Archive for 2018/10/07

Ținutul Orăștiei în documente (15)   Leave a comment

Despre situația librăriilor la 1919

Apărut în Palia Expres, anul XXIII, nr. 1 (903), 11-17 ianuarie 2018, p. 4.

Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, zona Orăștiei a fost considerată un centru de iradiere a culturii atât prin presa scrisă, cât și prin volumele apărute în tipografiile de aici. Schimbarea de administrație de după anul 1918 a însemnat și o inventariere a diferitelor societăți culturale, sportive, de întrajutorare, asociații de meșteșugari și, nu în ultmul rând, al librăriilor, care aruncă o rază de lumină asupra sitației existente la acea dată.

Astfel, la Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Hunedoara există un dosar ce conține Tabelul librăriilor aflătoare în județul Hunedoara acum aproape un veac, mai precis în anul 1919. Tabelul a fost întocmit la cererea Prefectului Județului Hunedoare și solicita câte un  „raport dela primari și primpretori” în baza unui ordin telegrafic al Consiliului Dirigent prin Resortul de Justiție. Astfel, cei vizați erau rugați să transmită de urgență câte librării sunt în fiecare cerc administrativ „și anume sediul și numele lor și cari sunt românești și maghiare”.

În cele mai multe cazuri în județ nu au existat librării de nici un fel, situația în cazul plaselor prezentându-se astfel: la Geoagiu, Deva, Hațeg, Hunedoara, Baia de Criș, Ilia, Pui și Orăștienu exista nici o librărie, singurele excepții reprezentându-le Bradul cu două librării („Minerva” și cea a lui George Roth care „are și tipografie”), precum și Petroșaniul cu trei librării (una românească a lui Muntean Teodor și două maghiare). În ceea ce privește așezările urbane Deva avea trei librării, Hațegul – două, Hunedoara – una, iar Orăștia două.

Ca atare, din Ținutul Orăștiei primpretorul Preturii Plasei Geoagiu răspunde la data de 22 septembrie 1919 că „am onoare a raporta că în Plasa Geoagiului librării românești sau ungurești nu se află”. Același lucru îl ransmite printr-o telegramă și primpretorul Preturii Orăștie: „raportez că în Plasa Orăștie librării nu sunt”.

În schimb, la 23 septembrie anul deja amintit, Consiliul Orașului Orăștie, prin semnătura primarului Romulus Boca răspunde prefectului că „la provocarea D-voastră Nr. 2431/919 raportez că la Orăștie se află o librărie în posesiunea lui Antonia Branga, soția învățătorului român, și alta în posesiunea societației „Szászvárosi Könivnyomda R. T.” – fără indicarea naționalitatei”.

Vom reveni pe viitor cu amănunte despre situațiile librăriilor de dinainte de 1918, precum și din perioada interbelică.

Tinutul Orastiei 015, in Palia expres, an. XIII, 1, 903, 11-17 ianuarie 2018, p. 4

Reclame