTERIA / SOLD. P. GROZA PEȘTERIA / SOLD. GH. IACOB CRĂCIUNEȘTI / 29 IUNIE 1946”.

Este evident faptul că numărul eroilor din localitățile comunei Băița este mult mai mare, dar la momentul ridicării respectivului monument numele celor căzuți pe front nu era cunoscut de către meșterii cruceri și de către cei care au comandat monumentul. Pentru cei care doresc să afle mai multe informații în acest sens se poate consulta în special volumul scris de Ioachim Lazăr, Comuna Băița. Monografie (Deva, 2007, p. 136-137).

Noul monument din Crișcior

Despre monumentul vechi din Crișcior, impozant prin realizare, am amintit cu altă ocazie. Monumentul nou, ridicat în amintirea eroilor din cel de-al doilea Război Mondial, este amplasat la marginea localității, la ieșirea spre Abrud. Este realizat într-ul stil banal, fiind redus ca dimensiuni și turnat în ciment, având încastrate mai multe bucăți sau plăci de marmură ornamentate cu simbolul crucii, imagini de lumânări care ard sau având inscripționate următoarele texte: „SFÎNTĂ CRUCE / NE AJUTĂ / ÎN NECAZURI / ȘI-N DURERI / INIMA NE-O FĂ / AVUTĂ PLINĂ DE / DULCI MÎNGÎIERI // 1997 // EROII DIN CEL DE-AL II-LEA RĂZBOI / MONDIAL ÎMPOTRIVA STALINISMULUI / ȘI HITLERISMULUI 1941-1945 // LITRA PETRU / DAN CORNEL / ELEG STEFAN / ICA LADISLAU / CRISTEA IOAN / PLEȘA IOAN / POPA EMANUIL / FURDUI OCTAVIAN / GRISCIU GHE. // SORTAN VALER / JOSAN IOAN / TODERAS EMAN. / MARCU NICOLAE / ELEG IULIU / DOT GLIGOR / FER IOAN / OPREAN IOAN / OPREAN AVRAM”.

Pro memoria 17

Posted 2019/04/28 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (16)   Leave a comment

Monumentele din Fornădia și Burjuc

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2126, 16 martie 2018, p. 8.

Am menționat în mai multe rânduri că până în anul 1989 au fost ridicate peste șaizeci de monumente ale eroilor din cele două Războaie Mondiale, ulterior fiind construite alte câteva zeci. Multe dintre acestea sunt cunoscute doar de către localnici și, mai ales cele înălțate după 1990, au doar o valoare simbolică, informația istorică lipsind în unele cazuri cu desăvârșire și doar o căutare prin arhivele recente ale primăriilor sau prin paginile ziarelor și revistelor ar putea contribui la creșterea valorii documentare a respectivelor documente.

Monumentul eroilor din Fornădia

Un exemplu în acest sens este un monument ridicat relativ recent în curtea Școlii Primare din Fornădia (comuna Șoimuș). Realizat din marmură albă, obiectivul memorial propriu – zis este disproporționat ca dimensiuni față de soclul din ciment construit în trei trepte. Practic este vorba despre o simplă cruce, fără nici un fel de inscripție sau ornament, amplasată pe un registru inferior cu o formă aproximativ pătrată, pe care sunt săpate atât textul cât și câteva motive decorative.

Acestea din urmă sunt reprezentate de două steaguri „tricolore” dispuse pe diagonale, având hampele încrucișate, alături de o cască și o floare stilizate. Textul inscripționat pe monument este la fel de simplu redactat, nefiind menționate numele eroilor satului Fornădia: „O CRUCE O FLOARE UN SEMN / DE ONOARE ÎN CINSTEA / EROILOR DIN FORNĂDIA MORȚI / SAU DISPĂRUȚI ÎN CELE / DOUĂ RĂZBOIAE MONDIALE”.

Monumentul din Burjuc

Alt exemplu, foarte asemănător dar care ne oferă mai multe informații, este cel al monumentului din localitatea Burjuc. Soclul este tot din ciment, în trei trepte, iar obiectivul memorial este tot o cruce simplă, de data asta din ciment, însă ornamentată în stil mozaic, cu bucăți mici de marmură de nuanțe diferite care redau motive simple.

