Archive for 2020/01/10

Orăștie 795 (21)   Leave a comment

Documente despre înființarea Liceului „Vlaicu”

Apărut în Palia Expres, an. XXIV, nr. 38 (988), 10-16 octombrie 2019, p. 6.

Am amintit cu altă ocazie faptul că actualul Liceu „Aurel Vlaicu” a fost înființat prin ordinul Resortului de Culte și Instrucție Publică nr. 7569 din 5 iulie 1919, departament din cadrul Consiliului Dirigent care a administrat Transilvania după Unirea de la 1 Decembrie 1918.

În cadrul Arhivelor Naționale – Serviciul Județean Hunedoara există un dosar care conține câteva documente în legătură cu acest eveniment, al cărui centenar îl sărbătorim în acest an, dosar intitulat Corespondență referitoare la înființarea unui liceu românesc cu 5 clase în orașul Orăștie și numirea lui Kéri Ioan în funcția de director al liceului. Astfel, a doua zi, în data de 6 iulie de la Sibiu (sediul inițial al Consiliului Dirigent), se transmite prefectului Ioan Vasinca următorul text: „Voind să suplinim o vicie inclusă în cadrele vieții culturei românești al județului condus de D-Voastră, Vă avizăm că Resortul Cultelor și Instrucțiunei Publice că cu începutul anului școlar viitor a hotărât înființarea unui liceu românesc în orașul Orăștie decât data cu 5 clase. În legătură Vi se comunică că director la liceul „Aurel Vlaicu” este numit Dl. Ioan Kéri. Documentul este semnat de Valeriu Braniște, devenit șef de resort după plecarea lui Vasile Goldiș la București.

Prefectura ia cunoștință de numirea lui Ioan Kéri în funcția de „director la Liceul Aurel Vlaicu din Orăștie” în data de 21 iulie.

În 19 august 1919, un nou document semnat de prefectul Ioan Vasinca și adresat prim-pretorului atrage atenția asupra următorului aspect: „Binevoiți a cunoaște că în Orăștie au început înscrieri la Liceul Aurel Vlaicu care va lua ființă cu începerea noului an școlar 1919/1920. Liceul va funcționa cu toate clasele, adică 8 cls. Doritorii de a se înscrie se vor prezenta la direcțiune unde vor plăti o taxă de 100 Coroane până la regularea definitivă a didactului. Pe lângă acest liceu va funcționa și un internat  pentru 100 băeți – condițiunile privirei se vor lua la Direcțiunea Liceului. Vă invit a aduce aceasta la cunoștință publicului în modul cel mai larg”.

Cam așa au decurs lucrurile în vara anului 1919…

Posted 2020/01/10 by danieliiancu in Articole, Orăștie 795