Archive for 2020/01/06

Orăștie 795 (20)   Leave a comment

Petru Groza și Liceul „Aurel Vlaicu

Apărut în Palia Expres, an. XXIV, nr. 37 (987), 3 – octombrie 2019, p. 6.

Se cunosc multe lucruri despre personalitatea celui cunoscut sub numele de Dr. Petru Groza. Unii amintesc doar informațiile care îl ridică în slăvi mai mult sau mai puțin înalte, alții îl blamează cu orice ocazie. Și mai există cazuri în care, chiar dacă adevărul nu este ascuns, el este omis cu bună știință sau din ignoranță. Este și cazul care îl leagă pe Petru Groza de Liceul Aurel Vlaicu.

Absolvent al Colegiului Kun din Orăștie, o instituție de învățământ care a precedat pe tărâmul educației actualul Liceu Aurel Vlaicu, „premiant al liceului și distins cu medalia de aur”, legat prin familie și prin activitatea sa profesională de județul Hunedoara, avocat la Deva, „membru în Consiliul Național Român din Deva și delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia” (Județul Hunedoara. Monografie, vol. 5, Deva, 2015, p. 85), prima impresie a unui observator imparțial ar fi aceea că Petru Groza ar fi trebuit să fie subiectiv în ceea ce privește soarta Liceului Vlaicu.

Implicarea sa politică în perioada interbelică (membru al Marelui Sfat Național, apoi de cinci ori deputat în Parlamentul României, ministru în 1920 și 1926-1927, vicepreședinte în guvernele prezidate de Sănătescu și apoi Rădescu). „A avut un rol important în instaurarea regimului comunist în România în calitatea sa de prim ministru al guvernului instaurat la 6 martie 1945. Reinstaurarea administraţiei româneşti în Ardealul de Nord a fost condiţionată de învestirea acestui guvern. În timpul guvernării sale a fost executat mareșalul Ion Antonescu, s-a trecut la anihilarea partidelor politice în România și i s-a impus Regelui Mihai să abdice” (p. 86).

Ceea ce se evită a se spune însă clar este faptul că, deși la „înființarea Liceului Aurel Vlaicu din Orăștie, în 1919, donează școlii o mie de coroane”, în timpul guvernării sale (6 martie 1945 – 2 iunie 1952), aceeași instituție de învățământ a fost desființată în anul 1948. Astfel, decretul-lege 175 pentru reforma învăţământului a fost publicat în Monitorul Oficial din 3 august a impus o structură organizatorică copiată după modelul existent în URSS în acea perioadă. Nu intrăm în detalii ci amintim doar faptul că au fost desființate extrem de multe unități de învățământ, printre care și Liceul Aurel Vlaicu. „Reorganizarea” nu a fost totuși semnată de către Petru Groza, ci de C. I. Parhon, președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, Gh. Vasilichi, de la Ministerul Învățământului Public, Avram Bunaciu, (Ministrul Justiției) și Vasile Luca (Ministrul Finanțelor). Poate că a fost și un gest de detașare față de un act politic care aducea atingere și școlii de care a fost legat sufletește și pe a cărei Placă de Onoare a figurat ani de zile după reînființarea liceului în 1954. Până după 1989, când numele i-a fost șters…

Orastie 795 20 Petru Groza si Liceul Vlaicu

Posted 2020/01/06 by danieliiancu in Articole, Orăștie 795