În plus, partea superioară (cruce cu terminațiile brațelor trilobate) este decorată și cu bucăți de marmură mai mari dispuse sub forma a patru cruci, dintre care crucea centrală are gravat și inscripțiile de consacrare, fiind amplasată deasupra formei stilizate a potirului. Alte două cruci mai mici încadrau inițial această parte superioară, dar din păcate la data documentării (august 2016), mai exista doar una.

În registrul inferior se găsesc încastrate două plăci de marmură ce conțin două texte, precum și anul realizării monumentului, „1990”, realizat în stilul „mozaic”. Prima placă este decorată și cu o ramură de trandafir care parcă susține inscripția: „CRUCII TALE NE ÎNCHIN- / AM STAPINE ȘI SFINTA / INVIEREA TA O CINTAM / ȘI O MĂRIM”. Cea de-a doua placă de marmură este gravată cu textul principal: „IN MEMORIA EROILOR CAZUTI PENTRU / LIBERTATE DEC. 1989 SI A EROILOR CA- / ZUTI IN ANII 1916-1919 SI 1945 / S-A RIDICAT IN ANUL 1990 DEC. DE BISE- / RICA ORT. BURJUC SI CONTRIBUTIA Pr. / PAROH. GRAMA O. CARE A SUPORTAT CHE- / LTUIELILE. «VESNICA LOR POMENIRE»”.

Pro memoria 16, in Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2126, 16 martie 2018, p. 8

Posted 2018/11/13 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (15)   Leave a comment

Monumentul eroilor din Crișcior

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2116, 2 martie 2018, p. 8.

Dacă vrei să o iei spre Abrud, nici nu îți dai seama când ai trecut de Brad și te trezești în Crișcior. Acum mai bine de un sfert de veac localitatea avea pretenții să fie ridicată la rang de oraș. La ora actuală e doar o suburbie a municipiului, cu rang de comună, pe care nu apuci să o vezi dacă ești în trecere cu mașina, pentru că zecile de mii de gropi din asfalt nu-ți lasă răgaz. Iar de te afli în vreun autobuz de face legătura cu Câmpeniul, principala ta grijă e să nu-ți spargi toți dinții.

Un monument între mai multe

Cu răbdare însă și ținând ochii deschiși, ai putea observa de-a lungul a ceea ce se numește drum național prin Crișcior, mai multe cruci, monumente și troițe. Dacă ai avea și loc de parcare pe lângă ele ar fi ideal. Dar nu e. Nici loc de parcare și nici ideeal. Nici măcar la monumentul eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial, care e amplasat mai în câmp, la ieșirea din centrul de comună spre Zdrapți.

Monumentul eroilor din Primul Război Mondial îți apare brusc pe stânga cum mergi spre Abrud. Există o tipologie a acestor monumente de eroi, iar vulturul cu aripi desfăcute și o cruce în cioc face parte dintre elementele prin care un asemenea monument poate fi identificat.

Într-o mică zonă verde din fața unei case, pe o porțiune cimentată încadrată de doi stâlpi văruiți și terminați în vârf cu trunchiuri de piramidă, se află un momunent înălțat pe un soclu în două trepte, decorat cu motive specifice: „petale” de con de pin stilizate sub formă de romburi. Deasupra soclului, monumentul este contituit din trei registre: un dreptunghi, un obelisc și vulturul cu crucea în cioc, deja menționat și care se regăsește pe un număr reprezentativ de monumente de acest fel din județul Hunedoara.

Textele, pentru aducere aminte

Textele sunt săpate în piatra monumentului pe cele mai multe dintre fațetele monumentului, inclusiv pe treapta superioară a soclului. Pe fața principală a registrului sub formă de obelisc este inscripționat, sub semnul unei cruci, textul principal: „EROII / COMUNEI / CRIȘCIOR / MORȚI / și / DISPĂRUȚI / în / RĂZBOIUL / MONDIAL / și al / ÎNTREGIRII / NEAMULUI / 1914 – 1919”.

