Archive for 2020/01/13

Orăștie 795 (24)   Leave a comment

Menționări documentare din secolul XIII

Apărut în Palia Expres, an. XXIV, nr. 45 (995), 28 noiembrie – 4 decembrie 2019, p. 3.

Am amintit și despre volumul cercetătorului Anton E. Dörner și am citat din Documente și cronici privind istoria orașului și scaunului Orăștie, vol. 1: 1200 – 1541 (Cluj-Napoca, 2003), detaliind documentul care pomenea de atestarea documentară din 1224. Cartea respectivă conține însă rezumate de acte prea puțin cunoscute, unele dintre ele netraduse în limba română.

Ne oprim astăzi asupra unor documente din secolul al XIII-lea. Trecând peste ceea ce am pomenit deja, următorul document datează, se pare, din anul 1239, considerat „anul de întemeiere probabilă a conventului bisericii franciscane” (p. 15). Discuțiile sunt destul de aprinse, iar anumite detalii sunt controversate, dar nu insistăm în acest material asupra lor. Urmează apoi un regest care pomenește despre „distrugerea Orăștiei de către invazia mongolă din Transilvania”, invazie care a avut loc în anii 1241-1242.

Urmează apoi un rezumat care amintește faptul că, la „1283 iunie 23”, la Alba Iulia  „Petru, episcop al Transilvaniei, confirmă că biserica din Alba Iulia a arendat preoților din ținutul Mediaș pentru suma de 40 de mărci de argint de cel care umblă în Vințu de Jos și Orăștie (Warasi) după greutatea locului trei părți din dijmele ce i se cuveneau lui din cereale, vin albine și miei din Mediaș” (p. 16).

Pentru anul 1291 sunt amintite două acte. Primul este semnat la Alba Iulia, prin care se menționează faptul că „Capitlul bisericii din Alba Iulia adeverește că Ștefan, Dominic și Miko, fiii lui Benchench din neamul secuilor au vândut comiților Daniel și Solomon, fiii lui Cheel de Cîlnic, pentru 20 de mărci de argint moșia lor numită Sărătura (Sothelele) primită în danie din partea regelui Ștefan I și situată la hotarul pământurilor sașilor din Romos (Romoz) și Orăștie (Waras) (p. 17). De precizat faptul că în jurul Orăștiei există mai multe locuri, vâlcele sau văi numite Sărături sau Pârâul Sărății. În sfârșit, cel de-al doilea act din 1291, datat „august 4, lângă cetatea Wolter (Austria)” amintește că „Andrei al III-lea, regele Ungariei, întărește în prezența magistrului Hench, paroh din Orăștie (de Wrasio) și al magistrului Petru, decanul bisericii din Alba Iulia, un privilegiu al comitelui Benedict, voievodul Transilvaniei, cu privire la o moșie numită Ioankateleke”, o așezare astăzi dispărută, care a fost situată se pare pe teritoriul actualului județ Mureș (p. 17).

Posted 2020/01/13 by danieliiancu in Articole, Orăștie 795