Archive for 2018/10/09

Pro memoria (10)   Leave a comment

Amintirea eroilor din Nevoeș

Apărut în Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2086, 19 ianuarie 2018, p. 8.

Nevoeș e vechea denumire a localității Lunca, din comuna Băița, despre care prea puțini își mai amintesc și care mai apare menționată doar prin vechi documente, prin publicistica de demult, dar și pe monumentul eroilor căzuți în cele două Războaie Mondiale. Așa cum s-a întâmplat în foarte multe cazuri și monumentul inițial din Nevoeș, dedicat celor căzuți pe fronturile din „Marele Război” a fost ulterior „ajustat” cu alte plăci de marmură care amintesc și de eroii din cea de-a doua conflagrație mondială.

Monumentul din centru

Vechiul monument al eroilor din Nevoeș este amplasat în centrul localității, într-un spațiu extrem de îngrijit, înconjurat de un gărduleț cu un plăcut impact vizual. Monumentul este practic o cruce relativ simplă, împărțită în trei registre, ridicată pe un soclu dublu, cel inferior fiind construit probabil în momentul reamenajării spațiului din jur. Soclul original este din piatră, decorat cu motive specifice monumentelor de eroi.

Partea superioară este o cruce greacă, cu îmbinarea brațelor încadrată de un cerc, fiecare dintre părțile vizibile fiind vopsite în culorile tricolorului. Registrul de mijloc, principal, conține pe ambele fețe textul inițial: „Smerit prinos-recunoștință! / Memoriei voastre slăviți EROI / Ridică neamul vostru / Acest semn de biruință / În numele căruia va-ți luptat voi / S-a ridicat în amintirea / EROILOR din NEVOEȘ / căzuți în răsboiul din 1914 – 1919 / prin contribuția benvolă a Văd. / și Orf. de răsb. și alți credincioși / în anul 1929 sub păstorirea / preotului PAVEL DINIȘ / EROII NOȘTRII / AVRAM ANGHEL sub. loc. / TOPOR JON sub. loc. / Anghe Petru sol. Diniș Jon cpr. / Ardelean Solomon Diniș Anghel Jon și / Anghel Lazăr sol. Diniș Jon sol. // Dumitru Jon sol / Faur Jon / Florea Jon / Diniș Crăciun sol / Diniș Aron / Diniș Ștefan / Diniș Irimie / Diniș Nicolae / Dumitru Petru / Dumitru Alexandru / Dumitru Petru sol. / Florea Andrei / Fruja Jon / Martin Petru / Martin Vasilie / Martin Alexandru / Nicoară Constantin / Popa Aron sol. / Pâs Petru / Popa Alex // Gros Alex sol. / Gros Nicolae / Gros Petru / Gros Joachim / Gros Petru / Jula Petru / Jula Petru / Jurgiu Toma / Jurj Pavel / Lazăr Jon / Roșu Simion / Sav Petru / Sav Nistor / Știolna Petru / Topor Valer / Topor Jon / Demian Jon”.

Câteva decenii mai târziu, pe registrul inferior au fost puse două plăci de marmură pentru „Eroii căzuți în al-II-lea război Mondial 1941 – 1945 / Anghe Aurel / Anghe Miron / Diniș Nicolae / Dumitru Nicolae / Dumitru Amos / Henț Aurel / Henț Nicolae / Henț Sabin // Malea Nicolae / Olar Avram / Popa Miron / Roșu Petru / Sav Avrm / Sav Nicolae / Știolna Alex-dru // VEȘNICA LOR POMENIRE”.

Troița din lemn de lângă casa parohială

În grădina din apropierea casei parohiale din Lunca se mai găsește un monument care amintește de eroi. Este vorba de o troiță de lemn, amplasată pe un postament de ciment, interesantă mai ales din prisma realizării artistice. Brațele troiței, care sunt constituite din mai multe cruci îmbinate, paralele și suprapuse, sunt sculptate cu motive specifice, mai precis romburi dispuse în formă de cruce, unele încadrate în cercuri ce amintesc de simboluri solare. Nu lispsesc nici inscripțiile de consacrare, iar aproximativ în centrul troiței, într-un cerc, se află sculptat și un potir, pahar al suferințelor.

La bază găsim și inscripția care aduce unele informații laconice: „1943 / ACEASTA / CRUCE / S-A RIDICAT IN / AMINTIREA / CAZUTI IN / RAZBOIUL – / – …”. În locul ultimului cuvânt nu se regăsește decât o mică nișă, cel mai probabil tăiată ulterior pentru a elinina un cuvânt nedorit.

Pro memoria 010, in Glasul Hunedoarei, an. IX, nr. 2086, 19 ianuarie 2018, p. 8

Reclame

Posted 2018/10/09 by danieliiancu in Articole, Pro memoria