Urmează, apoi, pe celelalte fațete: „LOCOTETENT / SEBASTIAN STANCIU / DĂNILĂ FEIER / SPIRIDON STOICA / TODOR GRUEȚ / PETRU RAȚ / NICOLAE STANCIU / LOGHIN CODREAN / BUCUREȘTIAN / IOAN // GAVRILĂ / CREȚ / IOAN MOȚ / IOAN FAUR / IOAN STAN / IOAN OPREA / IOAN SÂRB / AVRAM DAN / NICOLAE FAUR / AVRAM / CETEA / IOAN / DEVIAN // BALIA ANDOR / TUREK LAJOS / SZIKORA PETER / NYIRI FERENCZ / HEUTSH GIULA / KRISTYORI LAJOS / GRAVA FRANCISC // IOAN / PLEȘA / IOAN LOGIN / ILIE FURDUI / IOSIF ADAM / IOAN IVAȘCAN / SABIN DEVIAN / IOSIF MORARIU / NICOLAE BÂRNA / GHEORGHE / UNGUR / SIMION / STÂNGĂ // GHEORGHE MUNTEAN / GHEORGHE LUCACIU / GHEORGHE ADAM / AUGUSTIN DOICA / IOAN BĂNĂȚAN / FRANCISC FAUR / IOAN PĂDUREA / GHEORGHE / STOICA // RIDICAT DE SOC. SFT. GHEORGHE / CU CONCURSUL LOCUITORILOR / 1928”…

Pro memoria 15, in Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2116, 2 martie 2018

Posted 2018/11/08 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (14)   1 comment

Monumentele din Blăjeni

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2111, 23 februarie 2018, p. 8.

Ca să ajungi la Blăjeni, dacă pleci din Deva trebuie să treci de Brad și să apuci drumul spre Abrud. E drum național (DN 74), și bănuiesc că din cauza asta e clasificat „strategic”, arătând ca după bombardamente. Sau căderi de meteoriți. La un moment dat, după ce treci de satul Zdrapți și barajul fantomă de la Mihăileni, faci stânga, ca să nu ajungi la „Berlin”. Iar în centrul satului reședință de comună, puțin mai în aval de Căminul Cultural și cam în dreptul unei clădiri care pe vremuri găzduia marele magazin sătesc, găsești două monumente închinate eroilor.

Vechi și nou

În jurul celor două monumente s-a amenajat relativ recent un spațiu constituit din câteva mini-terase în trepte și o băncuță. Pe monumentul vechi se regăsesc inscripții aproape ilizibile, iar forma este cea a unui obelisc încununat de o cruce greacă pe care sunt săpate inscripțiile de consacrare și o altă cruce înconjurată de două ramuri de laur. Dacă pe viitor se va trece la curățirea monumentului de licheni este posibil să fie descifrate numele eroilor precum și alte informații, însă momentan nu mai poate fi citit decât începutul textului: „ÎN AMINTIREA / EROILOR CĂ / ZUȚI PENTRU / PA…”.

Monumentul nou se referă la evenimente mai vechi. A fost ridicat pe din bucăți de marmură albă, pe un soclu de ciment, având în vârf o cruce latină. Pe cele patru registre ale monumentului este redat următorul text: „Spre pomenirea / veșnică a eroilor / din Blăjeni conduși de / Nicula Bibarț / căzuți eroic în / bătălia de la Blăjeni – / Lazuri din 7 XII 1784 // și a locuitorilor pașnici / asasinați de insurgenții / unguri în mai iunie 1849 // CIOCAN IUON 65 ani NITIA IUON 48 ani / VURDIA AVRAM 70 TURLEA IUON 35 / PETRU GAVRILĂ 75 / TURLEA AVRAM 4 / PETRU OPREA 68 DANCIU PETCA 80 / LAZĂR LEZER 28  STANCA ILEANA 67 / NIAGU MARINCA 30 // ETERNĂ FIE-LE MEMORIA // BLĂJENI 13 IX 1997”. Informațiile sunt completate pe unul dintre registre în partea din spate: „S-a ridicat acest monument / prin bunăvoința creștinească / a Dl. NICOLAE CIOCAN / președintele Ligii sindicatelor / Miniere SOLIDARITATEA 92 DEVA”.

De prin arhive

Revenind la vechiul monument, dorim să facem precizarea că acesta a fost ridicat undeva în anii 1940, deoarece la Direcția Județeană Hunedoara a Arhivelor Naționale se află un document prin care, la 31 mai 1941 comandantul subcentrului postului de poliție Blăjeni, un domn pe nume Ionică, îi transmitea prefectului județului Hunedoara o misivă cu caracter „Confidențial-Personal”, în care se specificau următoarele: „Din inițiativă personală în ziua de 29 Maiu a.c. am hotărât ridicarea unui Monument al Eroilor în comuna Blăjeni. În această comună deși sunt 126 Eroi, nici după 23 ani dela răsboiu nu lis’a ridicat măcar o troiță în amintirea lor. În ziua de 29 Maiu a.c. am pus piatra fundamentală și am început colectarea fondurilor dar oamenii fiind foarte săraci, ca comandant al P.P. Blăjeni și casier al Comitetului de construcție Vă rog să ne acordați și nouă sprijinul, orice sumă de bani se va trimite pe adresa…”.

