Archive for 2021/09/08

Pro memoria (38)   Leave a comment

Monumentele „cu vultur” din Bozeș și Gelmar

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2274, 19 octombrie 2018, p. 8.

Am mai scris și am mai vorbit în ultimii ani despre tipologia monumentelor de eroi din județul Hunedoara. Demersul pentru inventarierea, clasarea pe categorii, elaborarea de fișe sintetice sau tabele sinoptice (care să cuprindă spre exemplu numele inițiatorilor, al susținătorilor materiali, al arhitecților, anul dezvelirii, materialele de construcție, dimensiuni, asemănări și deosebiri, elemente ornamentale sau decorațiuni specifice etc.), este un prim pas pentru păstrarea vie a memoriei eroilor care s-au jertfit în timpul celor două războaie mondiale.

Monumentul din Gelmar

Chiar dacă, izolat, anumite comunități locale au întreprins unele demersuri mai ales prin anumiți reprezentanți ai lor care au menționat (pe parcursul elaborării unor monografii locale) anumite date însoțite de fotografii despre monumentele și crucile de eroi dintr-o localitate sau alta, rezultatele sunt mult prea puțin satisfăcătoare, ca să nu spunem dezamăgitoare. Cu atât mai mult cu cât de-a lungul ultimilor ani a apărut o întreagă suită de monografii de localități, iar marea majoritate a primăriilor au site-uri de prezentare a zonelor pe care le administrează. Foarte rar însă autorii respectivelor volume sau pagini on-line s-au preocupat de monumentele reprezentative, ca să nu mai spunem de crucile de eroi. În cel mai bun caz, ele sunt menționate în câteva propoziții generale sau amintite doar vizual printr-o fotografie slab retușată.

Un asemenea caz este și cel al monumentului eroilor din localitatea Gelmar (orașul Geoagiu), situat în vecinătatea biserici ortodoxe cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Personal nu am găsit nici o informație despre acesta în volumele pe care le-am consultat în ultimul timp. Nu spun că ele nu există, ci doar că momentan nu le-am descoperit eu, o investigație atentă a presei interbelice putând aduce în viitor detalii semnificative în acest sens. Astfel încât la ora actuală putem oferi doar o descriere sumară a obiectivului, care se încadrează într-o tipologie numeric semnificativă: aceea a „monumentelor cu vulturi”. Realizat din piatră, de dimensiuni impresionante, are o formă de paralelipiped dreptunghic amplasat pe un trunchi de piramidă. Ornamentat simplu în general, dar încununat cu un vultur de bronz cu aripile desfăcute, monumentul conține următoarea inscripție: „EROILOR / CĂZUȚI PE CÂMPUL DE LUPTĂ / PT ÎNTREGIREA NEAMULUI // CISMAȘ VASILIE / ROMOȘAN ZAHARIE / CRANCIOVA IOAN / BOZEȘAN AMOS / ALBU IOAN / CĂLIMAN ADAM / ARDEAN VIOREL / BOZEȘAN VASILIE / BOZEȘAN CALINIC”…

Monumentul din Bozeș

Un alt monument impresionant din celor „cu vultur” se găsește în localitatea Bozeș, aflată administrativ pe raza orașului Geoagiu. Asemănător din multe puncte de vedere cu cel din localitatea Gelmar, monumentul eroilor din Bozeș să găsește amplasat aproape de intersecția drumurilor spre Balșa și Băcâia. Din păcate, impresia generală este oarecum umbrită, ca în nenumărate alte cazuri de la noi, de amplasarea, total inestetică, a stâlpilor de energie electrică în imediata vecinătate a monumentului, astfel încât cablurile de curent se găsesc amplasate în fundal din orice parte ai privi.

Monumentul din Bozeș este unul de tip obelisc, în trepte compuse din trunchiuri de piramidă puțin vizibile care își reduc volumele pe măsură ce se înalță, iar în vârf este împodobit cu un vultur cu aripile larg desfăcute, ce ține în gheare un sceptru și în cioc o cruce. Sub un brâu stilizat cu frunze de laur este săpată o cruce latină, iar mai jos începe textul: „EROILOR BOZEȘENI / 1914 – 1919 / PRIN JERTFĂ / LA BIRUINȚĂ!”

Urmează enumerarea celor căzuți pe fronturile Primului Război Mondial: „ABRUDEAN IOSIF / BOLDOR SIMION / BORZA MACAVEI / BUDA IOAN / BUDA IOSIF / BUDA ROMULUS / BUDA NICOLAE / BUDA IOSIF / BUDOIU IOAN / CĂLIMAN OCTAVIAN / CIORAN DIONISIE / CRISTIAN IOSIF / CURUȚ IOSIF / FILIMON DAVID / FILIMON TOMA / FLOREA NICODIM / FRĂȚILĂ AMBROZIE // GIURGIU IOAN / HENDREA ONISIM / JDIRA LUCA / MEDREA CANDIN / MEDREA LUCA / MOȚA IOSIF / NOJA IOAN / NOJA MIHĂILĂ / NOJA AUGUSTIN / ROȘU ADAM / SANFIRA ACHIM / SANFIRA ARON / SAV IOAN / SAV ARON / SAV IOAN / ȘTEF TĂNASE / VLAIC IOSIF / VARTOLOMEI AVIRON”. Puțin mai jos se găsește și o placă de fontă pe care se găsesc turnate cuvintele „1916 – 1919 PENTRU PATRIE”, precum și câteva elemente ce amintesc de Marele Război: în centru o cască de infanterie de „tip Adrian” (realizată de colonelul francez Louis Auguste Adrian și intrată și în echipamentul standard al armatei române). Sub cască, încrucișate, se află o ramură de laur și un pumnal stilizat, iar puțin mai jos se deslușește clar medalia „Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918”, instituită de regele Ferdinand I prin Decretul Regal 1744 din 8 iunie 1918. Ulterior, pe monument au mai fost amplasate două plăci de marmură albă. Una dintre îi menționează și pe cei căzuți în al Doilea Război Mondial și conține textul: „1941 – 1945 / ABRUDEAN AUREL / BOLDOR IOSIF / CURECHEAN IOAN / FILIMON IOSIF / FLOREA SIMION / MERMEZAN IOSIF / MUNTOIU IOSIF / NOJA AMOS // RUSU N. IOSIF / RUSU S. IOSIF / SAMFIRA IOAN / VARTOLOMEI VIOREL / VARTOLOMEI LUCA / VARTOLOMEI IOAN / VASILE SIMION / VASILE CANDIN // VASILE IOAN”. Cea de-a doua placă amintește de „Eroul – Martir Timișoara ’89 / STUDENT / MUNTEAN NICOLAE-OVIDIU / 1967.IX – 1989.XII”.

Posted 2021/09/08 by danieliiancu in Articole, Pro memoria