Archive for 2020/02/15

Pro memoria (30)   Leave a comment

Eroii din Hățăgel

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2222, 3 august 2018, p. 8.

Despre monumentul eroilor din localitatea Hățăgel (comuna Densuș), amplasat lângă biserica cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților” și ridicată la anul 1910 după planurile arhitectului Iosif  Kalabis din Hațeg, am scris în urmă cu câteva săptămâni. În același perimetru se găsesc și trei cruci de eroi așezate lângă gardul ce înconjoară curtea bisericii și cimitirul satului.

Crucea lui Lesconi Simion

O primă cruce de erou din Marele Război amintește de un localnic din Hățăgel mort nu pe front ci într-un lagăr rusesc, la aproximativ un an de la izbucnirea conflictului. Obiectivul memorial este simplu, turnat în ciment și constituit din două registre care fac corp comun cu un soclu de mici dimenisuni. Partea superioară este reprezentată de o cruce greacă fără nici un fel de ornament sau inscripție, în timp ce textul este săpat într-un chenar din registrul inferior: „Această S. cruce sau / redicat întru eterna / memoria a lui / LESCONI SIMION / repausat ca prinsioneri în / Rusia la 27 Iulie 1915”.

Crucea lui Arad Dumitru

Alt erou din Primul Război Mondial este Arad Dumitru. Informațiile despre el sun mai puține, astfel că din inscripția de pe cruce putem afla doar că aceasta a fost ridicată „Întru vecinica / pomenire a soldatului / ARAD DUMITRU / răposat în câmpul de luptă / la 4 August 1916 / Această sântă cruce esta / ridicată de jalnicii săi părinți / Dan și Dumitra”. Este aproape identica din punctul de vedere al compoziției, singura diferență fiind dată de faptul că deasupra textului se găsește o nișă care ar fi trebuit să adăpostească o fotografie a eroului.

Asemănările existente între cele două cruci conduc la concluzia că ele au fost realizate în aceeași perioadă de către familiile celor doi, cel mai probabil în locul unor cruci de lemn mai vechi și posibil amplasate în altă zonă a cimitirului sau chiar în altă parte a localității.

Crucea lui Latug Filip În sfârșit, alături de cele două amintite mai sus se găsește și crucea unui erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial. Crucea este mai impozantă și mai îngrijită decât celelalte, fiind „împodobită” și cu o jerbă de flori de plastic, legată cu sârmă. Structura ei conține un registru în plus, care face legătura între partea mediană și soclul în formă de trunchi de piramidă. În nișa de deasupra textului se găsește un medalion cu fotografia eroului, fotografie care, din păcate, este extrem de decolorată. În ceea ce privește textul, două dintre cuvinte au fost martelate, cel mai probabil evenimentul având loc în timpul perioadei comuniste, cele două cuvinte lipsă redate de noi între paranteze pătrate: „Întru amintirea / Eroului / Sold. LATUG FILIP / născ. 1912 mort în Răsboiul [sfânt al] / Reîntregirii la 12 Aug. 1942 în / luptele comuna Zelemschi Rusia / Glorie și binecuvântare memoriei lui // Deplîns de soția Viorica și fiul Filip / Socrii Ioja – Malviva / Părinții Ianeș – Lucreția / Frații Romulus – Ianeș”.

Posted 2020/02/15 by danieliiancu in Articole, Pro memoria