Epistola continuă cu specificarea că s-a luat hotărârea ca respectivul monument să fie gata în cel mai scurt timp. Răspunsul de la Deva nu întârzie prea mult, astfel că pe data de 20 iunie 1941 locotenent colonelul Tudoran Pantelimon răspunde scurt și la obiect: „Am onoarea a comunica că nu avem nici un fond pentru moment (sic!) sau alte destinații decât salariile”.

Pro memoria 014, in Glasul Hunedoarei, an IX, nr. 2111, 23 februarie 2018, p. 8

Posted 2018/11/04 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (13)   Leave a comment

Crucile din Sântuhalm

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2106, 16 februarie 2018, p. 8.

În curtea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sântuhalm (municipiul Deva),  frumos aliniate pe partea stângă cum intri, se găsesc cinci cruci de eroi din cele două Războaie Mondiale, alături de două troițe de lemn, una sfințită în 8 noiembrie 2017, cealaltă ridicată în anul 1939. Interesant este faptul că dacă troița veche a fost înălțată chiar în anul izbucnirii celei de-a doua conflagrații, biserica din Sântuhalm s-a construit între anii 1914-1916, înlocuind un edificiu medieval din bârne. O placă de marmură, aplasată deasupra pridvorului care protejează intrarea principală, stă mărturie în acest sens: „SPRE MĂRIREA LUI DUMNEZEU / ZIDITU-SA ACEST SFÂNT SION / ÎN ANII 1914-1916 ȘI S-A / SFINȚIT ÎN 1. MAI 1916”.

Crucea lui Abel Igna

Cea mai veche dintre crucile din Sântuhalm pare, la o primă vedere, sculptată în așa-numitul „andezit de Deva” și este înălțată pe un postament nou, înalt, turnat din ciment, de formă dreptunghiulară. Edificiul are trei registre, aproximativ egale ca dezvoltare pe lațime și înălțime.

Parteea superioară este constituită dintr-o cruce greacă cu terminațiile brațelor evazate și având incizate inscripțiile de consacrare, precum și semnul altei cruci. Brațul principal este mai lat la bază și are scuplptată o arcadă care adăpostește o mică nișă dreptunghiulară ce ar fi trebuit să conțină fotografia eroului. Registrul inferior este simplu, decorat doar cu un potir, paharul suferințelor, înconjurat de două ramuri stilizate de laur.

Textul este amplsat în partea mediană, încadrat de două semicoloane având capitelurile de formă dreptunghiulară. Relativ recent, pentru a fi mai vizibil, textul a fost evidențiat cu vopsea neagră, însă parțial incomplet și parțial greșit. Astfel, după o cercetare mai amănunțită, textul ar fi următorul: „ÎNTRU MĂRINIA LUI / D-ZEU / SI ÎNTRU AMINTIRIA / IUBITULUI NOSTRU FIU / ABEL / MORT ÎN POLONIA RUS[EASCĂ] / LA 1915 / PĂRINȚI PETU INGA / ȘI LODOVICA FÂN”.

Crucile eroilor din al doilea Război Mondial

Alături de această cruce se regăsesc alte patru, ale eroilor din cel de-al doilea Război Mondial, asupra cărora nu insistăm cu descrierea ci redăm doar textele: „În amintirea / eroului / Ștefan Adam / născut la 28 Febr. 1915 / Căzut la datorie în ziua de / 6 iunie 1944 pentru Patrie / Adânc indurerați / Mama Frați și / Surori iți zicem // Dormi in pace scumpul nostru”… „AMINTIRE / FRT. MURGUI IOSIF / NĂSCUT / A 1920 FĂCAND PAR- / TE DIN REG. 93 INF A- / RAD. CĂZUT EROIC / PE CÂMPUL DE LUPT / A ÎN ZIUA DE 13 II 1943 / FIEI SOMNUL LIN”… „ÎN AMINTIREA LUI / ALMĂȘAN AUREL / 1921 – 1941 / DORMI ÎN PACE / RIDICATĂ DE MAMA / ȘI FRAȚI”… „În amintirea / EROULUI / SLt. / IOAN PĂCURAR / născ. la 28 Martie 1921 / mort în luptele dela Turda / pentru desrobirea Ardealului / la 23 Oct. 1944. // Fie-i memoria binecuvântată // A. Smeider Aradulnou”…

