Archive for mai 2018

Ținutul Orăștiei în documente (11)   Leave a comment

Un necrolog pentru Tit Liviu Blaga

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 42 (897), 16-22 noiembrie 2017, p. 3.

Lăsăm puțin la o parte denumirile străzilor din localitățile ce compun sau au compus cândva așa-numitul Ținut al Orăștiei și ne oprim azi assupra unui subiect pe care l-am mai abordat în paginile acestei publicații: Tit Liviu Blaga. O personalitate ignorată în mod constant de către dicționare, enciclopedii, istorii sau monografii locale, deși a fost, așa cum arătat acum aproape un an, implicat profund în viața culturală, educativă și științifică a Transilvaniei.

Când vorbim despre documente, nu ne referim strict la acte manuscrise, la documente epigrafice sau la dispozițiile emise de diverse cancelarii. Un document este, sau poate deveni și o simplă fotografie, o însemnare pe o carte de rugăciuni sau o știre necrolog dintr-un ziar apărut acum mai bine de o sută de ani. Așa este și cazul de față, în care vom reda integral, pentru a fi cât mai aproape de adevăr și a avea o imagine cât mai clară asupra unei personalități ignorate, un simplu necrolog. Vom reveni în edițiile următoare cu alte materiale apărute în publicațiile vremii despre cel care a fost Tit Liviu Blaga, fratele poetului și filosofului Lucian Blaga.

Necrologul următor a apărut în Unirea, anul XXVI, la Blaj, pe data de „marți, 30 maiu 1916”, în numărul 55, la pagina 4:

„† Tit Liviu Blaga. Liceul din Braşov iarâş e în doliu. Alături de moartea directorului Virgil Oniţiu şi a celor trei profesori braşoveni, ce au căzut pe câmpul de luptă, Tit Liviu Blaga, e a 5-a victimă, în interval de abia un an şi jumătate. / Dcedatul a fost un profesor distins, autor de manuale didactice şi harnic muncitor pe terenul de popularizare al ştiinţelor. / Multe din articolele lui împrăştiate prin ziare („Foaia interesantă”, „Cosânzeana” etc.) ar putea fi cetite şi mai târziu, cu mult folos, adunate într-un volum. / Moartea profesorului braşovean e cu atât mai dureroasă, cu cât el se stinge la cea mai frumoasă vârstă, a tinereţii depline. / Corpul profesoral al liceului din Braşov a lansat următorul necrolog: / † / Cu adâncă durere sufletească anunţăm tuturor prietinilor şcolii şi culturii româneşti moartea iubitului şi neuitatului nostru coleg: / TIT LIVIU BLAGA / profesor de matematică şi fizică la şcolile secundare române din Braşov, membru coresp. al Asociaţiunii pentru literatura şi cultura poporului român, membru al delegaţiunilor şcolare din Braşov, al comitetului parohial din Braşov-Cetate etc. / intâmplată la 12/25 Maiu a.c., în clinica internă a universităţii din Budapesta, unde-şi căutase vindecarea boalei sale grele şi îndelungate, fiind de abia în al 35 lea an al vieţii sale şi al 11-lea al funcţionării sale ca profesor. / Şcolile noastre au perdut prin moartea acestui distins colec, – a 5-a jertfă grea în timp de un ar jumătate – , o forţă de o reală valoare pedagogică, iar ştiinţa şi cultura românească pe un Înţelegător şi impulsiv cultivator al lor. / Înmormântarea va avea loc în Orăştie, In 16/29 Maiu 1916 înainte de amiazi. / Brașov, în 13/26 Maiu 1916. / Corpul profesoral al şcolilor secundare gr.-or. române din Braşov. / Odihnească in pace!”…

Tinutul Orastiei 011, in Palia Expres, an. XXII, nr. 42, 897, 16-22 noiembrie 2017, p. 3

Reclame

La centenar (24)   Leave a comment

La centenar. Cruci de eroi din Primul Război Mondial (24)

Apărut în Palia Expres, anul XXII, nr. 22 (877), 22-28 iunie 2017, p. 3.

Panteonul eroilor din localitatea Pricaz, comuna Turdaș, amplasat, așa cum am mai spus, în fața bisericii ortodoxe cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, amintește de un alt soldat căzut pe fronturile Primului Război Mondial: Leonida Maniu. Mai multe lucruri mi-au rămas momentan nedeslușite în legătură cu acest monument funerar, pentru că la data la care am cercetat respectivul loc poarta de intrare în curtea bisericii era închisă. În primul rând, pe monument este amplasată și o fotografie a eroului, fotografie care se întrezărește parțial sub o jerbă de flori de plastic decolorate de vreme.

Neputând intra să dau la o parte kitsch-ul și chipul bărbatului din fotografie a rămas pentru mine, momentan, necunoscut. În plus respectiva jerbă poate ascunde și alte detalii legate de ornamentică și decorațiuni, ori poate chiar un alt mic text din registrul superior al crucii. Apoi, din cauza lichenilor, nu am reușit să fie sigur de începutul unui rând pe care l-am întregit prin analogie cu alte monumente de acest gen.

În general însă, crucea turnată din ciment și amplasată pe un soclu de piatră mai vechi, probabil provenind de la o cruce inițială, se găsește într-o stare bună de conservare. Micile detalii stânjenitoare și enervante, precum debarasarea de kitsch-ul de plastic și curățirea de licheni, pot fi remediate cu ușurință.

Monumentul este unul clasic, înscriindu-se în tipologia pe care am mai amintit-o de câteva ori. Registrul superior, compus dintr-o cruce greacă cu terminațiile brațelor treflate, se sprijină pe brațul principal care adăpostește și medalionul – posibil oval – în care este amplasată fotografia. Textul principal se găsește încadrat în registrul de mijloc de două coloane semicilindrice: „Această cruce / sa ridicat / în amintirea lui / Leonida Maniu / răp. pe câmpul de luptă / [pentru țară] în 18 Febr. 1916 / în etate de 35 ani”. Urmează, în partea inferioară, extrem de simplă, epitaful: „Fiei țărâna ușoară / și memoria binecuvântată / Ridicată de soția sa / Domnica Maniu”. Ar fi interesant de aflat unde și în ce context și-a sacrificat viața Leonida…

La centenar 24, in Palia expres, an. XXII, nr 22, 877, 22-28 iunie 2017, p. 3

Posted 2018/05/10 by danieliiancu in Articole, La centenar