Archive for 2020/02/12

Pro memoria (29)   Leave a comment

Monumentul din Ribița

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2217, 27 iulie 2018, p. 8.

În localitatea Ribița există, pe lângă mult mai cunoscutul monument ridicat în amintirea evenimentelor de la 1784 și un altul care pomenește de eroi căzuți în primul Război Mondial. Monumentul este amplasat în apropierea Primăriei Comunei Ribița, pe un teren ce pare că aparține unei proprietăți private, fiind izolat de spațiul pietonal printr-un gard și o poartă.

Eroii din localitate

Ridicat pe un mic soclu de ciment, obiectivul memorial este înalt, suplu, construit într-un stil cu trei registre și încadrabil tipologic unei categorii de monumente din perioada interbelică. Diferențele dintre dimensiunile registrelor nu sunt foarte mari, deși ele există. Deasupra se găsește o cruce cu terminațiile brațelor trilobate, pe ambele fețe fiind incizate atât semnul crucii, cât și inscripțiile de consacrare, acest registru superior fiind protejat de un acoperiș de tablă de formă semicirculată, cu marginile dantelate, amplasat sau schimbat relativ recent.

Pe fața principală registrul median conține textul „Cruci tale ne în- / chinăm Stăpâne / și sânta învierea / Ta o lăudăm și o / mărim”.

Inscripția continuă pe aceași față a monumentului în registrul inferior cu următoarele mențiuni: „Mântueșce Domne / poporul tĕu și bine / cuventă moștenirea / ta, biruința Împeratu / lui nostru asupra și o / tirnicilor [?] dăruieșce-i / și cu cucea ta păzeș / ce pre poporul tău. / Acest monument să ridi / că întru mărirea lui = / D:zeu și spre iertare / păcatelor acestor ome / ni Vasile Vlad I. Dumitru / Lazăr Cleș I. Niculae / Niculae Vlad I. Aron și / Niculae Dan lui Ioan / omiorâți în […] / ca […]”.

Mitropolitul și restaurarea din 1947

Pe ambele fețe decorarea monumentului este la fel, textele de pe cele două registre fiind încadrate în niște ocnițe stilizate, cu marginile teșite. Pe partea din spate, textul de deasupra este următorul: „S-a / renovat în / anul 1947 lu / na Iunie 1 De / Onea Dumitru / I. Petru cu fam. / Vlas Tănase / cu familia / Crezii lui”, după care continuă pe registrul inferior: „Uibar Petru / Onea Marcu cu fa / Vlad Nicolae cu / familia Huliu So / fia cu fam. Niță / Dionisie cu fam. / Vlad Vasile cu / fam. Cleșiu Lazăr / cu fam. Cleșiu / Toader I. Nicolae / cu fam. Cleșiu / Toader I. Visalon / cu fam. Gorcea / Gerasim cu fam. / Mitr. Nicoale Bă- / lan. Sfințiță de / Pr. Iosif Comșa”. Tot într-o ocniță, pe una din laturile obiectivului memorial se mai găsește inscripția „Comu- / na / Ribi- / ța”. Este de remarcat faptul că pe monumentul eroilor din Ribița este menționat și Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan, o personalitate  controversată dar extrem de activă a vieții bisericești din România anilor ’20 – ’50 ai secolului trecut, membru de onoare al Academiei Române din 1920.

Posted 2020/02/12 by danieliiancu in Articole, Pro memoria