Pro memoria 13, in Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2106, 16 februarie 2018, p. 8

Posted 2018/10/31 by danieliiancu in Articole, Pro memoria

Pro memoria (12)   Leave a comment

Monumentul din Simeria Veche

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2096, 2 februarie 2018, p. 8.

O altă localitate în centrul căreia s-a ridicat în ultimele decenii un monument dedicat eroilor căzuți pe fronturile celor două Războaie Mondiale este Simeria Veche, pe raza căreia mai regăsim și cruci înălațate de familiile celor decedați pe fronturi și prin spitale.

„Glorie Eroilor Neamului”

Monumentul Eroilor din Simeria Veche este extrem de simplu, realizat din marmură albă și amplasat pe un soclu de ciment placat cu gresie, totul înconjurat de un lanț greu de fier susținut de patru țăruși. Pe ambele laturi, obiectivul memorial este flancat de două cupe de mici dimensiuni, tot din marmură. Partea superioară este constituită dintr-o cruce greacă, decorată doar cu inscripțiile de consacrare, în timp ce registrul principal are ambele fețe acoperite cu scris. În plus, partea din față este decorată și cu două crenguțe de laur sub care se găsește textul: „GLORIE / EROILOR / NEAMULUI / BELDESC GHEORGHE / CURTEAN LAZĂR / DĂRĂBANȚ PETRU / IGNA IOAN / LUCA NICOLAE / MEDREA LUCA / MIHĂILĂ TRAIAN / POPOVICI ARON / STANCIU VIOREL / TODOR IOAN”.

Cealaltă față a monumentului este inscripționată astfel: „«CRUCII TALE NE / ÎNCHINĂM HRISTOARE ȘI / SFÎNTA ÎNVIEREA TA O / LĂUDĂM ȘI O MĂRIM» / CÎNTARE BISERICEASCĂ / A ZIS IISUS HRISTOS: / «ACEASTA ESTE PORUNCA / MEA: SĂ VĂ IUBIȚI UNUL / PE ALTUL, PRECUM VA-M / IUBIT EU» / IOAN 15.12 / Primar / IOAN ROVINARU / an 2000”. Și cam atât. Simplu, dar cel puțin există.

Alte două cruci

Am descris cu diverse ocazii crucile ridicate în memoria a doi dintre eroii din Primul Război Mondial menționați pe monumentul din Simeria Veche și identificate de noi. Posibil să mai existe și altele, pe care până la ora actuală le-am ignorat datorită faptului că textele săpate în piatră s-au degradat atât de tare încât nu mai pot fi descifrate. Sau pur și simplu pentru că sunt amplasate în locuri în care nu am ajuns: pe marginea vreunei uliți mai retrase sau prin grădinile urmașilor.

Nu mai insistăm aici asupra detaliilor de construcție, ci ne mulțumim să amintim inscripțiile de pe cruci. Prima este amplasată în dreptul unei case de pe strada principală din Simeria Veche: „Întru amintirea lui / JOAN IGNA / căzut în lupta de la Görz în 8 Aprilie / 1917 în etate de 30 ani s-a ridicat / aceasta cruce de cătră părinții / ARON și ANA IGNA, soția / ZICA IGNA născ. TODOR și fiul sěu JOAN / In veci pomenirea lui”.

Cea de-a doua se găsește aproximativ în fața bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și are drept inscripție următorul text: „Intru / Aducere Aminte / si OdiCI. sufletu / lui NICULae LUCa / RePs. in SPit. MiLt. iN / POJONI IN 15 AQUSt / 1916 ÎN EtAtEA DE 43 / dE ani. ACES. sfantĂ / cruce sau Ricat / de JeLNICa sa sotae / NICA și JeLniCUL său fiu ARON IN / ANUL 1918”.

Pro memoria 012, in Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2096, 2 februarie 2018, p. 8

Posted 2018/10/29 by danieliiancu in Articole, Pro memoria